Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

• Data: 2023-07-14 • Autor: Marcin Sądej

Czy w art. 176 K.s.h. może być usługą budowlaną, montażową, mechaniczką, transportową? Chodzi o świadczenie niepieniężne wspólnika na rzecz spółki z o.o. W spółce jest dwóch wspólników, ja jestem jednym z nich, oprócz tego pełnię funkcję prezesa. Spółka zajmuje się budową domów dla klientów prywatnych. Czy mogę na podstawie podanego przepisy wypłacać sobie świadczenia niepieniężne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Wspólnik zobowiązany do świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki z o.o.

Zgodnie z art. 176 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) – jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Powołany przepis umożliwia tworzenie takich relacji między wspólnikiem a spółką, które pozwolą im wzajemnie odnosić określone korzyści. Dla spółki może to być pewność otrzymania w określonym czasie pewnych świadczeń, dla wspólnika możliwość zbytu świadczeń i otrzymania wynagrodzenia. Wypłacenie wynagrodzenia jest niezależne od tego, czy spółka wykazuje zysk, czy też nie.

Świadczenia niepieniężne dla spółki – przykłady

„Przykładem mogą być te wszystkie świadczenia, które polegają na dostarczaniu na przykład buraków do cukrowni w spółce plantatorów buraków, chmielu do browaru przez plantatorów chmielu, skór do garbarni, zboża do młyna, węgla z kopalni, udostępnienie maszyn, zapewnienie transportu, okresowe doradztwo prawne, dostarczenie oprogramowania komputerowego. Świadczenia muszą mieć charakter niepieniężny (nie mogą to więc być takie, które mają mieszany charakter). Cechą wskazanego w art. 176 K.s.h. obowiązku jest jego powtarzalność. Nie będą więc spełniały tego warunku świadczenia jednorazowe ani mające charakter ciągły czy też stały. Świadczenie ciągłe nie ma charakteru powtarzającego się, gdy jest realizowane bez przerwy, w ciągłym procesie powtarzających się czynności. Jeżeli świadczenie ciągłe realizowane będzie na przykład przez okres 12 miesięcy raz w miesiącu, nie będzie to działanie stałe. Jeżeli jest ono jednak realizowane permanentnie, a tak jest na przykład z odpłatnym korzystaniem przez spółkę z określonej infrastruktury technicznej, urządzeń i sprzętu, to warunek polegający na powtarzalności świadczenia nie będzie spełniony.” [A. Kidyba [w:] M. Dumkiewicz, A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2022, art. 176].

Należy zatem stwierdzić, że w ramach świadczeń powtarzających się – określonych w art. 176 K.s.h. – mieszczą się usługi. Przy czym muszą to być świadczenia powtarzające się, a nie świadczenia ciągłe. Chodzi zatem o usługi polegające na dokonywaniu czynności nie ciągle, a np. w określone dni miesiąca, albo „w razie potrzeby”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Świadczenia powtarzalne a świadczenia ciągłe

Jeżeli przywołane przez Pana usługi budowlane, montażowe, mechaniczne czy transportowe mają charakter powtarzalny, ale nie ciągły, to możliwe jest zastosowanie w tym przypadku art. 176 K.s.h.

Przykładowo, wykonanie raz w miesiącu usługi transportowej jest świadczeniem powtarzalnym, ale usługa budowlana polegająca na wznoszeniu budynku jest usługą ciągłą. Tylko w tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z czynnością, o której stanowi art. 176 K.s.h.

Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych jest określony albo w umowie spółki albo dodatkowo w odrębnej umowie wspólnika ze spółką.

Wynagrodzenie za świadczenia powtarzające się na rzecz spółki

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za świadczenia powtarzające się, to ma ono charakter pieniężny. W przywołanym już komentarzu czytamy:

„Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne może być w bardzo różny sposób określone: przez stałą kwotę, kwotę zmienną, z uwzględnieniem klauzuli waloryzacyjnej itp. Ważne jest jednak, że ustalone powinno być na poziomie cen lub stawek przyjętych w obrocie. Muszą mieć one charakter zwykłej ceny przyjętej w stosunkach gospodarczych na terenie działania spółki, tym bardziej że świadczenia niepieniężne mają charakter niejednorazowy. Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne może być wypłacone za wykonane świadczenie i jest należne nawet wtedy, gdy spółka nie wykazuje zysku.”

Wynika to również bezpośrednio z wykładni językowej art. 176 K.s.h. W rezultacie w mojej ocenie wynagrodzenie za świadczenie niepieniężne nie może być w formie innej niż pieniężne.

Konieczna zmiana umowy spółki

Przepisy K.s.h. nie określają sposobu dokumentowania świadczeń powtarzających się. Zgodnie z art. 180 OP dowodem może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, zatem np. sporządzony harmonogram spełnia warunki. Przypominam również, że takie świadczenia powinny być określone w umowie spółki lub też w dodatkowej umowie zawartej pomiędzy spółką a wspólnikiem. I na koniec: Zgodnie z art. 159 K.s.h.: „Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec spółki dokładnie określić w umowie spółki. To oznacza, że należy w tym przypadku dokonać zmiany umowy spółki u notariusza.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »