Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w kapitale spółki jawnej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-03-03

Spółka jawna miała kapitał 100 tys. zł. Było dwóch wspólników – każdy wniósł po 50 tys. zł. Dokonano zmiany polegającej na przyjęciu trzeciego wspólnika. Udziały wspólników po zmianie wynoszą: wspólnik A – wycofał 40 tys. zł, został przy 10 tys. zł, wspólnik B – dopłacił do swoich 50 tys. zł kwotę 39 tys. zł, wspólnik C (nowy) – wpłacił 1 tys. zł. Tym sposobem spółka ma kapitał 100 tys. zł. Co z podatkiem PCC? Jaka będzie jego stawka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy spółki oraz m.in. zmiany umów, „jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych” (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych). Przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany. W przypadku umowy spółki, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Określenie spółka osobowa oznacza tu spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowani przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów do spółki osobowej a podstawę przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej.

W mojej zatem ocenie opodatkowaniu stawką 0,5% podatku (art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy) podlegać będzie, w uproszczeniu, 40 000 zł, bowiem podwyższono wkład wspólnika B o 39 000, a wspólnika C wniósł 1000. Jednocześnie wspólnik A wycofał 40 000 zł, więc z prawnego punktu widzenia można by argumentować, że po obniżeniu do 60 000 sumy wkładów następnie podniesioną ją, w innej strukturze, do 100 000 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej a podatek VAT

Kilka lat temu wprowadziliśmy do spółki jawnej rozpoczętą budowę sklepu wraz z gruntem. W międzyczasie na gruncie pobudowaliśmy garaże oraz...

 

Zakończenie działalności spółki jawnej przez podział majątku

Spółka jawna kończy działalność przez podział majątku. Do podziału jest nieruchomość – pawilon z prawem użytkowania od 2005 roku na działce...

 

Nadmiar obowiązków jednego ze wspólników

Jestem wspólniczką trzyosobowej spółki jawnej. Moi wspólnicy, bez mojej zgody, nie angażują się w działalność spółki, wszystkie czynności...

 

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej i jej likwidacja

Chciałabym rozwiązać dwuosobową spółkę jawną przez wystąpienie z niej i bez przeprowadzania likwidacji. Spółka nie działa już od paru lat....

 

Odwołanie od decyzji UKS w sprawie VAT a niewypłacalność spółki

Jako wspólnicy spółki jawnej nabyliśmy półtora roku temu ogół praw i obowiązków spółki jawnej. W tym czasie w spółce prowadzone było...

 

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną a koncesja na prowadzenie apteki

Rok temu*, będąc wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej prowadzącej aptekę, przekazałam swoje udziały nowej osobie wchodzącej do tej spółki....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »