Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Grafik komputerowy nieposiadający działalności gospodarczej

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-05-15

Jestem osobą fizyczną nieposiadającą działalności gospodarczej. Jeżeli byłbym grafikiem komputerowym rysującym fikcyjne postacie tylko dla osób fizycznych nieposiadających działalności gospodarczej (czyli zwykli ludzie, z czego 99% jest spoza granicy Polski), od 2 do 4 klientów miesięcznie, bez żadnych umów ani rachunków, zapłatę dostając poprzez stronę PayPal, to w jaki sposób powinienem się rozliczać z dochodów? Mój dochód to maksymalnie 1400 zł miesięcznie.

Adam Dąbrowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Jak mniemam:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

  1. jest Pan obywatelem polskim,

  2. posiada Pan miejsce zamieszkania w Polsce,

  3. zlecenia na grafiki wykonywane byłyby w Polsce,

  4. nie prowadzi Pan działalności gospodarczej,

  5. nie prowadzi Pan działalności gospodarczej nierejestrowanej (zbyt duży przychód miesięczny),

  6. pieniądze przychodzą na Pana rachunek bankowy w Polsce.

 

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym. Zgodnie z zasadą rezydencji, osoby, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, mają nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowują w Polsce wszystkie dochody, osiągnięte zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

 

  • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

  •  

Przy spełnieniu jednego z tych warunków można uznać podatnika za polskiego rezydenta podatkowego.

 

Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

„Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

1) (uchylony)

2) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych”.

 

Z uwagi na nieprowadzenie działalności gospodarczej nie ma Pan możliwości rozliczania się jak przedsiębiorca na zasadach ogólnych, według ryczałtu lub metodą podatku liniowego.

 

Pana źródło przychodów to wykonywana osobiście działalność artystyczna. Osoby/podmioty przekazujące Panu wynagrodzenie nie pełnią roli płatnika podatku dochodowego( nie uiszczają za Pana zaliczek na podatek dochodowy i nie przekażą Panu żadnej informacji o przychodach i potraconych zaliczkach).

 

W razie uzyskania dochodu wyższego od kwoty wolnej od podatku musi Pan samodzielnie złożyć zeznanie roczne za rok 2018. Uzyskane z działalności artystycznej przychody wykazać w PIT-36, jako przychód z innych źródeł. Podatek musi być obliczony na zasadach ogólnych. W opisanym stanie faktycznym nie ma Pan możliwości opodatkowania swego przychodu z działalności artystycznej w innej formie.

 

Niezależnie od wielkości przychodów powinien Pan mieć na uwadze fakt, że w roku 2018 dochody do kwoty 8000 zł były wolne od podatku dochodowego. Obliczanie kwoty wolnej od podatku polega na zsumowaniu wszystkich przychodów rozliczanych według skali podatkowej, a następnie odjęciu ulg (z pominięciem ulgi prorodzinnej, abolicyjnej i na innowacyjność, które odlicza się od podatku lub od dochodu). Otrzymaną kwotą będzie dochód, od którego odliczana jest kwota wolna od podatku. W takim przypadku nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego rocznego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożył Pan takie zeznanie, o ile będzie Pan chciał.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}