Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-06-16

Mam pytanie dotyczące spółki z o.o. Jedyny wspólnik zbywa swoje udziały w spółce, w której jestem wiceprezesem. Ustaliliśmy cenę za 196 udziałów – 40 000 zł. Tymczasem kapitał zakładowy wynosi 120 000 zł. Czy taka kwota jest możliwa i czy trzeba obniżyć kapitał zakładowy? Spółka od kilku lat ma straty. I drugie pytanie – czy po zmianie wspólnika konieczna jest zmiana umowy spółki?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Art. 182 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Przepis ten jest wyrazem zasady, że udział w spółce z o.o. może stanowić przedmiot obrotu prawnego, może on być sprzedany, darowany, zamieniany itd.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sprzedaż udziałów, jak sprzedaż właściwie wszystkich innych rzeczy i praw, zależy od woli stron i podlega pod zasadę swobody umów. Ta ostatnia zasada jest ustanowiona w treści art. 3531 Kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Dotyczy to także swobodnego kształtowania ceny sprzedaży. Ani przepis art. 182, ani żaden inny przepis Kodeksu spółek handlowych nie wprowadza zasady, że nie można zbyć udziałów poniżej ich wartości nominalnej. Najczęściej są one zbywane po cenie rynkowej, co oznacza, że mogą być i często bywają droższe jeżeli spółka notuje zyski i cena sprzedaży jest niższa gdy spółka przynosi straty.

Tak więc odpowiadając konkretnie na Pani pytanie, sprzedaż udziałów za kwotę inną niż cena nominalna jest możliwa, stąd może to być suma 40 000 zł – jeżeli na taką cenę godzi się zbywający udziały wspólnik i nabywca udziałów. Cena ta powinna być wartością rynkową, nie musi ściśle odpowiadać wartości nominalnej udziałów.

Zbycie udziałów poniżej wartości minimalnej nie jest wprost wskazaną podstawą do obniżenia kapitału zakładowego spółki. Oczywiście można w następstwie podjąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, jeżeli np. wspólnicy chcą urealnić jego wartość, ale nie jest to zabieg konieczny. Wynika to z faktu, że cena zbycia udziałów nie musi odpowiadać wartości nominalnej udziału. Z kolei kapitał zakładowy powinien odpowiadać właśnie sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów wspólników w tym kapitale (por. A. Herbet, [w:] Sołtysiński, System Prawa Prywatnego, t. 17A, 2010, s. 185).

Zmiana umowy spółki nie jest konieczna. Zgodnie bowiem z treścią art. 157§ 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki powinna zawierać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, nabycie udziałów nie jest ich objęciem tylko tzw. wtórnym nabyciem udziałów, a zatem nie dochodzi  do jakichkolwiek zmian w zakresie objętych udziałów i nie ma potrzeby zmiany umowy spółki.

Natomiast konieczne jest zgłoszenia zmiany wspólnika do Krajowego Rejestru Sądowego, które powinno być dokonane w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy nabycia udziałów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}