Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-03-18

Czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech może również założyć taką jednoosobową działalność w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zjednoczony rynek Unii Europejskiej stwarza wiele możliwości. W tym możliwość założenia działalności gospodarczej na terenie UE. Nie ma przeszkód, aby mieć działalność gospodarczą w Niemczech i kolejną w Polsce.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, rozpoczęcie prowadzenia firmy wymaga dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą wypełnionego formularza CEIDG-1. We wniosku podaje się m.in. dane osobowe przedsiębiorcy (w tym NIP i PESEL), nazwę firmy, kody PKD czy miejsce (lub miejsca) wykonywania działalności gospodarczej.

Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: urzędowi statystycznemu, naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wpis do ewidencji może być złożony w formie elektronicznej. Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zawierać dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze urzędowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1, oraz powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

Według reguły podstawowej, określonej w rozporządzeniu podstawowym, osoba wykonująca w państwie członkowskim pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa. Zatem ma tu znaczenie jedynie faktyczne miejsce wykonywania czynności wchodzących w zakres prowadzonej działalności, a nie siedziba przedsiębiorcy. Otóż osoba normalnie wykonująca działalność na własny rachunek w danym państwie członkowskim, która wyjeżdża do innego kraju UE, by tam realizować podobną działalność, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa, ale tylko wtedy, gdy przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy.

Zatem w Polsce nie można mieć dwóch wpisów do ewidencji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »