Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rejestracja spółki w systemie s24

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-12-28

Rejestrowałam spółkę z o.o. z wykorzystaniem w systemie s24. Na etapie wypełniania wniosku do KRS nie można było w systemie S24 podać, iż dwie osoby są członkami zarządu, a system nie pozwalał wysłać wniosku bez wskazania prezesa zarządu. W związku z czym jednego ze wspólników podano jako prezesa zarządu, by móc przesłać wniosek. Jednak w umowie spółki znajduje się zapis, iż zarządzie jest dwóch członków i nie ma prezesa. Po opłacaniu elektronicznym i wysłaniu wniosku do KRS otrzymaliśmy informację o zwrocie wniosku, w związku z rozbieżnością pomiędzy umowa spółki a wnioskiem do KRS. Naszym zamiarem był zarząd spółki bez prezesa, a jedynie z dwoma członkami. W jaki sposób należy postąpić w zaistniałej sytuacji? W systemie S24 nie można poprawić wniosku do KRS ani wysłać go ponownie. Czy można złożyć poprawny wniosek w wersji papierowej, czy dołączyć jakieś wyjaśnienie? Co z wniesioną opłatą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że sąd zwrócił wniosek z uwagi na błędne wypełnienie formularza (wskazanie, że jeden z członków zarządu pełni rolę prezesa zarządu pomimo, że zgodnie z umową funkcji tej mu nie przyznano).

Kwestie związane ze składaniem wniosków o rejestrację i usuwaniem braków tych wniosków reguluje ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Art. 19 ust. 3 tej ustawy stanowi, że „wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 (przepis ten dotyczy wniosku składanego na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym) lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków”. Przepisu art. 1301 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

Z informacji Pani wynika, że sprawa jest właśnie na tym etapie, tj. referendarz postanowieniem zarządził zwrot wniosku. Rozwiązaniem Pani problemu jest regulacja art. 19 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „w razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych”.

Tak więc ma Pani 7 dni od dnia odbioru postanowienia na uzupełnienie braków, czyli złożenie poprawnie wypełnionego formularza.

Od razu wyjaśnię, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego nie zwiera w tym względzie żadnych szczególnych rozwiązań.

Ponieważ system rejestracji elektronicznej nie zawiera opcji poprawienia błędów, jeśli popełni się błąd podczas rejestracji spółki w systemie teleinformatycznym, błędy można poprawić tylko drogą tradycyjną, czyli po prostu w formie papierowej.

Do sądu najlepiej napisać pismo przewodnie z powołaniem się na sygnaturę akt nadanych przez sąd , w którym napisze Pani, dlaczego został popełniony błąd, i wyprostuje Pani ów błąd papierowo.

Ponieważ przepis art. 19 ust 4 stanowi, że wniosek złożony ponownie w terminie 7 dni wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia, oznacza to, że opłata wniesiona przez Panią zostanie wykorzystana przez sąd do rejestracji wniosku.

Gdyby zaś nie skorygowała Pani złożonego wniosku w terminie 7 dni, to wówczas opłata ta zostałaby Pani zwrócona, nie podlegałaby zwrotowi jedynie wówczas, gdy sąd by wniosek oddalił, bo tak stanowi art. 52 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy jeden z fundatorów może mieć więcej niż jeden głos?

Czy w statucie fundacji można zapisać, że jednemu z fundatorów (za zgodą pozostałych) będą przysługiwały dwa głosy? Chodzi o to, aby...

 

Telewizory znajdujące się w pokojach na wynajem

Prowadzę działalność polegającą na wynajmie pokojów w miejscowości turystycznej – sezonowo, w moim domu. Pokoje są wyposażone m.in....

 

Zysk ze sprzedaży spółdzielni rolniczej

Od 1977 r. pracowałem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W 2011 poważnie zachorowałem i przeszedłem na rentę. Nadal jestem czynnym...

 

Czy mogę ustanowić syna prokurentem w jednoosobowej działalności?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chcę ustanowić syna prokurentem. Czy w świetle przepisów prawa będzie to honorowane? Czy...

 

Niezapłacone faktury kontrahentów w upadłości a odliczenie VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wystawiłem w ciągu 2 lat faktury pewnej firmie na kwotę prawie 60 tys. zł. Nie otrzymałem żadnej...

 

Przekazanie firmy wraz z pracownikami – pracownica w ciąży

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna, zatrudniam pracowników. Jedna pracownica jest na zwolnieniu lekarskim, ponieważ jest w ciąży. Tymczasem ja uzyskałam...

 

Zachowanie cech firmy przy połączeniu ze spółką

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo i szukam najlepszego sposobu na połączenie ze sp. z o.o. (w której jestem udziałowcem...

 

Zakaz handlu w niedziele i święta - czy wspólnicy spółki jawnej mogą pracować?

Prowadzę działalność gospodarczą handlową – 4 sklepy spożywcze w sieci franczyzowej. Wszystkie sklepy prowadzę pod jednym numerem NIP wraz...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »