Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za długi stowarzyszenia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-08-02

Jaka jest odpowiedzialność prawna zarządu stowarzyszenia patronującego prywatnej szkole? W skład zarządu wchodzi prezes, zastępca i komisja rewizyjna. Dyrektor prowadzący szkołę (i zarazem prezes stowarzyszenia) spowodował długi w ZUS. Szkoła prawdopodobnie jest niewypłacalna. Podjęłam się 2 lata temu funkcji w komisji rewizyjnej bez żadnych wynagrodzeń. Ostatnio poinformowano mnie o długach i że to zarząd ponosi za nie odpowiedzialność finansową. Jak to wygląda w świetle prawa? Czy rzeczywiście może na mnie spaść odpowiedzialność za zobowiązania, których nie zrobiłam? Jaki jest zakres odpowiedzialności zastępcy prezesa, który w tej szkole pracuje? Czy w zaistniałej sytuacji powinnam złożyć pisemną rezygnację, ustną już złożyłam?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspomina Pani o zobowiązaniach wobec ZUS, wyjaśnię zatem, że odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w tym zobowiązania ZUS w przypadku stowarzyszeń jest następująca:

Zgodnie z treścią art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – do należności z tytułu składek zastosowanie mają m.in. przepisy art. 116 i 116 a Ordynacji podatkowej. Stowarzyszenia mogą być zwykłe (niewpisane do Krajowego Rejestru Sądowego) i rejestrowe (wpisane do rejestru).

Jeżeli chodzi o stowarzyszenie rejestrowane zastosowanie ma przepis art. 116 a w zw. z art. 116 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym – jeżeli egzekucja z majątku osoby prawnej okaże się bezskuteczna w całości lub części, za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami, a więc zarząd stowarzyszenia.

Jeżeli zaś chodzi o stowarzyszenie zwykłe, to członek zarządu stowarzyszenia zwykłego odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze stowarzyszeniem, ale i pozostałymi członkami zarządu za zaległości podatkowe stowarzyszenia.

Jeżeli zatem jest Pani członkiem zarządu stowarzyszenia, niezależnie od jego typu, to niestety ciąży na Pani odpowiedzialność za brak zapłaty składek ZUS. Oczywiście za ten okres, w którym Pani pełniła funkcję w zarządzie. Jeżeli Pani zrezygnuje – radziłabym zrobić to jednak na piśmie – za przyszłe zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek ZUS, jeżeli nadal nie będą regulowane, już Pani nie będzie ponosić odpowiedzialności.

Natomiast komisja rewizyjna to z reguły organ kontroli wewnętrznej. Prawo o stowarzyszeniach wymaga ponadto, aby stowarzyszenie miało zarząd i organ kontroli wewnętrznej – są to dwa zupełnie inne organy. Komisja rewizyjna nie jest zarządem stowarzyszenia, a zarząd nie jest komisją. Dlatego jeżeli jest Pani członkiem organu kontrolnego stowarzyszenia, to nie mają do Pani zastosowania te reguły odpowiedzialności, o których mowa wyżej. Przepisy przewidują bowiem odpowiedzialność członków zarządu za nieuiszczone zobowiązania, a nie członków organów kontrolnych.

Członek komisji rewizyjnej nie odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Likwidacja spółki z o.o. i likwidacja rady nadzorczej

Czy w okresie likwidacji spółki z o.o. można zlikwidować radę nadzorczą, która nie jest obowiązkowa, i czy to wpłynie na okres likwidacji...

 

Zakup apteki przez farmaceutę będącego w małżeństwie

Przypuśćmy, że zamierzam kupić aptekę jako przedsiębiorstwo z lokalem i wszystkimi składnikami. Założyłam jednoosobową działalność...

 

Przychody fundacji czerpane z zysku firmy

Chce założyć fundację, której przychody byłyby czerpane z połowy zysku mojej firmy. Czy tak można zrobić? Jak prawnie należy rozwiązać prowadzenie...

 

Przedszkole we własnym lokalu a wydatkowanie dotacji

Mamy zamiar we troje założyć i prowadzić przedszkole, które będzie miało siedzibę w lokalu, którego jesteśmy wspólnie właścicielami....

 

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa stowarzyszenia

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa stowarzyszenia

Byłem prezesem stowarzyszenia (klubu sportowego), które nie prowadzi działalności gospodarczej. Od października pełnię funkcję radnego miasta. W lutym...

Jaka opcja połączenia firm jest najbardziej korzystna podatkowo?

Jaka opcja połączenia firm jest najbardziej korzystna podatkowo?

Matka i dwie córki prowadzą niezależnie działalności gospodarcze. Rodzina chce połączyć siły, tworząc jedną spółkę. Jaka opcja połączenia firm...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »