Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Grafik komputerowy nieposiadający działalności gospodarczej

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-05-15

Jestem osobą fizyczną nieposiadającą działalności gospodarczej. Jeżeli byłbym grafikiem komputerowym rysującym fikcyjne postacie tylko dla osób fizycznych nieposiadających działalności gospodarczej (czyli zwykli ludzie, z czego 99% jest spoza granicy Polski), od 2 do 4 klientów miesięcznie, bez żadnych umów ani rachunków, zapłatę dostając poprzez stronę PayPal, to w jaki sposób powinienem się rozliczać z dochodów? Mój dochód to maksymalnie 1400 zł miesięcznie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak mniemam:

 

  1. jest Pan obywatelem polskim,

  2. posiada Pan miejsce zamieszkania w Polsce,

  3. zlecenia na grafiki wykonywane byłyby w Polsce,

  4. nie prowadzi Pan działalności gospodarczej,

  5. nie prowadzi Pan działalności gospodarczej nierejestrowanej (zbyt duży przychód miesięczny),

  6. pieniądze przychodzą na Pana rachunek bankowy w Polsce.

 

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym. Zgodnie z zasadą rezydencji, osoby, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, mają nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowują w Polsce wszystkie dochody, osiągnięte zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

 

  • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

  •  

Przy spełnieniu jednego z tych warunków można uznać podatnika za polskiego rezydenta podatkowego.

 

Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

„Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

1) (uchylony)

2) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych”.

 

Z uwagi na nieprowadzenie działalności gospodarczej nie ma Pan możliwości rozliczania się jak przedsiębiorca na zasadach ogólnych, według ryczałtu lub metodą podatku liniowego.

 

Pana źródło przychodów to wykonywana osobiście działalność artystyczna. Osoby/podmioty przekazujące Panu wynagrodzenie nie pełnią roli płatnika podatku dochodowego( nie uiszczają za Pana zaliczek na podatek dochodowy i nie przekażą Panu żadnej informacji o przychodach i potraconych zaliczkach).

 

W razie uzyskania dochodu wyższego od kwoty wolnej od podatku musi Pan samodzielnie złożyć zeznanie roczne za rok 2018. Uzyskane z działalności artystycznej przychody wykazać w PIT-36, jako przychód z innych źródeł. Podatek musi być obliczony na zasadach ogólnych. W opisanym stanie faktycznym nie ma Pan możliwości opodatkowania swego przychodu z działalności artystycznej w innej formie.

 

Niezależnie od wielkości przychodów powinien Pan mieć na uwadze fakt, że w roku 2018 dochody do kwoty 8000 zł były wolne od podatku dochodowego. Obliczanie kwoty wolnej od podatku polega na zsumowaniu wszystkich przychodów rozliczanych według skali podatkowej, a następnie odjęciu ulg (z pominięciem ulgi prorodzinnej, abolicyjnej i na innowacyjność, które odlicza się od podatku lub od dochodu). Otrzymaną kwotą będzie dochód, od którego odliczana jest kwota wolna od podatku. W takim przypadku nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego rocznego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożył Pan takie zeznanie, o ile będzie Pan chciał.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Prowadzenie działalności bez miejsca zamieszkania w Polsce

Czy nie mając miejsca zamieszkania i zameldowania w Polsce, mogę tu założyć i prowadzić działalność gospodarczą? Czy mogę podać adres...

 

Gabinet lekarski żony a praca świadczona przez męża

Mamy z żoną wspólność majątkową. Małżonka prowadzi od dawna własną praktykę lekarską, pracując na kontrakcie w szpitalu. Chcielibyśmy, aby...

 

Działalność polegająca na inwestycjach giełdowych i handlu

Chciałbym zarejestrować działalność gospodarczą polegającą głównie na inwestycjach giełdowych, ale także na tradycyjnym handlu. Jaka jest optymalna...

 

Jak najlepiej przepisać firmę na męża?

Żona ma założoną jednoosobową działalność gospodarczą – handel motocyklami oraz częściami zamiennymi. Chcielibyśmy firmę przepisać na mnie -...

 

Wciągnięcie mieszkania na kredyt jako środek trwały działalności

Czy mieszkanie na kredyt hipoteczny mogę wciągnąć do środków trwałych działalności? Mieszkanie będzie wynajmowane. Jak zoptymalizować to podatkowo dla...

 

Działalność polegająca na wynajmie nie swoich pojazdów

Prowadzę działalność gospodarczą zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. Mam również w PKD kody związane z wynajmem pojazdów, czyli:...

 

Zbycie firmowego samochodu w kontekście podatku PIT oraz VAT

Prowadzę prywatną firmę, rozliczam się na książce przychodów i rozchodów. W 2010 r. kupiłem na firmę samochód osobowy używany, którego cena...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »