Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2018-12-12

Jeden z udziałowców będący jednocześnie pełnomocnikiem spółki z o.o. posiadający w niej ok. 12% udziałów chce je sprzedać mojej żonie będącej udziałowcem tej spółki (żona posiada ok.2 5% udziałów). W spółce tej jestem prezesem i udziałowcem (posiadam ok. 4% udziałów). W umowie spółki nie ma szczególnych uregulowań w zakresie sprzedaży udziałów poza zapisem, że do ich sprzedaży potrzebna jest zgoda zarządu. Zarząd składa się z dwóch osób. Umowa spółki mówi, że zarząd może składać się z 1 do 3 członków. Regulamin zarządu spółki mówi, że przy podejmowaniu uchwał przy równych głosach głos prezesa jest decydujący. Czy w tym przypadku mój głos przy głosie sprzeciwu drugiego członka zarządu jest wystarczający, by taka zgoda na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. mojej żonie była skuteczna?

Adam Dąbrowski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zbywca udziałów jest pełnomocnikiem spółki. Nabywcą będzie inny wspólnik. Według umowy spółki do ich sprzedaży potrzebna jest zgoda zarządu. Według umowy spółki zarząd składa się z 1–3 osób. Aktualnie liczy on dwie osoby. Stosownie do regulaminu zarządu spółki przy podejmowaniu uchwał przez zarząd w razie równej liczby głosów, głos prezesa jest decydujący. Jak wynika z opisu, w samej umowie spółki nie ma zapisu o tym, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Stosownie do Kodeksu spółek handlowych:

 

„Art. 208. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej, do wzajemnych stosunków członków zarządu stosuje się przepisy § 2 –8. (…)


§ 8. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu”.

 

Brak w umowie spółki zapisu, na jaki pozwala art. 208 § 8, powoduje, że nie jest możliwe do zastosowania przy podejmowaniu uchwal przez zarząd konstrukcji w nim przewidzianej; głos prezesa nie jest decydujący przy równej liczbie głosów.

 

Bezwzględna większość głosów – oznacza według Kodeksu więcej niż połowę głosów oddanych. Przy liczeniu uwzględniane są głosy za, przeciw i wstrzymujące się, oddane podczas głosowania. Bezwzględną większość głosów uzyskuje się, gdy liczba głosów za przewyższa sumę liczby głosów przeciw i liczby głosów wstrzymujących się. Głos wstrzymujący się jest w istocie głosem przeciw danej decyzji.


Jeżeli w głosowaniu uczestniczy 2 członków zarządu, bezwzględna większość wyniesie 2 głosy za. Umowa spółki może zapobiec takiej sytuacji, że nie jest możliwe podjęcie przez zarząd uchwały, uchylić ustawowy wymóg podejmowania uchwał przez radę nadzorczą bezwzględną większością głosów.

 

Umowa spółki może dopuścić, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa zarządu. Tylko prezesa. Takie uprawnienie nie może być przyznane innym członkom zarządu. Zapis dopuszczający taką możliwość musi być w umowie spółki. Zapis w innym dokumencie niż umowa spółki powoduje, że jest on niezgodny z prawem – a zatem niewiążący. Oznacza to, że w razie istnienia takiego zapisu w regulaminie zarządu przy jednoczesnym braku takiego zapisu w umowie spółki– tego zapisu nie ma. Nie jest możliwe podejmowanie uchwał przez zarząd z wykorzystaniem głosu decyzyjnego prezesa.

 

W powyższym stanie faktycznym (zarząd dwuosobowy) oraz prawnym (brak w umowie spółki zapisu z art. 208 § 8) głos prezesa zarządu spółki przy głosie sprzeciwu drugiego członka zarządu nie jest wystarczający do podjęcia uchwały przez zarząd, taka sama liczba głosów „za” oraz „przeciw” i „wstrzymujących się” nie powoduje wyrażenia zgody przez zarząd na zbycie udziałów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}