Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot niesprzedanego towaru w ramach rozliczenia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-07-24

Prowadzę działalność gospodarczą i zamawiałem w celach zarobkowych w jednym ze sklepów internetowych towar, zawsze „za pobraniem”. Wynikła taka sytuacja, że prawdopodobnie system wysyłkowy sprzedawcy zawiódł i przy pobraniu kurier zażyczył sobie mniejszej kwoty zapłaty niż był wart zamówiony towar. Zorientowałem się dopiero po otrzymaniu z tego sklepu wezwania do zapłaty różnicy w kwocie pobranej przez kuriera a wartości na fakturze. Roszczenia sklepu są zasadne i oczywiście czuję się zobowiązany do zapłaty, ale przez ten okres nie sprzedałem całego towaru i nie mam całej wymaganej kwoty, żeby zaspokoić roszczenia sprzedawcy. Stąd moje pytanie: czy mogę w ramach częściowego rozliczenia zaległości zwrócić niesprzedany towar?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nim odpowiem konkretnie na postawione pytanie, wyjaśnię najpierw stan prawny obowiązujący w tym zakresie.

Otóż, zawarł Pan ze sprzedającym umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z tym przepisem przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Zgodnie z ukształtowanym poglądem umowa sprzedaży jest umową konsensualną, co oznacza, że dochodzi ona do skutku przez samo porozumienie stron. W szczególności nie jest konieczne dopełnienie innych właściwych czynnościom realnym wymogów – zasadniczo chodzi tu o wydanie (przeniesienie posiadania) rzeczy.

Wyjątkowo umowa sprzedaży ma charakter realny z mocy ustawy ze względu na jej przedmiot; dotyczy to sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku i przyszłych oraz niektórych papierów wartościowych.

Pan kupował jakieś towary masowo, więc w Pana przypadku umowa ta miała charakter realny, co nie zmienia jednak faktu, że umowa ta została skutecznie zawarta, bo wszystkie te towary zostały Panu wydane. Tym samym sprzedający spełnił wszystkie swoje obowiązki, a Pan winien, co do zasady, spełnić swoje, czyli odebrać rzeczy i zapłacić cenę – oczywiście pełną cenę.

Na ten moment sytuacja jest zatem taka, że zakupione rzeczy są już Pana własnością, a nie sprzedającego, oznacza to, iż sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy odkupu tych rzeczy, które Panu wcześniej sprzedał. Przepisy nie nakładają na niego takiego obowiązku.

Oczywiście fakt, że nie ma takiego obowiązku, nie powoduje, że sprzedawca nie może tego zrobić, bo naturalnie może w porozumieniu z Panem. Jest to już jednak kwestia jego dobrej woli i zrozumienia sytuacji, w której się Pan znalazł. Proponowałabym, aby Pan zwrócił się z taką propozycją do sprzedawcy, wyjaśnił, iż w tej chwili nie dysponuje Pan środkami na zapłatę, że błąd ten nie był wynikiem Pana działań i że chciałby Pan zwrócić pozostały towar w ramach rozliczeń. Nie jest wykluczone, że sprzedawca się na to zgodzi, jeśli jest to towar łatwo przez niego zbywalny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »