Czy żołnierz może być wspólnikiem spółki komandytowej?

• Autor: Katarzyna Siwiec

Jestem żołnierzem zawodowym i chciałbym przystąpić do spółki celowej jako komandytariusz. Moja rola w spółce polegałaby jedynie na wniesieniu wkładu pieniężnego. Komplementariuszem byłaby spółka z o.o., która jednocześnie reprezentowałaby spółkę w obrocie. Czy mogę przystąpić do spółki komandytowej, jeżeli zgodnie z prawem żołnierz nie może prowadzić działalności gospodarczej, zarobkowej, czy być organem spółki? Czy byłaby tu niezbędna zgoda mojego dowódcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy żołnierz może być wspólnikiem spółki komandytowej?

Zakaz dla żołnierza wchodzenia w skład organów spółek, innych przedsiębiorców oraz fundacji

Chcąc odpowiedzieć na Pańskie pytania, zacząć należy od analizy przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a konkretnie od treści art. 57 ust, 1, który stanowi, że żołnierz zawodowy nie może wchodzić w skład organów spółek, innych przedsiębiorców oraz fundacji. Przepis ten dotyczy – w moim odczuciu – jednakże osób prawnych, które działają poprzez swoje organy, a więc głównie spółek kapitałowych, nie zaś spółek osobowych. Zatem W mojej ocenie ten przepis nie zabrania Panu uczestnictwa w spółce komandytowej.

Definicja działalności gospodarczej wg Prawa przedsiębiorców

Pozostaje jednakże kwestia prowadzenia działalności gospodarczej. Otóż, jak wynika z treści art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – żołnierzowi zawodowemu nie wolno podejmować pracy zarobkowej i prowadzić działalności gospodarczej. Przepis nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem działalności gospodarczej, więc w mojej ocenie ustalenie znaczenia tego pojęcia powinno mieć miejsce na podstawie podstawowego aktu prawnego w tym zakresie, czyli ustawy z dnia 30 kwietnia 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Art. 3 tejże ustawi mówi, że działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przyjmuje się w nauce prawa, że definicja pojęcia działalności gospodarczej zawarta w art. 3 ma charakter uniwersalny, czyli jest definicją podstawową dla obowiązującego systemu prawa w Polsce. Jeżeli zatem nie ma w ustawie innej definicji, to należy ja tak rozumieć.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Spółka komandytowa jako osoba prawna a status jej wspólników

W przypadku spółki komandytowej to spółka, a nie jej wspólnicy, jest uważana za przedsiębiorcę. Pisze Pan, że tylko wniesie wkład do spółki, aczkolwiek od razu wyjaśniam, że w orzecznictwie podkreślono, iż nie jest konieczne faktyczne osiąganie dochodów z danej działalności. O zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia (cel). Zgodnie z kolei z art. 102 Kodeksu spółek handlowych – spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Tym samym celem wspólników z założenia jest prowadzenie przedsiębiorstwa, a więc działalności gospodarczej.

Już tylko na marginesie dodam, że przedsiębiorstwo zostało zdefiniowane art. 551 Kodeksu cywilnego jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego niestety obawiam się, że wszystkie argumenty prowadzą do wniosku, że jednak założenie spółki komandytowej będzie odpowiadało pojęciu działalności gospodarczej. Na pewno z ostrożności tak należy do tego podejść. Nie znalazłam żadnych orzeczeń sądów, które by tę kwestię rozstrzygały jednoznacznie, dlatego z uwagi na konsekwencje lepiej przyjąć bezpieczniejszą dla Pana opcję. Na pewno można by próbować uzasadniać, że w przepisie mowa tylko o jednoosobowej działalności gospodarczej, ale wówczas byłaby w ustawie luka, bo zakazywałaby tylko prowadzenia działalności jednoosobowo i bycia np. w zarządzie spółki z o.o. – a w pozostałym zakresie możny już bez ograniczeń być wspólnikiem. Takie rozumienie jest jednak pozbawione logiki, bo nie taki był cel ustawodawcy. Cel ten, to kontrola rodzaju działalności czy pracy jaką ma podjąć żołnierz niezależnie od jej formy.

Wniosek do dowódcy o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

Uważam zatem, że powinien Pan w tej sytuacji skierować pisemny wniosek do dowódcy jednostki o zezwolenie Panu na prowadzenie działalności gospodarczej stosownie do paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych.

Proszę napisać do dowódcy o zgodę na przystąpienie do spółki (co w zasadzie traktowane być powinno jako prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze wspólnika spółki komandytowej). Zgodą dowódcy musi się Pan legitymować jeszcze przed przystąpieniem do spółki i to przystąpienie trzeba zrównać z terminem podjęcia działalności w tej sytuacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »