Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rejestracja spółki w systemie s24

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-12-28 • Aktualizacja: 2021-04-08

Rejestrowałam spółkę z o.o. z wykorzystaniem w systemie s24. Na etapie wypełniania wniosku do KRS nie można było w systemie S24 podać, iż dwie osoby są członkami zarządu, a system nie pozwalał wysłać wniosku bez wskazania prezesa zarządu. W związku z czym jednego ze wspólników podano jako prezesa zarządu, by móc przesłać wniosek. Jednak w umowie spółki znajduje się zapis, iż zarządzie jest dwóch członków i nie ma prezesa. Po opłacaniu elektronicznym i wysłaniu wniosku do KRS otrzymaliśmy informację o zwrocie wniosku, w związku z rozbieżnością pomiędzy umowa spółki a wnioskiem do KRS. Naszym zamiarem był zarząd spółki bez prezesa, a jedynie z dwoma członkami. W jaki sposób należy postąpić w zaistniałej sytuacji? W systemie S24 nie można poprawić wniosku do KRS ani wysłać go ponownie. Czy można złożyć poprawny wniosek w wersji papierowej, czy dołączyć jakieś wyjaśnienie? Co z wniesioną opłatą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rejestracja spółki w systemie s24

Zwrot wniosku złożonego w systemie s24 z uwagi na błędne wypełnienie formularza

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że sąd zwrócił wniosek z uwagi na błędne wypełnienie formularza (wskazanie, że jeden z członków zarządu pełni rolę prezesa zarządu pomimo, że zgodnie z umową funkcji tej mu nie przyznano).

Kwestie związane ze składaniem wniosków o rejestrację i usuwaniem braków tych wniosków reguluje ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Art. 19 ust. 3 tej ustawy stanowi, że „wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 (przepis ten dotyczy wniosku składanego na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym) lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków”. Przepisu art. 1301 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

Z informacji Pani wynika, że sprawa jest właśnie na tym etapie, tj. referendarz postanowieniem zarządził zwrot wniosku.

Ponowne złożenie wniosku do KRS po jego zwrocie przez sąd

Rozwiązaniem Pani problemu jest regulacja art. 19 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „w razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych”.

Tak więc ma Pani 7 dni od dnia odbioru postanowienia na uzupełnienie braków, czyli złożenie poprawnie wypełnionego formularza.

Od razu wyjaśnię, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego nie zwiera w tym względzie żadnych szczególnych rozwiązań.

Błąd podczas rejestracji spółki przez system rejestracji elektronicznej

Ponieważ system rejestracji elektronicznej nie zawiera opcji poprawienia błędów, jeśli popełni się błąd podczas rejestracji spółki w systemie teleinformatycznym, błędy można poprawić tylko drogą tradycyjną, czyli po prostu w formie papierowej.

Do sądu najlepiej napisać pismo przewodnie z powołaniem się na sygnaturę akt nadanych przez sąd , w którym napisze Pani, dlaczego został popełniony błąd, i wyprostuje Pani ów błąd papierowo.

Ponieważ przepis art. 19 ust 4 stanowi, że wniosek złożony ponownie w terminie 7 dni wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia, oznacza to, że opłata wniesiona przez Panią zostanie wykorzystana przez sąd do rejestracji wniosku.

Gdyby zaś nie skorygowała Pani złożonego wniosku w terminie 7 dni, to wówczas opłata ta zostałaby Pani zwrócona, nie podlegałaby zwrotowi jedynie wówczas, gdy sąd by wniosek oddalił, bo tak stanowi art. 52 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »