Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana miejsca zarekwirowanych pojazdów

Piotr Geliński • Opublikowane: 2016-05-27

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i posiadam samochody, które zostały zajęte pod egzekucje przez urząd skarbowy w moim mieście z powodu zalegania z opłatą podatku VAT oraz podatku dochodowego. Zajęcia zostały dokonane 3 miesiące temu. Miesiąc temu zmieniłem miejsce prowadzenia działalności oraz miejsce zamieszkania do Warszawy. Czy samochody, które zostały zarekwirowane w poprzedniej miejscowości, zostają w starym urzędzie skarbowym oraz czy on je sprzedaje? Czy samochody wraz z całą moją dokumentacją wędrują do US w Warszawie?

Piotr Geliński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Właściwość miejscową organu egzekucyjnego reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. tj. z 2014 r., poz. 1619, ze zm.), a w szczególności jej art. 22.

Zgodnie z art. 22 § 2 wskazanej ustawy „właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji należności pieniężnych z praw majątkowych lub ruchomości ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 2a–3a”.

Przepisy wskazanej ustawy nie odnoszą się do właściwości organu egzekucyjnego w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez zobowiązanego.

W związku z powyższym w literaturze podnosi się, że „ustawa egzekucyjna nie wprowadza zasady kontynuacji właściwości w przypadku zmiany przesłanek ustalenia właściwości w trakcie postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że np. w sytuacji, gdy zostanie ustalona właściwość na podstawie miejsca zamieszkania (siedziby) zobowiązanego (art. 22 § 2 u.p.e.a.), zmiana tego miejsca zamieszkania (siedziby) w toku postępowania egzekucyjnego spowoduje zmianę organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania” [tak: P. Pietrasz, Komentarz do art.22 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w: D.R. Kijowski (red.), E. Cisowska-Sakrajda E. i in., Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, LEX, 2010].

Zatem w Pana przypadku dalszą egzekucją powinien zająć się właściwy organ w Warszawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}