Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż słodyczy w szkole

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-01-02

Z związku z ustawa, która zakazała sklepikom szkolnym sprzedaży słodyczy itp., wpadłem na pomysł z kolegami z liceum, aby samemu kupować owe zakazane produkty i sprzedawać je młodszym uczniom na terenie naszej placówki. Czy nasza działalność byłaby legalna? Jeżeli nie, to jakie byłyby najgorsze konsekwencje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie, o które Pan pyta, wynikają z treści ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, obecnie znowelizowana. Od 1 września bieżącego roku obowiązuje rozdział II ustawy zatytułowany „Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty”.

Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na Pana pytanie ma art. 52c ust. 1 ustawy, który stanowi, iż „w jednostkach systemu oświaty:

1)  sprzedawane mogą być wyłącznie środki spożywcze objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1;

2)  w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży stosowane mogą być wyłącznie środki spożywcze, które spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2”.

Proszę zwrócić uwagę, że z treści przepisu wynika w zasadzie, że zakaz ma charakter przedmiotowy i obejmuje wszystkich, a nie tylko wybrane podmioty typu osoby prowadzące szkolne sklepiki.

Ustawodawca postanowił, że w szkołach mogę być sprzedawane tylko określone, zdrowe produkty, ale de facto zakaz jest kierowany do właścicieli sklepików i automatów. Choć nie wynika to wprost z zacytowanego przepisu, to można taki wniosek wysnuć na bazie uzasadnienie projektu ustawy nowelizacyjnej, gdzie wskazano, że „przedszkola, podstawówki, gimnazja: Planowana regulacja będzie polegała na zakazie sprzedaży oraz podawania i reklamy lub prezentacji w/w produktów na terenach przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowo-wychowawczych. Zakazem będą objęte przedszkola oraz szkoły podstawowe i gimnazjalne wszelkiego typu tj. zarówno placówki państwowe jak i społeczne oraz prywatne. Zakaz ma dotyczyć wszelkiego rodzaju sklepików, jak również sprzedaży za pośrednictwem automatów znajdujących się na terenie tych jednostek. Kolejnym elementem nowelizacji jest zakaz podawania posiłków zawierających w/w składniki na stołówkach szkolnych, co dotyczyłoby zarówno posiłków przygotowywanych na miejscu oraz dostarczanych do szkół na podstawie innych umów na dostawę produktów spożywczych np. w ramach tzw. cateringu”.

To, że ta konkretna ustawa nie dotyczy osób fizycznych, które sprzedawać będą niezdrowe produkty, potwierdza też treść art. 52c ust. 4 cytowanej ustawy, który to przepis stanowi, że w jednostkach systemu oświaty, w których nie funkcjonuje rada rodziców, listę produktów, o której mowa w ust. 3, może ustalić dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 57 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Tak więc można stwierdzić, że zakaz, o którym piszemy, Pana nie dotyczy i w ustawie nie ma sankcji z tego tytułu, ale dodam jednak, że byłabym z taką działalnością ostrożna, bo na pewno jest to działanie moralnie naganne i nie należy wykluczyć, że dyrektor szkoły podejmie niekorzystne dla Pana decyzje, jeśli ta działalność wyjdzie na światło dzienne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Sprzedaż zamienników a ochrona marki – klauzula napraw

Zajmuję się sprzedażą felg aluminiowych do samochodów osobowych. Posiadam w ofercie felgi zamienne do samochód takich marek, jak Audi, BMW. Felgi są...

 

Przekazanie stacji kontroli pojazdów

Prowadzę stację kontroli pojazdów, jestem jej właścicielem. Ze względu na stan zdrowia chciałabym stację przekazać dwom córkom. Od czego zacząć? Czy...

 

Przejęcie działalności przez syna

Mój tata ma 64 lata, prowadzi małą firmę 1-osobową. W jaki sposób mógłby mi ją przekazać? Chciałbym ją przejąć jako syn. Nie jestem związany...

 

Działalność w Polsce i świadczenie usług w Szwecji

Posiadam własną działalność w Polsce, ale świadczę usługi na terenie Szwecji. Pracuję tam przez 6 tygodni, następnie mam dwa tygodnie odpoczynku...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »