Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wciągnięcie mieszkania na kredyt jako środek trwały działalności

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-05-29

Czy mieszkanie na kredyt hipoteczny mogę wciągnąć do środków trwałych działalności? Mieszkanie będzie wynajmowane. Jak zoptymalizować to podatkowo dla ogółu działalności? Amortyzacje nieruchomości, koszty remontu, opłaty, czynsz. Czy mieszkanie musi być kupione bezpośrednio na działalność, czy na właściciela?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek

W pierwszej kolejności wskazać należy, że każdy składnik prywatnego majątku może zostać wprowadzony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W rezultacie jeżeli mieszkanie stanowi Pana prywatną własność, może je Pan przekazać do majątku firmowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli mieszkanie chce Pan wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej, należy je wprowadzić jako środek trwały. Ujmowaniu w kosztach podatkowych podlegają odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych.

Zgodnie bowiem z art. 22a ustawy PIT „amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy”.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego. W Pana przypadku wartością początkową będzie cena nabycia nieruchomości (wynikająca z aktu notarialnego), powiększona o wartość odsetek od kredytu zapłaconych do dnia wprowadzenia mieszkania do ewidencji środków trwałych.

Odsetki bankowe płacone po przekazaniu środka trwałego do majątku firmowego będą bezpośrednio ujmowane w koszty prowadzonej działalności w momencie ich zapłaty. Jeżeli przed wprowadzeniem nieruchomości do ewidencji ponosił Pan wydatki na remont, to koszty remontu również zwiększają wartość początkową nieruchomości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.

Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w ratach równych co miesiąc, kwartał lub jednorazowo na koniec roku. Co do zasady stawka amortyzacyjna wynosi dla lokali mieszkalnych 1,5%. Jeżeli jednak lokal mieszkalny był przed nabyciem wykorzystywany przez co najmniej 60 miesięcy, to istnieje możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej do 10%.

Na gruncie przepisów podatkowych ważne jest to, że czym innym jest remont, a czym innym ulepszenie. Co do zasady remont ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego nieruchomości, natomiast ulepszenie to poprawa jakości nieruchomości, jej modernizacja.

W celu prześledzenia skutków podatkowych proszę mi wskazać. czy będzie Pan remontował/ulepszał nieruchomość? Jaka jest planowana wartość nakładów? Czy może już jakieś wydatki Pan ponosił?

Odnośnie natomiast samego rozliczenia podatku przychodem podatkowym z tytułu samego wynajmu mieszkania jest czynsz za wynajem. Przeważnie umowa najmu jest skonstruowana w taki sposób że opłaty za media ponoszą najemcy. Za przychód nie będą uznawane przekazywane przez najemcę kwoty tytułem zwrotu opłat. Dodatkowo nie będą stanowiły kosztu te opłaty, które zostały zwrócone przez najemcę, zobowiązanego umową do ich ponoszenia. Jeśli jednak najemca jest zobowiązany umową do zapłaty wynajmującemu za zużyte media, należy wówczas rozpoznać przychód z tytułu kwot uzyskanych od najemcy oraz koszt uzyskania przychodu z tytułu poniesionych na przedmiotowe opłaty wydatków.

Prawidłowe określenie w umowie obowiązków co do płatności za wynajem pozwoli ewidencjonować w księgach podatkowych po stronie przychodu wyłącznie sam czynsz. Natomiast do kosztów można dodatkowo wrzucić:

  • podatek od nieruchomości,
  • ubezpieczenie mieszkania,
  • opłaty administracyjne,
  • koszty wyposażenia lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}