Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak formalnie zająć się handlem obwoźnym?

Wioleta Biel • Opublikowane: 2015-11-11

Chcę zająć się handlem obwoźnym towarów sprowadzanych z Chin. Czy muszę założyć działalność, jak to sformalizować? Jakie podatki będę musiał płacić, z jakimi kosztami wiąże się taki handel? Czy muszę mieć jakieś dowody zakupu towarów, a później wydruki za sprzedaż?

Wioleta Biel

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Spełnianie łącznie przesłanek z art. 4 i art. 2 ustawy pozwala uznać podmiot za przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W świetle tej ustawy przedsiębiorcą jest zatem m.in. każda osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu zarobkową działalność handlową czy usługową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Z przedstawionego stanu faktycznego z kolei wynika, iż planowana działalność będzie posiadała cechy działalności zorganizowanej, ciągłej, nastawionej na zarobkowanie. W konsekwencji w mojej ocenie powinien Pan zarejestrować działalność gospodarczą.

Co do kwestii sposobu opodatkowania. W związku z tym, iż będzie to handel „obwoźny”, zakładam, że będzie Pan ponosił koszty związane chociażby z dojazdami. Jeśli wybierze Pan ryczałt, żadnych kosztów nie będzie mógł Pan zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności, co może być bardzo niekorzystne, biorąc pod uwagę charakter Pana działalności. Przykładowo jeśli posiada Pan samochód, będzie miał Pan prawo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych, jak również zaliczać do kosztów koszt paliwa czy opłaty za autostradę.

Podatek VAT/CŁO

W związku z tym, iż będzie Pan sprowadzał towar z Chin, będzie Pan zobowiązany go odprawić, zapłacić cło i podatek VAT. W mojej ocenie przy rejestracji działalności winien Pan zarejestrować się jako czynny podatnik VAT (w tym celu należy złożyć deklarację VAT-R). Będzie Pan miał obowiązek naliczać podatek VAT na sprzedawane towary, ale również prawo do odliczania podatku VAT przy nabywaniu towaru przeznaczonego na handel.

Jeżeli chce się ustalić wcześniej, jakie zapłacić cło na towary z Chin, najwygodniej jest skorzystać z Informacji Taryfowej, którą w Internecie można znaleźć jako ISZTAR. Jest to taryfikator celny, który pomaga ustalić kwotę, jaką poniesie importer, który jednak nie ma mocy prawnej.

Dokumenty wymagane przy odprawie celnej

W trakcie odprawy celnej są wymagane dokumenty, takie jak:

  • Faktura handlowa (commercial invoice). Musi ona posiadać: nazwę towaru, symbole, ilość, wagę netto i brutto, cenę, ogólną wartość, informacje skąd towar pochodzi oraz warunki dostawy wg. INCONTERMS. Należy uważać, aby nie sprowadzać towarów z podrobionymi znakami towarowymi, bo nie mogą być one dopuszczane do sprzedaży ani na rynku polskim, ani europejskim.
  • List załadowczy (packing list).
  • Świadectwo pochodzenia (certificate of origin).
  • Konosament (w przypadku transportu drogą morską).
  • Faktury za transport.
  • Certyfikat CE.
  • Certyfikat pochodzenia (tylko dla niektórych towarów, np. tkanin).

Chyba że towar sprowadzany z Chin jest opatrzony nazwą – „próbka” lub „gift”. W takiej sytuacji cło nie jest nakładane na sprowadzany towar. Natomiast nie ma żadnej gwarancji, że celnicy nie zatrzymają paczki do kontroli i nie nałożą opłat celnych i podatku VAT.

Towar zwolniony z opłat celnych to towar do wartości 45 euro.

Jeżeli jednak planuje Pan sprowadzania towaru z Chin dużymi partiami, polecam odprawę w Hamburgu głównie ze względów na to, iż podatku VAT nie trzeba płacić od razu, jak to ma miejsce przy odprawie w Polsce. Dodatkowo w Hamburgu nie sprawdza się aż tak gorliwie każdej paczki, jak ma to miejsce Polsce.

Kasa rejestrująca

Obowiązek posiadania kasy rejestrującej pojawia się co do zasady, jeżeli podatnik przekroczył w poprzednim roku podatkowym obroty na rzecz konsumentów w wysokości 20 000 zł. Jeśli podatnik w danym roku rozpoczyna swoją działalność, obowiązek posiadania kasy powstaje na skutek przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20 000 zł liczonej w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.

Możliwość zawieszenia działalności

Jeżeli np. Pan stwierdzi, iż w danym miesiącu (miesiącach) nie będzie Pan prowadził działalności gospodarczej, można złożyć wniosek o zawieszenie działalności (od 30 dni do 5 lat). Oznacza to, iż w miesiącu, w którym działalność została zawieszona, nie będzie Pan zobowiązany do płacenia zaliczek na podatek ani też składek na ZUS.

Dodatkowe pytania związane ze składkami ZUS:

  • Czy posiada Pan umowę o pracę?
  • Czy prowadził Pan już działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to kiedy?

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą mi wskazać Panu dogodny sposób na rozliczanie się z ZUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy jest możliwe prowadzenie dwóch działalności tego samego rodzaju przez oboje małżonków?

Od kilkunastu lat prowadzę firmę handlową. Z początkiem tego miesiąca żona zarejestrowała na siebie firmę zajmującą się dokładnie taką samą...

Pełnomocnik do prowadzenia działalności gospodarczej

Moja synowa choruje przewlekle. Jak może zabezpieczyć swoją działalność gospodarczą, by nie było przestojów w prowadzeniu firmy, jeśli będzie chora?...

Umowa nakładcza a składki na Fundusz Pracy

Jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą. W 2015 r. mieliśmy kontrolę ZUS. Po złożeniu przez nas zastrzeżeń do protokołu kontroli zostały...

Prowadzenie działalności przy składkach na KRUS

Jestem nauczycielem, ale nie pracuję. Ubezpieczam się w KRUS od 4 lat. Mam zamiar otworzyć swoją działalność. Chciałabym m.in. uczyć obserwowania...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}