Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wciągnięcie mieszkania na kredyt jako środek trwały działalności

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-05-29

Czy mieszkanie na kredyt hipoteczny mogę wciągnąć do środków trwałych działalności? Mieszkanie będzie wynajmowane. Jak zoptymalizować to podatkowo dla ogółu działalności? Amortyzacje nieruchomości, koszty remontu, opłaty, czynsz. Czy mieszkanie musi być kupione bezpośrednio na działalność, czy na właściciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że każdy składnik prywatnego majątku może zostać wprowadzony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W rezultacie jeżeli mieszkanie stanowi Pana prywatną własność, może je Pan przekazać do majątku firmowego.

Jeżeli mieszkanie chce Pan wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej, należy je wprowadzić jako środek trwały. Ujmowaniu w kosztach podatkowych podlegają odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych.

Zgodnie bowiem z art. 22a ustawy PIT „amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy”.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego. W Pana przypadku wartością początkową będzie cena nabycia nieruchomości (wynikająca z aktu notarialnego), powiększona o wartość odsetek od kredytu zapłaconych do dnia wprowadzenia mieszkania do ewidencji środków trwałych.

Odsetki bankowe płacone po przekazaniu środka trwałego do majątku firmowego będą bezpośrednio ujmowane w koszty prowadzonej działalności w momencie ich zapłaty. Jeżeli przed wprowadzeniem nieruchomości do ewidencji ponosił Pan wydatki na remont, to koszty remontu również zwiększają wartość początkową nieruchomości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.

Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w ratach równych co miesiąc, kwartał lub jednorazowo na koniec roku. Co do zasady stawka amortyzacyjna wynosi dla lokali mieszkalnych 1,5%. Jeżeli jednak lokal mieszkalny był przed nabyciem wykorzystywany przez co najmniej 60 miesięcy, to istnieje możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej do 10%.

Na gruncie przepisów podatkowych ważne jest to, że czym innym jest remont, a czym innym ulepszenie. Co do zasady remont ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego nieruchomości, natomiast ulepszenie to poprawa jakości nieruchomości, jej modernizacja.

W celu prześledzenia skutków podatkowych proszę mi wskazać. czy będzie Pan remontował/ulepszał nieruchomość? Jaka jest planowana wartość nakładów? Czy może już jakieś wydatki Pan ponosił?

Odnośnie natomiast samego rozliczenia podatku przychodem podatkowym z tytułu samego wynajmu mieszkania jest czynsz za wynajem. Przeważnie umowa najmu jest skonstruowana w taki sposób że opłaty za media ponoszą najemcy. Za przychód nie będą uznawane przekazywane przez najemcę kwoty tytułem zwrotu opłat. Dodatkowo nie będą stanowiły kosztu te opłaty, które zostały zwrócone przez najemcę, zobowiązanego umową do ich ponoszenia. Jeśli jednak najemca jest zobowiązany umową do zapłaty wynajmującemu za zużyte media, należy wówczas rozpoznać przychód z tytułu kwot uzyskanych od najemcy oraz koszt uzyskania przychodu z tytułu poniesionych na przedmiotowe opłaty wydatków.

Prawidłowe określenie w umowie obowiązków co do płatności za wynajem pozwoli ewidencjonować w księgach podatkowych po stronie przychodu wyłącznie sam czynsz. Natomiast do kosztów można dodatkowo wrzucić:

  • podatek od nieruchomości,
  • ubezpieczenie mieszkania,
  • opłaty administracyjne,
  • koszty wyposażenia lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Założenie działalności gospodarczej przez technika dentystycznego

Czy technik dentystyczny może założyć działalność gospodarczą i przyjmować pacjentów? Czy ma prawo zrobić wyciski szczęki pacjenta?

 

Działalność polegająca na inwestycjach giełdowych i handlu

Chciałbym zarejestrować działalność gospodarczą polegającą głównie na inwestycjach giełdowych, ale także na tradycyjnym handlu. Jaka jest optymalna...

 

Jak najlepiej przepisać firmę na męża?

Żona ma założoną jednoosobową działalność gospodarczą – handel motocyklami oraz częściami zamiennymi. Chcielibyśmy firmę przepisać na mnie -...

 

Grafik komputerowy nieposiadający działalności gospodarczej

Jestem osobą fizyczną nieposiadającą działalności gospodarczej. Jeżeli byłbym grafikiem komputerowym rysującym fikcyjne postacie tylko dla osób fizycznych...

 

Działalność polegająca na wynajmie nie swoich pojazdów

Prowadzę działalność gospodarczą zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. Mam również w PKD kody związane z wynajmem pojazdów, czyli:...

 

Zbycie firmowego samochodu w kontekście podatku PIT oraz VAT

Prowadzę prywatną firmę, rozliczam się na książce przychodów i rozchodów. W 2010 r. kupiłem na firmę samochód osobowy używany, którego cena...

 

Praca zdalna dla angielskiej firmy

Żona pracuje zdalnie dla firmy angielskiej, która nie ma przedstawicielstwa ani oddziału w Polsce. Jej praca polega na zdalnym dzwonieniu przez telefon...

 

Faktura bez VAT-u i dane na niej umieszczane

Moje pytanie dotyczy wystawiania faktury (bez VAT-u) i danych na niej umieszczanych. Wystawiam oferty na portalu Allegro, moim dochodem z tej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »