Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za długi stowarzyszenia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-08-02

Jaka jest odpowiedzialność prawna zarządu stowarzyszenia patronującego prywatnej szkole? W skład zarządu wchodzi prezes, zastępca i komisja rewizyjna. Dyrektor prowadzący szkołę (i zarazem prezes stowarzyszenia) spowodował długi w ZUS. Szkoła prawdopodobnie jest niewypłacalna. Podjęłam się 2 lata temu funkcji w komisji rewizyjnej bez żadnych wynagrodzeń. Ostatnio poinformowano mnie o długach i że to zarząd ponosi za nie odpowiedzialność finansową. Jak to wygląda w świetle prawa? Czy rzeczywiście może na mnie spaść odpowiedzialność za zobowiązania, których nie zrobiłam? Jaki jest zakres odpowiedzialności zastępcy prezesa, który w tej szkole pracuje? Czy w zaistniałej sytuacji powinnam złożyć pisemną rezygnację, ustną już złożyłam?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek

Wspomina Pani o zobowiązaniach wobec ZUS, wyjaśnię zatem, że odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w tym zobowiązania ZUS w przypadku stowarzyszeń jest następująca:

Zgodnie z treścią art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – do należności z tytułu składek zastosowanie mają m.in. przepisy art. 116 i 116 a Ordynacji podatkowej. Stowarzyszenia mogą być zwykłe (niewpisane do Krajowego Rejestru Sądowego) i rejestrowe (wpisane do rejestru).

Jeżeli chodzi o stowarzyszenie rejestrowane zastosowanie ma przepis art. 116 a w zw. z art. 116 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym – jeżeli egzekucja z majątku osoby prawnej okaże się bezskuteczna w całości lub części, za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami, a więc zarząd stowarzyszenia.

Jeżeli zaś chodzi o stowarzyszenie zwykłe, to członek zarządu stowarzyszenia zwykłego odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze stowarzyszeniem, ale i pozostałymi członkami zarządu za zaległości podatkowe stowarzyszenia.

Jeżeli zatem jest Pani członkiem zarządu stowarzyszenia, niezależnie od jego typu, to niestety ciąży na Pani odpowiedzialność za brak zapłaty składek ZUS. Oczywiście za ten okres, w którym Pani pełniła funkcję w zarządzie. Jeżeli Pani zrezygnuje – radziłabym zrobić to jednak na piśmie – za przyszłe zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek ZUS, jeżeli nadal nie będą regulowane, już Pani nie będzie ponosić odpowiedzialności.

Natomiast komisja rewizyjna to z reguły organ kontroli wewnętrznej. Prawo o stowarzyszeniach wymaga ponadto, aby stowarzyszenie miało zarząd i organ kontroli wewnętrznej – są to dwa zupełnie inne organy. Komisja rewizyjna nie jest zarządem stowarzyszenia, a zarząd nie jest komisją. Dlatego jeżeli jest Pani członkiem organu kontrolnego stowarzyszenia, to nie mają do Pani zastosowania te reguły odpowiedzialności, o których mowa wyżej. Przepisy przewidują bowiem odpowiedzialność członków zarządu za nieuiszczone zobowiązania, a nie członków organów kontrolnych.

Członek komisji rewizyjnej nie odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}