Zmiana spółki cywilnej na działalność gospodarczą

• Autor: Grzegorz Stefanowski

Spółka cywilna, której jestem jednym z 2 wspólników, rozwiązuje się na mocy zgodnie podjętej uchwały. Ja chcę nadal kontynuować działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, korzystając w tym celu z pozostałych w spółce gotowych wyrobów i półproduktów oraz wykorzystując w ich sprzedaży witrynę internetową, za której stworzenie zapłaciła spółka. Jak w takiej sytuacji przenieść do mojej działalności gotowe wyroby, półprodukty oraz możliwość dalszego używania witryny internetowej? Proszę o informacje jak zmienić działalność ze spółki cywilnej na działalność gospodarczą, aby było to zgodne z prawem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana spółki cywilnej na działalność gospodarczą

Likwidacja spółki cywilnej

Sprawy poruszone w pytaniu, jak i ogólne dotyczące działania spółki cywilnej, reguluje Kodeks cywilny w Tytule XXXI – art. 860–875.

Gdy wspólnicy podejmą zgodną uchwałę o rozwiązaniu spółki cywilnej, powinna zostać przeprowadzona likwidacja majątku spółki. O konsekwencjach rozwiązania spółki cywilnej, stanowi art. 875 Kodeksu cywilnego lub sama umowa spółki:„Art. 875 [Skutki rozwiązania]

§ 1. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.

§ 2. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

§ 3. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki”.

Zobacz też: Jednoosobowa spółka cywilna

Współwłasność majątku spółki

A zatem, w rezultacie podjętej uchwały o rozwiązaniu spółki cywilnej, majątek, który Państwo mieliście i formalnie był niepodzielny, bo majątek spółki cywilnej jest traktowany jako współwłasność łączna, teraz staje się współwłasnością ułamkową i do byłych wspólników należący. Ten majątek należy formalnie zlikwidować, czyli podzielić między wspólników, ale przy zachowaniu zasady, iż powinno się jeszcze spłacić długi spółki i zakończyć trwające umowy i zobowiązania.

Procedurę likwidacyjną możecie Państwo prowadzić samodzielnie lub przy pomocy zewnętrznych likwidatorów i stosuje się zapisy umowy spółki (jeżeli są) lub ww. przepis Kodeksu cywilnego.

Efektem tych rozliczeń będzie zwrot wspólnikom rzeczy w naturze, które wnieśli do spółki i zwrot w pieniądzu wartości tego wkładu, jaką miał on w chwili wniesienia, chyba że wartość wkładu została określona w umowie. Nie podlega zwrotowi wartość wkładu polegającego na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika lub na świadczeniu usług przez wspólnika.

Pozostałą wartość majątku wspólnicy dzielą między siebie w stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

Mamy więc po zakończeniu spółki sytuację byłych wspólników, którzy coś posiadają – są samodzielni i mogą tym dysponować.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odkupienie majątku od byłej spółki przez DG

Skoro więc chce Pani przejąć i wykorzystywać wskazane elementy po spółce cywilnej (włącznie z prawem używania strony internetowej), to powinna Pani od byłych wspólników je odkupić. Oni bowiem mogą nimi dysponować po podziale i zwrocie jako swoimi prawami lub rzeczami. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »