Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenie spółki z o.o. długami prezesa

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-07-28

Czy spółka z o.o. może w jakikolwiek sposób zostać obciążona za długi osobiste prezesa spółki z o.o. w przypadku, kiedy prezesem jest matka właściciela? Właściciel i jedyny udziałowiec nie posiada żadnych zobowiązań. Jestem na 99,9% pewien, iż nie jest to możliwe, jednak wolę się upewnić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada za długi członków zarządu, jak to jest w sytuacji odwrotnej, członek zarządu odpowiada za majątek spółki. Stanowi o tym art. 299 kodeksu spółek handlowych, których w § 1 przewiduje, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Natomiast nie ma odpowiednika tego przepisu w odwrotnej sytuacji, tj. że spółka ma odpowiadać za zobowiązania jej członka zarządu. Nie mają znaczenia także powiązanie rodzinne pomiędzy członkiem zarządu a wspólnikiem. Tak więc nie zachwieję tu Pana pewności.

Aczkolwiek dodam jedną rzecz, mianowicie jeśli prezes zarządu jest czyimś dłużnikiem, a np. z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie pobiera wynagrodzenie, to ono może być przedmiotem egzekucji. Oczywiście jeżeli jest to wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, podlega ono ochronie przewidzianej przepisami Kodeksu pracy, czyli wolne od potrąceń jest minimalne wynagrodzenie za pracę. W takim wypadku może zdarzyć się zajęcie tego wynagrodzenia, aleoczywiście dotyczy to tylko wynagrodzenia, a nie całego majątku spółki.

Ewentualnie jeszcze gdy np. Pana mama miała jakieś udziały w kapitale zakładowym spółki, to mogłoby dojść do zajęcia i sprzedaży udziałów. Jeżeli jednak jest Pan właścicielem wszystkich udziałów, to takiego zagrożenia również nie ma.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Likwidacja spółki w czasie zawieszenia jej działalności

Jestem wraz z mężem właścicielką sp. z o.o., jest ona obecnie zawieszona na okres 24 miesięcy. Czy w trakcie zawieszonej działalności sp....

 

Brak ogłoszenia o wezwaniu wierzycieli spółki z o.o. do zgłaszania wierzytelności

Będąc likwidatorem spółki z o.o., nie dopełniłem obowiązku zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wezwaniu...

 

Ujęcie tematu spółki z o.o. w testamencie

Jestem właścicielką 100% udziałów w spółce z o.o. W zarządzie jest prezes. Praktycznie sprawy gospodarcze spółki prowadzi prokurent. Firma...

 

Prawo indywidualnej kontroli spółki z o.o. przez wspólnika

Prowadzę biuro rachunkowe i w ramach umowy z prezesem spółki z o.o. jej księgi handlowe. Spółka ma dwóch wspólników: jeden ma 99%...

 

Założenie spółki z o.o. z 99% udziałów

Chciałbym założyć spółkę z o.o., która zajmować się będzie działalnością z zakresu usług programistycznych dla innych podmiotów...

 

Umowa o pracę z małżonką wspólnikiem

W spółce z o.o. jest dwóch wspólników – małżeństwo bez rozdzielności majątkowej (po 50% udziałów), którzy są jednocześnie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »