Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otworzenie przez pracownika firmy z tej samej branży w której pracował

Marek Gola • Opublikowane: 2019-04-05

Jestem sprzedawcą w specjalistycznym sklepie i mam umowę o pracę na czas nieokreślony, nie mam podpisanej żadnej umowy lojalnościowej. Chciałbym zwolnić się i otworzyć własny biznes w tej samej branży i w tej samej miejscowości, co moja obecna praca. Wiązałoby się to z przejęciem części klientów na lokalnym rynku. Czy grożą mi jakieś konsekwencje prawne względem mojego obecnego pracodawcy? Czy mogę porzucić pracę bez okresu wypowiedzenia i rozpocząć działania w kierunki swojej działalności? Czy mogę to zrobić z obecnym współpracownikiem, który pracuje w tej samej firmie (chciałbym go zatrudnić jako pracownika)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w sklepie. Nie została z Panem zawarta żądna umowa lojalnościowa, której przedmiotem byłby zakaz konkurencji. Zastanawia się Pan nad rozwiązaniem umowy o pracę i założeniem własnego sklepu w tej samej branży. Wobec powyższego zastanawia się Pan, czy z tego powodu, przy częściowym przejęciu rynku nie będzie Panu groziła odpowiedzialność.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż porzucenie pracy i złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z dnia na dzień wiąże się z możliwością uznania przez pracodawcę, że do rozwiązania doszło z Pana winy, co z kolei skutkować może wręczeniem Panu tzw. dyscyplinarki. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zatem rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Formalnie może Pan sam rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, ale wówczas musi się Pan liczyć z tym, że jeżeli takie rozwiązanie zostanie przez pracodawcę zakwestionowane, wówczas możliwe będzie dochodzenie od Pana odszkodowania odpowiadającego wysokości wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia.

Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 55 K.p., zgodnie z którym:

„Art. 55. § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.”

Osobiście nie widzę przeszkód w założeniu przez Pana własnej działalności gospodarczej. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Tym samym, wobec braku umowy o zakazie konkurencji może Pan założyć własną działalność, a następnie zatrudnić w jej ramach – już jako pracodawca – swojego dotychczasowego współpracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Formalne przejęcie sklepu

Mój tata prowadzi jednoosobową firmę handlową (sklep spożywczo-przemysłowy), ma już 70 lat. Jak możemy doprowadzić do formalnego przejęcia sklepu przeze...

 

Jednoosobowa działalność w wynajmowanym mieszkaniu

Wynajmuję mieszkanie na podstawie umowy najmu. W umowie określono, że można go używać tylko do celów mieszkaniowych. Planuję założyć firmę....

 

Zawieszenie a likwidacja sezonowej działalności gospodarczej

Prowadzę 6-pokojowy pensjonat – jest to sezonowa działalność gospodarcza. Na zimę ją zawieszam. Jestem na VAT i mam kasę fiskalną. Niedawno...

 

Gabinet lekarski żony a praca świadczona przez męża

Mamy z żoną wspólność majątkową. Małżonka prowadzi od dawna własną praktykę lekarską, pracując na kontrakcie w szpitalu. Chcielibyśmy, aby...

 

Działalność polegająca na inwestycjach giełdowych i handlu

Chciałbym zarejestrować działalność gospodarczą polegającą głównie na inwestycjach giełdowych, ale także na tradycyjnym handlu. Jaka jest optymalna...

 

Najem prywatny kilku mieszkań

Najem prywatny kilku mieszkań

Wynajmuję 11 lokali jako osoba prywatna, nie są to typowe mieszkania; 10 typu condohotel oraz 1 lokal użytkowy. Najem zgłoszony do US, podatek zryczałtowany,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »