Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w rejestrze KRS po sprzedaży udziałów spółki z o.o.

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-03-26

Potrzebuję dokonać zmian danych w rejestrze przedsiębiorców KRS – spółka z o.o. Zmiana dotyczy zmiany adresu i zmiany wspólników po dokonaniu sprzedaży udziałów. Otrzymałam zwrot wniosku z powodu braków – lista z adresami do doręczeń wspólników. Jestem prezesem jednoosobowego zarządu i to ja sprzedałam udziały, ale zostałam nadal prezesem. Chcą także potwierdzenia zapłaty. To była wpłata gotówki i podatek CCP już został zapłacony. Wkrótce spółka ma sprzedać mieszkanie, którego jest właścicielem, i nie wiem, czy ja nadal jako przeze mogę dokonać tej sprzedaży, chociaż nie jestem już wspólnikiem? Umowa spółki daje uprawnienia do sprzedaży prezesowi zarządu. Prezesa wybierają wspólnicy, a ci się zmienili.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiany w rejestrze KRS po sprzedaży udziałów spółki z o.o.

Wprowadzenie zmian w KRS i zwrot wniosku

Odpowiadając na Pani pytanie odnośnie wprowadzenia zmian w KRS i zwrotu wniosku, informuję, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania zarządzenia o zwrocie może Pani ponownie złożyć wniosek. Art. 19 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi bowiem, że w razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Tak więc należy działać szybko i dołączyć pismo przewodnie, wyjaśniając, że za sprzedane udziały zapłacono gotówką i dołączając potwierdzenie zapłaty w postaci KP na przykład. Oczywiście trzeba też dołączyć aktualną listę wspólników – jest to obligatoryjne przy każdej tego typu zmianie.

Sprzedaż mieszkania przez spółkę

Generalną zasadą wynikającą z art. 205 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. To zarząd zatem podpisuje umowy w imieniu spółki w tym umowy sprzedaży nieruchomości. Członek zarządu może ale nie musi być wspólnikiem spółki. Wynika to wprost z § 3 powołanego przepisu, który mówi, że do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

Tak więc to, że nie jest Pani wspólnikiem, nie ogranicza Pani w prawach jako członka zarządu, to są zupełnie dwie niezależne od siebie rzeczy – tak więc umowę zbycia nieruchomości może Pani bez przeszkód zawrzeć.

Proszę jednak pamiętać, że art. 228 Kodeksu spółek handlowych mówi, że uchwały wspólników wymaga zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Jeżeli zatem w umowie spółki nie ma wyraźnego wskazania, że zbycie nieruchomości nie wymaga uchwały wspólników upoważniającej zarząd do dokonania takiej czynności, to notariusz z pewnością będzie takiej uchwały od Pani jako członka zarządu żądał.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »