Kto może udzielić pożyczki spółce komunalnej?

• Autor: Adam Dąbrowski

Spółka komunalna z o.o. ma zaległości w bieżących płatnościach. Staramy się o kredyt obrotowy, jednak to trochę potrwa. Jedynym właścicielem spółki jest gmina. Wiemy, że kredyt zostanie nam udzielony, ale procedura jest długa (może to trwać nawet miesiąc). Czy na ten okres moglibyśmy pożyczyć pieniądze (ok. 40 tys. zł) od innej firmy lub osoby prywatnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto może udzielić pożyczki spółce komunalnej?

Pożyczka dla spółki komunalnej

Komunalna spółka z o.o. jest przede wszystkim spółką kapitałową Prawa handlowego. Jest osobą prawną mającą swój organ zarządzający, organ nadzoru oraz zgromadzenie wspólników jako organ uchwałodawczy – działa samodzielnie, we własnym imieniu i na własny rachunek.

W razie kłopotów ze spłatą zobowiązań spółce może pomóc macierzysta JST jako jedyny wspólnik. Tutaj mogłyby to być dopłaty lub podwyższenie kapitału zakładowego, lecz to także procedura długotrwała. Wobec braku własnych środków spółka może pozyskać środki z obcych źródeł takich jak kredyt, pożyczka czy środki pochodzące z emisji papierów wartościowych. W opisywanym przypadku przejawem tego jest fakt, że spółka ubiega się o kredyt obrotowy.

Spółka komunalna jest wyposażana w majątek do działania przez jednostkę, ale poza tym posiada możliwość zdobywania finansowania na warunkach rynkowych. Oczywistym jest, że takie decyzje wymagają tego, aby były one zgodne z przepisami. W spółce komunalnej pożyczka oznacza zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę. Pierwszym ograniczeniem jest skala zobowiązania, jakie może być zaciągnięte bez zgody zgromadzenia wspólników, tj. dwukrotność kapitału zakładowego. Jeżeli planowane zobowiązanie jest niższe niż dwukrotność kapitału zakładowego, może być zaciągane bez zgody zgromadzenia wspólników.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunki pożyczki dla spółki

Spółka, planując własne źródła finansowania, powinna kierować się głównie możliwościami spłaty. Jeśli zbyt optymistycznie ocenimy te możliwości, to nie będzie istotne, czy mamy kredyt, obligacje przychodowe czy pożyczkę. Problem cały czas będzie się wiązał z brakiem pieniędzy. Podobnie jak w przypadku pożyczek dla osób fizycznych stanowią one alternatywę dla kredytów. Zwłaszcza kiedy podmiotowi zależy na czasie lub nie spełnia wymagań niezbędnych do otrzymania kredytu.

Pożyczki dla firm (a tym jest komunalna spółka z o.o.) są bowiem znacznie łatwiejsze do uzyskania i zajmuje to mniej czasu. Nie ma z reguły potrzeby przedstawiania zeznań podatkowych, wyciągów z konta, faktur ani zaświadczeń z ZUS-u i urzędu skarbowego o niezaleganiu ze składkami. Minusem takiego rozwiązania jest wyższy koszt niż w przypadku kredytu, a także ograniczona możliwość optymalizacji podatkowej (w koszt uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie odsetki od zadłużenia).

Formalnie nie ma przeciwwskazań prawnych, aby komunalna spółka z o.o. zaciągnęła zobowiązanie w postaci krótkoterminowej pożyczki w kwocie 40 000 zł, a gdy kwota pożyczki nie przekracza dwukrotności kapitału zakładowego, zaciągnięcie takiego zobowiązania jest możliwe bez uchwały o zgodzie zgromadzenia wspólników.

Należałoby dobrze wybrać podmiot, jaki miałby pożyczki udzielić. Warunki pożyczki nie powinny odbiegać od warunków rynkowych, zwłaszcza na niekorzyść spółki (albowiem mogłoby to być związane z odpowiedzialnością zarządu wobec spółki). Całkowitą alternatywą sfinansowania deficytu jest przesunięcie w czasie płatności innych zobowiązań do czasu uzyskania kredytu. To wymagałoby jednak zgody wierzycieli.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Adam Dąbrowski

O autorze: Adam Dąbrowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »