Kto może udzielić pożyczki spółce komunalnej?

• Data: 2024-06-19 • Autor: Adam Dąbrowski

Spółka komunalna z o.o. ma zaległości w bieżących płatnościach. Staramy się o kredyt obrotowy, jednak to trochę potrwa. Jedynym właścicielem spółki jest gmina. Wiemy, że kredyt zostanie nam udzielony, ale procedura jest długa (może to trwać nawet miesiąc). Czy na ten okres moglibyśmy pożyczyć pieniądze (ok. 40 tys. zł) od innej firmy lub osoby prywatnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto może udzielić pożyczki spółce komunalnej?

Pożyczka dla spółki komunalnej

Komunalna spółka z o.o. jest przede wszystkim spółką kapitałową Prawa handlowego. Jest osobą prawną mającą swój organ zarządzający, organ nadzoru oraz zgromadzenie wspólników jako organ uchwałodawczy – działa samodzielnie, we własnym imieniu i na własny rachunek.

W razie kłopotów ze spłatą zobowiązań spółce może pomóc macierzysta JST jako jedyny wspólnik. Tutaj mogłyby to być dopłaty lub podwyższenie kapitału zakładowego, lecz to także procedura długotrwała. Wobec braku własnych środków spółka może pozyskać środki z obcych źródeł takich jak kredyt, pożyczka czy środki pochodzące z emisji papierów wartościowych. W opisywanym przypadku przejawem tego jest fakt, że spółka ubiega się o kredyt obrotowy.

Spółka komunalna jest wyposażana w majątek do działania przez jednostkę, ale poza tym posiada możliwość zdobywania finansowania na warunkach rynkowych. Oczywistym jest, że takie decyzje wymagają tego, aby były one zgodne z przepisami. W spółce komunalnej pożyczka oznacza zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę. Pierwszym ograniczeniem jest skala zobowiązania, jakie może być zaciągnięte bez zgody zgromadzenia wspólników, tj. dwukrotność kapitału zakładowego. Jeżeli planowane zobowiązanie jest niższe niż dwukrotność kapitału zakładowego, może być zaciągane bez zgody zgromadzenia wspólników.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunki pożyczki dla spółki

Spółka, planując własne źródła finansowania, powinna kierować się głównie możliwościami spłaty. Jeśli zbyt optymistycznie ocenimy te możliwości, to nie będzie istotne, czy mamy kredyt, obligacje przychodowe czy pożyczkę. Problem cały czas będzie się wiązał z brakiem pieniędzy. Podobnie jak w przypadku pożyczek dla osób fizycznych stanowią one alternatywę dla kredytów. Zwłaszcza kiedy podmiotowi zależy na czasie lub nie spełnia wymagań niezbędnych do otrzymania kredytu.

Pożyczki dla firm (a tym jest komunalna spółka z o.o.) są bowiem znacznie łatwiejsze do uzyskania i zajmuje to mniej czasu. Nie ma z reguły potrzeby przedstawiania zeznań podatkowych, wyciągów z konta, faktur ani zaświadczeń z ZUS-u i urzędu skarbowego o niezaleganiu ze składkami. Minusem takiego rozwiązania jest wyższy koszt niż w przypadku kredytu, a także ograniczona możliwość optymalizacji podatkowej (w koszt uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie odsetki od zadłużenia).

Formalnie nie ma przeciwwskazań prawnych, aby komunalna spółka z o.o. zaciągnęła zobowiązanie w postaci krótkoterminowej pożyczki w kwocie 40 000 zł, a gdy kwota pożyczki nie przekracza dwukrotności kapitału zakładowego, zaciągnięcie takiego zobowiązania jest możliwe bez uchwały o zgodzie zgromadzenia wspólników.

Należałoby dobrze wybrać podmiot, jaki miałby pożyczki udzielić. Warunki pożyczki nie powinny odbiegać od warunków rynkowych, zwłaszcza na niekorzyść spółki (albowiem mogłoby to być związane z odpowiedzialnością zarządu wobec spółki). Całkowitą alternatywą sfinansowania deficytu jest przesunięcie w czasie płatności innych zobowiązań do czasu uzyskania kredytu. To wymagałoby jednak zgody wierzycieli.

Przykłady

 

Pożyczka od lokalnego przedsiębiorcy

Spółka komunalna z o.o. w jednym z polskich miast miała trudności z płynnością finansową, co groziło opóźnieniami w realizacji bieżących projektów. Jedynym właścicielem spółki była gmina, która nie była w stanie szybko dostarczyć niezbędnych środków finansowych. W tej sytuacji, lokalny przedsiębiorca, który od lat współpracował z gminą, zaoferował krótkoterminową pożyczkę w wysokości 40 000 zł na warunkach rynkowych. Dzięki tej pomocy spółka mogła terminowo wywiązać się z zobowiązań, a po otrzymaniu kredytu obrotowego, spłaciła pożyczkę bez problemów.

 

Pożyczka od zaprzyjaźnionej spółki

W innym przypadku, spółka komunalna z o.o. miała problem z opłaceniem dostawców ze względu na opóźnienia w otrzymaniu środków z kredytu obrotowego. W celu uniknięcia opóźnień, zarząd spółki zwrócił się o pomoc do zaprzyjaźnionej spółki handlowej, która zgodziła się udzielić pożyczki w wysokości 40 000 zł. Obie spółki ustaliły, że pożyczka zostanie spłacona w ciągu trzech miesięcy, a warunki pożyczki były zbliżone do rynkowych. Dzięki tej transakcji, spółka komunalna uniknęła kar za opóźnienia w płatnościach i utrzymała płynność finansową.

 

Pożyczka od pracowników

Jeszcze inny przykład dotyczy spółki komunalnej z o.o., która borykała się z problemem braku środków na bieżące wydatki. Wobec długiej procedury uzyskania kredytu, zarząd spółki zwrócił się do pracowników z prośbą o krótkoterminowe pożyczki. Kilku pracowników, mając zaufanie do swojego pracodawcy, zgodziło się pożyczyć łącznie 40 000 zł na okres dwóch miesięcy. Pożyczki były udzielane na warunkach rynkowych, a spółka zobowiązała się do ich spłaty wraz z odsetkami w momencie otrzymania kredytu obrotowego. Dzięki zaangażowaniu pracowników, spółka mogła kontynuować swoje operacje bez zakłóceń.

Podsumowanie

 

Spółka komunalna z o.o. w sytuacji krótkoterminowych trudności finansowych może skorzystać z pożyczek udzielanych przez lokalnych przedsiębiorców, zaprzyjaźnione firmy lub nawet pracowników, pod warunkiem że warunki tych pożyczek są zgodne z rynkowymi standardami i nie przekraczają dwukrotności kapitału zakładowego bez zgody zgromadzenia wspólników. Takie elastyczne rozwiązania pozwalają na utrzymanie płynności finansowej do czasu uzyskania długoterminowego kredytu.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego online lub profesjonalnie przygotowanych pism? Nasz zespół ekspertów zapewni Ci szybkie i skuteczne doradztwo oraz dokumenty dostosowane do Twoich potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Adam Dąbrowski

O autorze: Adam Dąbrowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »