Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto podpisuje umowa o pracę prokurenta ze spółką z o.o. ?

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-10-10

Jesteśmy spółką z o.o. i mamy reprezentację dwuosobową: członek zarządu + prokurent. Prokurent jest zatrudniony na umowę o pracę czasową, a chcielibyśmy, aby przeszedł na umowę na czas nieokreślony. Kto podpisuje umowę o pracę z taką osobą? W przypadku innych pracowników nie mam wątpliwości, że jeden członek zarządu i prokurent. Tutaj jednak pojawia się problem, bo przecież prokurent sam ze sobą umowy nie powinien podpisywać. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Zgodnie z art. 210 § 1 oraz art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych* (K.s.h.), odpowiednio dotyczącymi spółki z o.o. i akcyjnej, w umowie między spółką a członkiem zarządu (w tym przypadku prokurentem), spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników lub akcjonariuszy. Przepisy te mają charakter bezwzględnie wiążący, w związku z czym reprezentowanie spółki podczas zawierania takiej umowy przez członka zarządu lub każdą inną osobę, chociażby pełnomocnika powołanego do tej czynności przez zarząd, będzie powodowało jej bezwzględną nieważność na podstawie art. 58 K.c. jako niezgodnej z prawem. Należy zaznaczyć, że przepisy nie wprowadzają żadnego ograniczenia dla umów i sporów, w których członek zarządu występować ma po obu stronach. Należy więc odrzucić koncepcję, że w przypadku gdy zawiera on umowę niezwiązaną ze sprawowaną funkcją członka zarządu to wymogu reprezentowania spółki przez radę nadzorczą lub powołanego pełnomocnika nie trzeba przestrzegać. Byłoby to sprzeczne z ideą niezawierania umów z samym sobą, gdyż członek zarządu, działając jako organ reprezentujący spółkę, zawierałby umowę z własną osobą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Rada Nadzorcza będzie uprawniona do reprezentowania spółki tylko w takim przypadku, gdy walne zgromadzenie wspólników albo akcjonariuszy na mocy uchwały nie ustanowi specjalnego pełnomocnika. Nie ma jednak przeszkód, aby walne zgromadzenie ustanowiło dla określonej czynności większej liczby pełnomocników, zobowiązując ich do wspólnego składania oświadczenia woli za spółkę. Problematyczne jest, w jaki sposób składać oświadczenia woli za spółkę powinna rada nadzorczą. W doktrynie nie ma zgodności poglądów co do tego, czy powinna to być reprezentacja spółki przez wszystkich członków rady nadzorczej, czy też wystarczy podpis przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego łącznie z innymi członkami rady, zazwyczaj wyznaczonymi przez radę nadzorczą. Z uwagi na te rozbieżności celowe wydaje się określenie zasad wykonywania tej kompetencji rady w statucie, tak aby wykluczyć ewentualne spory mogące wyniknąć na tym tle.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 210 § 2 K.s.h. oraz art. 379 § 2 K.s.h. przedstawionych powyżej zasad reprezentacji nie stosuje się w przypadku, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, a ten jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu spółki z o.o. (w przypadku spółki akcyjnej dotyczy to sytuacji, gdy jedynym członkiem zarządu jest osoba posiadająca wszystkie akcje lub gdy wszystkie akcje posiada ta osoba i spółka). W takim przypadku czynność prawna między członkiem zarządu a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

W opisanym przypadku należy ustanowić pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników. Powinna być to osoba spoza zarządu.

* Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}