Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złożona rezygnacja członka zarządu banku a wpis o odwołaniu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-10-26

Na posiedzeniu rady nadzorczej banku spółdzielczego złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu i wypowiedziałem umowę o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez prawa świadczenia pracy. Po mojej rezygnacji na stronie banku pojawił się wpis, że rada nadzorcza mnie odwołała. Interweniowałem i poprawiono wpis, czyniąc dopisek, że odwołanie nastąpiło na skutek mojej rezygnacji. Teraz się zastanawiam, jaką uchwałę bank podjął. Czy mógł mnie odwołać? Podejrzewam, że rada nadzorcza tak zrobiła, o czym nie zostałem powiadomiony. Czy w KRS mogę uzyskać kopię tej uchwały?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Odwołanie jest innym sposobem zakończenia pełnienia funkcji niż rezygnacja. Odwołania dokonuje bowiem organ uprawniony, zaś rezygnację składa sam zainteresowany członek zarządu. Rezygnacja z pełnienia funkcji jest czynnością jednostronną, zależną tylko od Pana, nie wymagającą niczyjej zgody.

Co prawda ani ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ani ustawa – Prawo spółdzielcze nie wskazują wprost o sposobie złożenia rezygnacji, aczkolwiek w nauce prawa wyraźnie mówi się o takiej formie zakończenia członkostwa w zarządzie.

W komentarzu do Prawa spółdzielczego Adam Stefaniak pisze tak:

„Członek zarządu może zrezygnować z tej funkcji ze skutkiem ex nunc. Stosownie do art. 746 § 2 K.c. zrzeczenie się członkostwa w zarządzie wymaga wypowiedzenia, a gdy czynności członka zarządu są odpłatne, wypowiedzenie jest dopuszczalne tylko z ważnego powodu. Wypowiedzenie wywiera skutki prawne, gdy doszło do rady nadzorczej spółdzielni w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią (art. 61 K.c.). W tym momencie członkostwo w zarządzie ustaje.”

Z kolei postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1995 r. wydane w sprawie I CR 9/95 stanowi, że nie można w art. 49 § 2 ustawy z 1982 r. - Prawo spółdzielcze upatrywać przeszkody zachodzącej w doprowadzeniu przez członka zarządu do wygaśnięcia stosunku członkostwa w następstwie jednostronnego oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia funkcji i potwierdza zasadniczo, że czym innym jest rezygnacja, a czym innym odwołanie z pełnionej funkcji.

Z protokołu z posiedzenia rady nadzorczej banku powinno wynikać, że Pan złożył rezygnację a rada nadzorcza ją przyjęła, a nie że Pana odwołano, skoro tak się nie stało.

Myślę, że umieszczenie informacji o Pana odwołaniu wynikało z niewiedzy osoby, która tę informację podała informatykowi, zwłaszcza skoro wskutek interwencji poprawiono wpis.

Jeżeli pierwszy Pan złożył informację, to bank nie mógł Pana odwołać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zachowanie cech firmy przy połączeniu ze spółką

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo i szukam najlepszego sposobu na połączenie ze sp. z o.o. (w której jestem udziałowcem...

Sprzedaż wyników rozgrywek a działalność w zakresie zakładów wzajemnych

Czy można legalnie prowadzić w Polsce działalność gospodarczą, która polegałaby na zakupie wyników rozgrywek sportowych od firmy, która znajduję...

Dropshipping a umowy ramowe ze sprzedawcami

Przeczytałam Państwa artykuł dotyczący dropshippingu i mam pytanie, co w przypadku, kiedy mamy setki sprzedawców miesięcznie (Aliexpress) i nie...

Sprzedaż udziałów w spółce z Polski spółce zagranicznej

Jestem właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (polskiej) oraz prezesem i jedyną osobą reprezentującą spółkę zagraniczną....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}