Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wejście do spółki - jak się zabezpieczyć?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2020-02-07

Zamierzam wstąpić do spółki cywilnej na miejsce dotychczasowego wspólnika. Spółka nie jest wielkich rozmiarów. Niestety, ma długi, tj. około 4 tys. zł w zaokrągleniu wobec urzędu skarbowego (zaległe podatki), około 2,5 tys. wobec ZUS-u i kilku drobnych wierzycieli, około 4 tys. zł. Dogadałem się wstępnie z występującym wspólnikiem co do rozliczenia. Oprócz tych długów zamierzam mu dopłacić 1 tys. zł. Nie wiem, jak mamy to zapisać w zmienianej umowie. Na pewno zgody na przejęcie długu nie uzyskam (kilka rozmów już odbyłem z wierzycielami). Chciałbym bezpośrednio wpłacić na konto urzędu skarbowego i ZUS-u. Z tego, co się zorientowałem, to nie bardzo mogę. Mam jednak obawy, że jak mu dam do ręki, to niekoniecznie on to ureguluje. Jak się zabezpieczyć? Jak sformułować zapis w umowie co do rozliczenie z nim? Czy zobowiązać się do zapłaty za niego połowy długu spółki (spółka dwuosobowa), czy do zapłaty całego zobowiązania spółki? Występujący wspólnik chce przerzucić na mnie w całości swój dotychczasowy dług. Jednym słowem – jak mam określić to rozliczenie w zmienianej umowie – jako spłata czy wynagrodzenie? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wejście do spółki - jak się zabezpieczyć?

Solidarna odpowiedzialność wspólników za długi spółki

Odpowiadając na Pana pytanie, rozumiem, że zamierza Pan przystąpić do spółki, a dotychczasowy wspólnik, a konkretnie jeden z nich, ma zamiar z niej wystąpić. Wyjaśniam, że generalna reguła wynikająca z art. 864 Kodeksu cywilnego określa, że za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Przy czym ta odpowiedzialność obejmuje czas uczestnictwa w spółce, nawet gdy jakieś długi są dochodzone już po ustąpieniu wspólnika; z czego nie zwalnia wobec wierzycieli umowa między ustępującym wspólnikiem a pozostałymi wspólnikami.

Zgodnie z treścią przepisu odpowiedzialność dotyczy wszystkich zobowiązań związanych z działalnością spółki — bez względu na ich źródło – i obejmują także zobowiązania, które umocowane są w przepisach niemieszczących się w prawie cywilnym, jak np. właśnie odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.

Jak wyjaśniono w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 września 2018 r., sygn. akt I AGa 178/18, „odpowiedzialność na podstawie art. 864 Kodeksu ponoszą zarówno aktualni, jak również byli wspólnicy spółki cywilnej, przy czym w stosunku do tych ostatnich istotne jest ustalenie, że w okresie powstania zobowiązania byli oni wspólnikami spółki cywilnej”.

Umowa wspólników – skuteczna tylko między nimi

Taka umowa zawarta między wspólnikami spółki w zakresie przejęcia lub zwolnienia z odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki wywiera skutki prawne jedynie między nimi (np. w zakresie regresu). Nie powoduje natomiast żadnych skutków prawnych w stosunku do osób trzecich, a w tym wierzycieli (tak Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 20 czerwca 1995 r., sygn. akt I Acr 285/95). Proszę zatem mieć na uwadze, że w interesie ustępującego wspólnika jest zapłata długów, które obecnie ciążą na spółce (w zasadzie na wspólnikach).

Zapis w umowie dotyczący długów i wynagrodzenia

Tym niemniej, odpowiadając ściśle na Pana pytania, możliwy jest zapis w umowie, że wynagrodzenie, jakie Pan płaci, ma zostać wpłacone na rachunki osób trzecich, takie rozwiązania są praktykowane bardzo często. Trzeba po prostu zapisać, że wynagrodzenie w takiej a takiej kwocie płatne będzie w następujący sposób – w kwocie 1000 zł na rachunek bankowy ustępującego wspólnika, w kwocie 2,5 tysiąca złotych na konto US nr … itd.

Niestety z punktu widzenia prawa tak to wygląda, że Pan odpowiada za całość długu (i to nie tylko za to, co przypada na ustępującego wspólnika) solidarnie z ustępującym i drugim wspólnikiem, a dopiero jak Pan dług spłaci, ma Pan prawo regresu w takim stopniu, jak dany wspólnik uczestniczył w stratach spółki. Dlatego też uznać należy, że rzeczywiście odpowiada Pan za całość długu – przynajmniej z punktu widzenia wierzycieli.

Zabezpieczenie przed długami przez nowego wspólnika

Dlatego aby mieć pewność, że nie będzie Pan i tak musiał płacić całości długu, powinien Pan raczej w umowie ze wspólnikiem ująć całość długu, bo jeszcze raz powtarzam, że i tak wszyscy trzej odpowiadacie za te długi, Pan jako nowy wspólnik też. Odpowiedzialność solidarna z kolei oznacza, że wierzyciel może dochodzić zapłaty całości długu, np. od tylko jednego ze wspólników, a w momencie gdy ktoś całość długu ureguluje, powstanie roszczenie regresowe do pozostałych współdłużników.

Mie ma znaczenia użycie słowa w umowie, jest to tak naprawdę obojętne. Ważne jest tylko to, aby – jak Pan przystąpi do spółki – długów nie było, bo te i tak obciążać będą Pana, więc należy je spłacić i jeżeli jest to możliwe, najlepiej przy zawieraniu umowy. Jeżeli długi te zostaną spłacone, to nazewnictwo — czy to wynagrodzenie, czy spłata długów za byłego wspólnika — nie będzie mieć znaczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Umowa na sprzedaż udziałów w spółce cywilnej

Sprawa dotyczy umowy na sprzedaż udziałów w spółce cywilnej. Ja oraz dwie osoby jesteśmy wspólnikami w spółce cywilnej. Ja mam oficjalnie 40%...

 

Wystąpienie ze spółki cywilnej i wypłata udziałów w środkach trwałych

Wspólnik 3-osobowej spółki cywilnej chce wystąpić ze spółki w trybie natychmiastowym. Czy może to zrobić? Jaki termin musi być zachowany? Wypłata...

 

Zatrudnienie wspólników spółki cywilnej na umowę

Jest 3 wspólników spółki cywilnej. Każdy z nich chce również być zatrudniony na umowę o pracę. Czy przepisy na to zezwalają, a jeśli nie,...

 

Wykreślenie ze spółki zadłużonego wspólnika

Mamy spółkę cywilną składającą się z trzech wspólników. Jeden ze wspólników opuścił spółkę (narobił długów na siebie i wyjechał za...

 

Przeniesienie samochodów z działalności gospodarczej do spółki cywilnej

Przeniesienie samochodów z działalności gospodarczej do spółki cywilnej

Powstała spółka cywilna dwóch wspólników z udziałami po 50%. Jeden ze wspólników – osoba A – prowadzi działalność gospodarczą...

Jak zamienić jednoosobową działalność męża na spółkę cywilną żony i męża?

Jak zamienić jednoosobową działalność męża na spółkę cywilną żony i męża?

Jesteśmy małżeństwem od 30 lat, mamy wspólność ustawową małżeńską. Niedawno przeszliśmy na emerytury. Mamy dwoje dorosłych dzieci. Od wielu lat...

Odejście wspólnika ze spółki cywilnej na emeryturę

Odejście wspólnika ze spółki cywilnej na emeryturę

Odchodzę na emeryturę i chcę wystąpić ze spółki cywilnej (mąż, żona i dwóch synów). W grę wchodzi zaprzestanie działalności lub zmiana...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »