Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie przez osobę nieprowadzącą działalności

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-23

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z planowanym dłuższym wyjazdem chciałabym zatrudnić na czas mojej nieobecności osobę, która byłaby odpowiedzialna za utrzymanie nieruchomości, porządek, opiekę nad moją matką (doraźna pomoc np. zakupy, załatwianie spraw urzędowych itp.), usuwanie drobnych usterek. Mam sąsiada, który byłby skłonny pełnić taką rolę, ale chciałabym z nim oficjalnie spisać umowę na świadczenie tej pracy np. 1/2 etatu ze ściśle określonym wynagrodzeniem. Czy mogę zgłosić go do ZUS-u i opłacić mu składkę od uzgodnionego w umowie wynagrodzenia (jest zainteresowany ubezpieczeniem)? Czy powinnam również pobrać podatek i przekazać do US? Jaki rodzaj umowy powinnam z nim zawrzeć? Jakie powinnam wypełnić dokumenty i gdzie powinnam zgłosić fakt jego zatrudnienia, jakie mam obowiązki podatkowe i w jakim terminie od zawarcia umowy? Jakie stanowisko powinno być wpisane w umowie? Chciałabym zaznaczyć, że sąsiad jest również osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy-zlecenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania nieruchomości. Umowę taką mogą również podpisać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W zakresie podatków należy wskazać, że przychody uzyskane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej mogą być zaliczone do przychodów z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

W zakresie takiej umowy-zlecenia na zleceniodawcy (czyli na Panu) nie ciążą żadne obowiązku wobec urzędu skarbowego. Nie musi Pan pobierać zaliczki na poczet podatku z tytułu wypłaconego wynagrodzenia ani sporządzać i składać do urzędu żadnej deklaracji ani informacji podatkowej dla zleceniobiorcy.

Przychód z tytułu takiej umowy zlecenia opodatkowuje wyłącznie zleceniobiorca. W tym celu w składanym przez siebie zeznaniu rocznym  powinien on do pozostałych przychodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa, dodać przychody osiągnięte z tytułu umowy-zlecenia zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i od łącznej kwoty obliczyć podatek.

W zakresie natomiast pobierania składek ZUS z tytułu tej umowy będą na Panu ciążyły pewne obowiązki:

  • zgłoszenie się jako płatnik składek na druku ZUS ZFA, który należy złożyć w ZUS-ie w formie papierowej w terminie 7 dni od daty zatrudnienia zleceniobiorcy,
  • zgłoszenie przyjmującego zlecenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA (lub na druku ZUS ZZA w przypadku podlegania przez zatrudnionego wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu) w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń,
  • comiesięczne przygotowywanie i składanie/wysyłanie deklaracji ZUS DRA oraz imiennego raportu ZUS RCA w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • terminowe opłacanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dołączenie członków rodziny do firmy

Prowadzę działalność gospodarczą. Planuję dołączenie członków rodziny do firmy i przekształcenie jej w spółkę z o.o. Czy to dobry...

 

Niedopełnienie obowiązku aktualizacji w KRS przez nowego udziałowca, co robić?

Rok temu sprzedałam udziały w spółce z o.o. U notariusza złożono podpisy, jednak tylko na jednym egzemplarzu umowy notarialnie poświadczonej,...

 

Delegacje członków zarządu firmy

W jaki sposób można rozliczać delegacje zagraniczne oraz krajowe członków zarządu firmy? Czy sytuacja członków zarządu różni się od pracowników?...

 

Czy można w jednym dniu i w jednym aneksie wymienić wspólnika?

Czy w spółce cywilnej 3-osobowej można w jednym dniu i w jednym aneksie wymienić wspólnika przy zachowaniu układu procentowym udziałów...

 

Co zrobić, aby nie płacić dwóch pełnych składek ZUS?

Moja żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (salon kosmetyczny). Chciałbym założyć działalność gospodarczą , która prowadziłaby usługi...

 

Odpowiedzialność zarządu gminnej spółdzielni SCh za długi

Dostałem propozycję objęcia stanowiska prezesa zarządu w gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Poprzedni prezes odchodzi na emeryturę....

 

Wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek

Jedną ze świadczonych dodatkowych usług przez moją firmę jest wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek. Jednemu z klientów została...

 

Rachunkowość w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie

Stowarzyszenie dzierżawiące budynek od gminy jest organem prowadzącym szkołę niepubliczną. Szkoła oraz stowarzyszenie posiadają odrębne numery NIP...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »