Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana składu spółki cywilnej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-03-25

Chcemy zmienić skład spółki cywilnej. Czy jest to możliwe bez zmiany jej nazwy? Czy jednak trzeba ją zmienić – jeśli tak, w którym momencie? Czy zmiany powinny być zgłoszone to urzędu skarbowego? Co tak naprawdę powinno znaleźć się w nazwie spółki?  Co ze środkami trwałymi wprowadzonymi przez wspólnika?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Postaram się zacząć odpowiedź na Pana pytania od teorii. Otóż zasadniczo Kodeks cywilny nie reguluje kwestii związanych z nazwą spółki cywilnej. Pośrednio można mówić o dwóch przepisach, a mianowicie art. 432 § 1 mówiącym, że przedsiębiorca działa pod firmą, oraz art. 434 – w którego myśl firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku jednak spółki cywilnej jest tak, że to wspólnicy są przedsiębiorcami a nie sama spółka, która jest tylko po prostu umową przedsiębiorców, dwóch lub więcej. Dlatego przyjmuje się, że w przypadku spółki cywilnej można mówić o jej nazwie – która de facto nie jest regulowana przepisami prawa.

Długo przyjmowało się, że jeżeli wspólnikami spółki są osoby fizyczne, to wówczas w nazwie powinno być imię i nazwisko każdego wspólnika. Aczkolwiek na skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1443/09, stanowisko to stało się nieaktualne. Sąd ten uznał bowiem, że obligatoryjne reguły firmowania przedsiębiorców nie obejmują spółki cywilnej. Na gruncie przepisów o podatku VAT spółce cywilnej jako organizacji wspólników (a nie wspólnikom) przyznano podmiotowość prawnopodatkową.

Sąd wyraźnie podkreślił, iż w takim stanie prawnym nie powinno więc budzić jakichkolwiek wątpliwości, że to spółka cywilna jako podatnik dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego oraz aktualizacyjnego. Nazwa pełna i skrócona dotyczy tegoż właśnie podatnika. Skoro przy tym brak jest w przepisach prawnych – tak podatkowych, jak i pozostałych, regulacji kształtujących nazwę spółki cywilnej, to tym samym nie można jej narzucać reguł przewidzianych dla oznaczania osób fizycznych jako przedsiębiorców. Nieokreśloność prawna nazwy spółki cywilnej nie uprawnia więc do przyjęcia domniemania jej kształtowania według statusu podmiotów tworzących spółkę cywilną. W omawianym bowiem zakresie to nie osoby fizyczne wchodzące w skład spółki cywilnej mają jako podatnicy dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego, lecz sama spółka cywilna. Osoby fizyczne jako podatnicy realizują natomiast własne powinności w tym zakresie, także wówczas, gdy działają jako przedsiębiorcy (kwestia ta pozostaje jednak poza niniejszą sprawą).

Nazwa spółki cywilnej jako podatnika nie musi więc uzewnętrzniać imion i nazwisk wspólników ją tworzących. Dane ich dotyczące, w tym NIP każdego ze wspólników spółki cywilnej, zawiera zgłoszenie identyfikacyjne (albo aktualizacyjne) takiej spółki. Dzięki temu organy podatkowe dysponują zarówno danymi samego podatnika – spółki cywilnej, jak i danymi wszystkich wspólników spółki cywilnej, i w zależności od potrzeb odpowiednio z nich korzystają (np. w postępowaniu o orzekaniu w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej wspólników spółki cywilnej).

Tak więc teoretycznie nazwa mogłaby nawet zostać ta sama i nie ma konieczności tak naprawdę jej zmiany, bo nie musi ona zawierać nazwisk wszystkich wspólników.

Ewentualnie jeśli zdecyduje się Pan na zmianę, np. po to, aby kontrahentów formy nie wprowadzała w ewentualny błąd co do osób wspólników spółki, to zmiany powinniście Państwo dokonać, zmieniając umowę spółki cywilnej poprzez przystąpienie trzeciego wspólnika, to byłby najodpowiedniejszy moment.

Do zmiany składu osobowego może bowiem dojść poprzez zmianę umowy spółki na podstawie aneksu zawartego pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami a osobą przystępującą do spółki.

Pytał Pan też, czy zmiany w spółce powinny być zgłoszone do urzędu skarbowego, szczególnie jeżeli zmienia się nazwę. Samą tylko zmianę składu osobowego należy uwidocznić – w urzędzie statystycznym oraz właśnie skarbowym – do tego służy druk NIP 2 i druk NIP-D.

Pytał Pan również o to, co ze środkami trwałymi wprowadzonymi przez wspólnika. Nie wiem czy dobrze rozumiem sens Pana pytania – ale to są tzw. wkłady wniesione przez wspólników do spółki i stanowiące do czasu jej rozwiązania majątek spółki. Dopiero w chwili rozwiązania spółki będą one podlegać zwrotowi. Jeżeli obecnie przystępuje nowy wspólnik, to on wnosi nowe wkłady, które podobnie jak te istniejące będzie podlegać rozliczeniu po rozwiązaniu spółki.

Dodam jeszcze, że wkłady i udział w zyskach i stratach mogą być zupełnie różne, ale i odpowiadające np. wniesionym wkładom, więc jeśli nowy wspólnik wniesie np. minimalny wkład, to może mieć udział w zysku też minimalny i w ten sposób w zasadzie dotychczasowi wspólnicy będą czerpać większe zyski z dotychczasowego majątku spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Otrzymanie w spadku udziału w spółce

Kilka miesięcy temu zmarł mój tata. Tata był jednym z dwóch wspólników spółki cywilnej. Dziedziczę ja, mój brat i mama. Niebawem decyzja sądu...

Umowa podpisana ze spółką cywilną, która zmienia wspólników

Prowadzę firmę oferującą usługi sprzątania. Od roku mamy podpisaną umowę z pewną spółką cywilną, która jest właścicielem pensjonatu – na...

Sprzedaż towaru po zamknięciu spółki cywilnej

Mąż był współwłaścicielem dwuosobowej spółki cywilnej. Po jego śmierci musieliśmy zlikwidować spółkę i ją wyrejestrować (tak też zrobiliśmy,...

Czy można zawiesić działalność spółki cywilnej, nie zawieszając działalności wspólników?

Każdy ze wspólników s.c. prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą. Ponieważ działalność s.c. ma charakter sezonowy letni, chcemy ją zawiesić...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}