Zatrudnienie przez osobę nieprowadzącą działalności

• Autor: Marcin Sądej

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z planowanym dłuższym wyjazdem chciałabym zatrudnić na czas mojej nieobecności osobę, która byłaby odpowiedzialna za utrzymanie nieruchomości, porządek, opiekę nad moją matką (doraźna pomoc np. zakupy, załatwianie spraw urzędowych itp.), usuwanie drobnych usterek. Mam sąsiada, który byłby skłonny pełnić taką rolę, ale chciałabym z nim oficjalnie spisać umowę na świadczenie tej pracy np. 1/2 etatu ze ściśle określonym wynagrodzeniem. Czy mogę zgłosić go do ZUS-u i opłacić mu składkę od uzgodnionego w umowie wynagrodzenia (jest zainteresowany ubezpieczeniem)? Czy powinnam również pobrać podatek i przekazać do US? Jaki rodzaj umowy powinnam z nim zawrzeć? Jakie powinnam wypełnić dokumenty i gdzie powinnam zgłosić fakt jego zatrudnienia, jakie mam obowiązki podatkowe i w jakim terminie od zawarcia umowy? Jakie stanowisko powinno być wpisane w umowie? Chciałabym zaznaczyć, że sąsiad jest również osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie przez osobę nieprowadzącą działalności

Umowa-zlecenie na świadczenie usług opieki nad nieruchomością

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy-zlecenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania nieruchomości. Umowę taką mogą również podpisać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W zakresie podatków należy wskazać, że przychody uzyskane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej mogą być zaliczone do przychodów z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

W zakresie takiej umowy-zlecenia na zleceniodawcy (czyli na Panu) nie ciążą żadne obowiązku wobec urzędu skarbowego. Nie musi Pan pobierać zaliczki na poczet podatku z tytułu wypłaconego wynagrodzenia ani sporządzać i składać do urzędu żadnej deklaracji ani informacji podatkowej dla zleceniobiorcy.

Zobacz też: Jednoosobowa działalność gospodarczą a zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie

Opodatkowanie przychodu z tytułu umowy-zlecenia

Przychód z tytułu takiej umowy zlecenia opodatkowuje wyłącznie zleceniobiorca. W tym celu w składanym przez siebie zeznaniu rocznym powinien on do pozostałych przychodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa, dodać przychody osiągnięte z tytułu umowy-zlecenia zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i od łącznej kwoty obliczyć podatek.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa-zlecenie a składki ZUS

W zakresie natomiast pobierania składek ZUS z tytułu tej umowy będą na Panu ciążyły pewne obowiązki:

  • zgłoszenie się jako płatnik składek na druku ZUS ZFA, który należy złożyć w ZUS-ie w formie papierowej w terminie 7 dni od daty zatrudnienia zleceniobiorcy,
  • zgłoszenie przyjmującego zlecenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA (lub na druku ZUS ZZA w przypadku podlegania przez zatrudnionego wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu) w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń,
  • comiesięczne przygotowywanie i składanie/wysyłanie deklaracji ZUS DRA oraz imiennego raportu ZUS RCA w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • terminowe opłacanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »