Awarie nowego samochodu w leasingu

• Data: 2022-11-21 • Autor: Katarzyna Bereda

Zostałem szczęśliwym posiadaczem wymarzonego nowego samochodu, którego zakupiłem w leasing na firmę. Już drugiego dnia użytkowania samochód pokazał komunikat o usterce, odwiozłem go do serwisu, usterka została naprawiona. Później wyjechałem za granicę i niestety samochód rozłożył się w trasie. Musiałem odholować go do zagranicznego serwisu, gdzie naprawiano go miesiąc (!). W tym czasie używałem samochodu zastępczego. Dzisiaj dostałem telefon, że auta nadal nie udało się naprawić i nie znają przyczyny. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Dla mnie to absurd, samochód jest nowy, płacę ponad 3000 zł miesięcznie za niego, a ewidentnie dostałem zepsuty egzemplarz. Jakie mam prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Awarie nowego samochodu w leasingu

Rękojmia a awarie nowego samochodu

Jak najbardziej może Pan w takim przypadku powoływać się na rękojmie, ale wszelkie kroki powinna Pani konsultować z leasingodawcą – aby on również podjął stosowne kroki jako właściciel samochodu. Proszę bowiem mieć na uwadze przepis art. 7098 § 4 Kodeksu cywilnego, iż korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. Idąc dalej, podnoszę, że w walce z serwisem powinien powołać się na przepisy w zakresie rękojmi i wad pojazdu.

Zgodnie z treścią art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Zgodnie natomiast z treścią art. 560 § 1 jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Mając także na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r., odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi (art. 556 Kodeksu cywilnego) ukształtowana jest na zasadzie ryzyka i sprowadza się do odpowiedzialności za skutek, polegający na istnieniu wady przedmiotu sprzedaży. Sprzedawcy nie zwalnia zatem brak winy, ani też brak jego wiedzy o istnieniu wady, a ewentualna wiedza sprzedawcy o istnieniu wady może tylko zaostrzyć jego odpowiedzialność (art. 564). Z kolei to, czy kupujący mógł wadę zauważyć przy dochowaniu należytej staranności, czy powinien był wiedzieć o wadzie (czy mógł się o niej dowiedzieć przy dochowaniu należytej staranności), nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Tylko wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy wyłącza tę odpowiedzialność (art. 557 § 1) (I ACA 820/12).

Żądanie obniżenia ceny lub wymiany pojazdu

Z uwagi na powyższe, jeżeli serwis nie może niezwłocznie naprawić pojazdu, przysługując Panu dwa uprawnienia – żądania obniżenia ceny, co w przypadku nowego samochodu nie jest zadowalające, albowiem naprawy serwisowe są koniecznością – lub roszczenie o odstąpieniu od umowy, które to roszczenie powinien sformułować leasingodawca jako faktyczny właściciel samochodu. Może Pan także ewentualnie wnosić od serwisu o wymianę pojazdu na nowy – w przypadku dalszej niemożności naprawy.

Idąc dalej, podnoszę, iż artykuł 560 określa dwa podstawowe uprawnienia, które przysługują kupującemu na podstawie przepisów o rękojmi. Na jego podstawie kupujący, czyli Pan, może albo od umowy odstąpić, albo żądać obniżenia ceny, chyba że sprzedający niezwłocznie dokona naprawy pojazdu.

Z uwagi na powyższe w obecnej sytuacji powinien Pan powoływać się na powyższe przepisy w przedmiocie rękojmi. Jeżeli nie dojdzie do niezwłocznej naprawy wady lub wymiany pojazdu na nowy, przysługuje Panu roszczenie albo o obniżenie ceny, albo o odstąpienie od umowy. Roszczenie odstąpienia od umowy realizuje jednak leasingodawca – proszę więc poinformować go o problemie, aby również podjął stosowne kroki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »