Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana składu spółki cywilnej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-03-25

Chcemy zmienić skład spółki cywilnej. Czy jest to możliwe bez zmiany jej nazwy? Czy jednak trzeba ją zmienić – jeśli tak, w którym momencie? Czy zmiany powinny być zgłoszone to urzędu skarbowego? Co tak naprawdę powinno znaleźć się w nazwie spółki?  Co ze środkami trwałymi wprowadzonymi przez wspólnika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się zacząć odpowiedź na Pana pytania od teorii. Otóż zasadniczo Kodeks cywilny nie reguluje kwestii związanych z nazwą spółki cywilnej. Pośrednio można mówić o dwóch przepisach, a mianowicie art. 432 § 1 mówiącym, że przedsiębiorca działa pod firmą, oraz art. 434 – w którego myśl firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

W przypadku jednak spółki cywilnej jest tak, że to wspólnicy są przedsiębiorcami a nie sama spółka, która jest tylko po prostu umową przedsiębiorców, dwóch lub więcej. Dlatego przyjmuje się, że w przypadku spółki cywilnej można mówić o jej nazwie – która de facto nie jest regulowana przepisami prawa.

Długo przyjmowało się, że jeżeli wspólnikami spółki są osoby fizyczne, to wówczas w nazwie powinno być imię i nazwisko każdego wspólnika. Aczkolwiek na skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1443/09, stanowisko to stało się nieaktualne. Sąd ten uznał bowiem, że obligatoryjne reguły firmowania przedsiębiorców nie obejmują spółki cywilnej. Na gruncie przepisów o podatku VAT spółce cywilnej jako organizacji wspólników (a nie wspólnikom) przyznano podmiotowość prawnopodatkową.

Sąd wyraźnie podkreślił, iż w takim stanie prawnym nie powinno więc budzić jakichkolwiek wątpliwości, że to spółka cywilna jako podatnik dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego oraz aktualizacyjnego. Nazwa pełna i skrócona dotyczy tegoż właśnie podatnika. Skoro przy tym brak jest w przepisach prawnych – tak podatkowych, jak i pozostałych, regulacji kształtujących nazwę spółki cywilnej, to tym samym nie można jej narzucać reguł przewidzianych dla oznaczania osób fizycznych jako przedsiębiorców. Nieokreśloność prawna nazwy spółki cywilnej nie uprawnia więc do przyjęcia domniemania jej kształtowania według statusu podmiotów tworzących spółkę cywilną. W omawianym bowiem zakresie to nie osoby fizyczne wchodzące w skład spółki cywilnej mają jako podatnicy dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego, lecz sama spółka cywilna. Osoby fizyczne jako podatnicy realizują natomiast własne powinności w tym zakresie, także wówczas, gdy działają jako przedsiębiorcy (kwestia ta pozostaje jednak poza niniejszą sprawą).

Nazwa spółki cywilnej jako podatnika nie musi więc uzewnętrzniać imion i nazwisk wspólników ją tworzących. Dane ich dotyczące, w tym NIP każdego ze wspólników spółki cywilnej, zawiera zgłoszenie identyfikacyjne (albo aktualizacyjne) takiej spółki. Dzięki temu organy podatkowe dysponują zarówno danymi samego podatnika – spółki cywilnej, jak i danymi wszystkich wspólników spółki cywilnej, i w zależności od potrzeb odpowiednio z nich korzystają (np. w postępowaniu o orzekaniu w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej wspólników spółki cywilnej).

Tak więc teoretycznie nazwa mogłaby nawet zostać ta sama i nie ma konieczności tak naprawdę jej zmiany, bo nie musi ona zawierać nazwisk wszystkich wspólników.

Ewentualnie jeśli zdecyduje się Pan na zmianę, np. po to, aby kontrahentów formy nie wprowadzała w ewentualny błąd co do osób wspólników spółki, to zmiany powinniście Państwo dokonać, zmieniając umowę spółki cywilnej poprzez przystąpienie trzeciego wspólnika, to byłby najodpowiedniejszy moment.

Do zmiany składu osobowego może bowiem dojść poprzez zmianę umowy spółki na podstawie aneksu zawartego pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami a osobą przystępującą do spółki.

Pytał Pan też, czy zmiany w spółce powinny być zgłoszone do urzędu skarbowego, szczególnie jeżeli zmienia się nazwę. Samą tylko zmianę składu osobowego należy uwidocznić – w urzędzie statystycznym oraz właśnie skarbowym – do tego służy druk NIP 2 i druk NIP-D.

Pytał Pan również o to, co ze środkami trwałymi wprowadzonymi przez wspólnika. Nie wiem czy dobrze rozumiem sens Pana pytania – ale to są tzw. wkłady wniesione przez wspólników do spółki i stanowiące do czasu jej rozwiązania majątek spółki. Dopiero w chwili rozwiązania spółki będą one podlegać zwrotowi. Jeżeli obecnie przystępuje nowy wspólnik, to on wnosi nowe wkłady, które podobnie jak te istniejące będzie podlegać rozliczeniu po rozwiązaniu spółki.

Dodam jeszcze, że wkłady i udział w zyskach i stratach mogą być zupełnie różne, ale i odpowiadające np. wniesionym wkładom, więc jeśli nowy wspólnik wniesie np. minimalny wkład, to może mieć udział w zysku też minimalny i w ten sposób w zasadzie dotychczasowi wspólnicy będą czerpać większe zyski z dotychczasowego majątku spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Otrzymanie w spadku udziału w spółce

Kilka miesięcy temu zmarł mój tata. Tata był jednym z dwóch wspólników spółki cywilnej. Dziedziczę ja, mój brat i mama. Niebawem decyzja sądu...

 

Umowa podpisana ze spółką cywilną, która zmienia wspólników

Prowadzę firmę oferującą usługi sprzątania. Od roku mamy podpisaną umowę z pewną spółką cywilną, która jest właścicielem pensjonatu – na...

 

Sprzedaż towaru po zamknięciu spółki cywilnej

Mąż był współwłaścicielem dwuosobowej spółki cywilnej. Po jego śmierci musieliśmy zlikwidować spółkę i ją wyrejestrować (tak też zrobiliśmy,...

 

Czy można zawiesić działalność spółki cywilnej, nie zawieszając działalności wspólników?

Każdy ze wspólników s.c. prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą. Ponieważ działalność s.c. ma charakter sezonowy letni, chcemy ją zawiesić...

 

Rozpoczęcie działalności w formie spółki cywilnej

Mój znajomy prowadzi sklep alkoholowy w formie samodzielnej działalności gospodarczej z wpisem do CEIDG. Ja nie mam działalności. Porozumieliśmy...

 

Wycofanie prywatnych środków ze spólki cywilnej

Chciałabym wycofać moje prywatne środki ze spółki cywilnej (dwuosobowej), której jestem wspólnikiem. Chodzi o środki poniesione na działalność....

 

Zmiana składu osobowego spółki cywilnej a odpowiedzialność za długi

Dwa lata temu wystąpiłem ze spółki cywilnej. Na moje miejsce wstąpił inny wspólnik, któremu odstąpiłem 1% udziału, zaś dotychczasowy wspólnik przejął...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »