Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-03-18

Czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech może również założyć taką jednoosobową działalność w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zjednoczony rynek Unii Europejskiej stwarza wiele możliwości. W tym możliwość założenia działalności gospodarczej na terenie UE. Nie ma przeszkód, aby mieć działalność gospodarczą w Niemczech i kolejną w Polsce.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, rozpoczęcie prowadzenia firmy wymaga dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą wypełnionego formularza CEIDG-1. We wniosku podaje się m.in. dane osobowe przedsiębiorcy (w tym NIP i PESEL), nazwę firmy, kody PKD czy miejsce (lub miejsca) wykonywania działalności gospodarczej.

Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: urzędowi statystycznemu, naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wpis do ewidencji może być złożony w formie elektronicznej. Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zawierać dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze urzędowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1, oraz powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

Według reguły podstawowej, określonej w rozporządzeniu podstawowym, osoba wykonująca w państwie członkowskim pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa. Zatem ma tu znaczenie jedynie faktyczne miejsce wykonywania czynności wchodzących w zakres prowadzonej działalności, a nie siedziba przedsiębiorcy. Otóż osoba normalnie wykonująca działalność na własny rachunek w danym państwie członkowskim, która wyjeżdża do innego kraju UE, by tam realizować podobną działalność, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa, ale tylko wtedy, gdy przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy.

Zatem w Polsce nie można mieć dwóch wpisów do ewidencji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przejęcie działalności przez syna

Mój tata ma 64 lata, prowadzi małą firmę 1-osobową. W jaki sposób mógłby mi ją przekazać? Chciałbym ją przejąć jako syn. Nie jestem związany...

 

Działalność w Polsce i świadczenie usług w Szwecji

Posiadam własną działalność w Polsce, ale świadczę usługi na terenie Szwecji. Pracuję tam przez 6 tygodni, następnie mam dwa tygodnie odpoczynku...

 

Kontynuacja firmy męża przez żonę - pełnomocnika

Działalność gospodarcza obecnie jest prowadzona jednoosobowo na mojego męża. Jestem osobą współpracującą w firmie oraz pełnomocnikiem mojego męża....

 

Ubezpieczony w KRUS a umowa-zlecenie (od 2015 r.)

Jestem rolnikiem zarejestrowanym w KRUS od 15 lat. Mieszkam z ojcem emerytem, który prowadzi małą działalność – parking (raz w tygodniu...

 

Czy w akcie notarialnym konieczny jest wpis, że nieruchomość będzie wykorzystywana w działalności?

Moje pytanie dotyczy zakupionej już nieruchomości, jednak w akcie nie została zawarta informacja, że budynek będzie wykorzystywany w jednoosobowej...

 

Działalność pod adresem mieszkania kupionego w programie dopłat

Wraz z żoną mamy kredyt na mieszkanie, który jest współfinansowany z programu „Rodzina na swoim”. Niedawno otworzyłem działalność...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »