Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-01-30

Spółdzielnia miała zostać zamknięta d końca grudnia 2013 r. i tak się stało. Wszystkie zmiany zostały dokonane jeszcze w październiku. Zobowiązania zostały opłacone. Mimo to urząd skarbowy, powołując się na zmianę ustawy o KRS, wymaga, aby do 31.12.2015 r. składać obowiązujące spółdzielnie dokumenty. Czy jesteśmy zobowiązani to robić? Czy w świetle prawa nadal jesteśmy spółdzielnią?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Termin do przerejestrowania spółdzielni był ustalony do dnia 31.12.2013 r.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niestety przed upływem roku 2013 uchwalona została ustawa z dnia 22 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym – opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 grudnia 2013 r. pod numerem 1622.

Weszła ona w życie z dniem 30 grudnia 2013 r., co oznacza, że zmiana ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązuje od tego dnia i ma zastosowanie do podmiotów istniejących w tej dacie.

Poniżej treść ustawy:

„USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z późn. zm.) w art. 9 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

»2. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru«.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2013 r.”

Dotychczasowy art. 9 ust. 2 i 3 miał brzmienie:

„Art. 9. 1. (uchylony).

2. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.

Spółdzielnia jest podmiotem, jaki teoretycznie powinien być zarejestrowany w KRS w odpowiednim rejestrze.

Jak więc wynika ze zmiany – termin do zarejestrowania podmiotu w KRS został przesunięty do 31.12.2015 r.

Do tego czasu podmiot, który pomimo wszystko nie zarejestrował się w KRS, formalnie istnieje i powinien wykonywać ciążące na nim z mocy prawa obowiązki.

Poza terminem przerejestrowania ustawa z 22.11.2013 r. nic więcej nie zmieniła.

Pomimo tych zmian nadal nie wiadomo, jakie są konsekwencje prawne upływu zakreślonego przez ustawę terminu i utraty mocy wpisów w RHB: czy spółdzielnia z dnia na dzień przestałaby istnieć, czy konieczne byłoby w pierwszej kolejności przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Dotychczas przyjmowano ustanie bytu prawnego podmiotu nieprzerejestrowanego – jak to będzie w przyszłości, nie wiemy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}