Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca

• Autor: Marek Gola

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca od wojewody jest wystawione na jednoosobową działalność osoby fizycznej. Z taką samą nazwą tylko już jako spółka komandytowa ta sama osoba fizyczna ma drugą firmę – komandytariusz osoba fizyczna, komplementariusz sp. z o.o., gdzie udziały ma ta osoba fizyczna. Czyli ABC Jan Kowalski dostała zezwolenie dla obcokrajowca, a zatrudnienie faktyczne zrobiono w ABC sp. z o.o. sp .komandytowa – komandytariusz Jan Kowalski, komplementariusz ABC sp. z o.o., udziałowiec Jan Kowalski. Czy da się obronić zatrudnienie cudzoziemca w spółce komandytowej zamiast w jednoosobowej działalności? Jak uzasadnić zaistniałą sytuację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z treści Pani pytania wynika, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskała zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium RP. Ta sama osoba występuje w charakterze komandytariusza w spółce komandytowej. Zastanawia się Pani, czy jest możliwe uzasadnienie pracy cudzoziemca dla spółki, gdzie faktycznie podjęto zatrudnienie.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

W pierwszej kolejności pozwolę sobie wskazać, iż jak wynika z zezwolenia na pracę, jest ono ważne od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2020 r. Zachodzi zatem pytanie, czy doszło do zmiany pracodawcy w trakcie trwania tego okresu, czy też od razu cudzoziemiec został zatrudniony w spółce. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że inne będzie uzasadnienie gdyby doszło do zmiany pracodawcy w trakcie trwania w/w okresu, a inne gdyby od razu doszło do zatrudnienia cudzoziemca w spółce. W mojej ocenie w niniejszej sprawie jedyne co będzie można zrobić to grać słowami; Zezwolenie wskazuje bowiem na „podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi”, gdzie wskazana jest nazwa firmy – ten aspekt jest niekorzystny, jednakże można próbować wykazać, że osoba fizyczna, która prowadzi działalność, jest wspólnikiem z tzw. prawem głosu i prawem reprezentowania spółki na zewnątrz, co powoduje, że prowadzi ona pełną kontrolę nad zatrudnieniem cudzoziemca. Czy jego zatrudnienie odbywa się przez spółkę, czy też przez osobę fizyczną można tłumaczyć następująco – nie ma dla sprawy większego znaczenia, bowiem najważniejsza jest kwestia nadzoru nad wykonywaną przez cudzoziemca pracą.

Mniemam, że osoba fizyczna i spółka prowadzą działalność w tym samym zakresie, zaś stanowisko na którym jest zatrudniony cudzoziemiec zgadza się z zezwoleniem. Innymi słowy ważne, by p. Jan Kowalski sprawował nadzór nad wykonywaną przez cudzoziemca pracą.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zlecenie pracy na rzecz spółki

Kolejną możliwością jest np. zlecenie pracy cudzoziemcowi w ramach prowadzonej działalności z obowiązkiem pracy na rzecz spółki, kiedy to osoba fizyczna będzie obciążała rachunkiem spółkę za pracę wykonywane przez cudzoziemca na jej rzecz.

Trzecią możliwością jest wykazanie, że spółka także otrzymałaby zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca, a wystąpienie o wydanie zezwolenia przez osobą fizyczną de facto nastąpiło przez pomyłkę, albowiem osoba ta miała wystąpić jako komandytariusz, a nie jako prowadząca działalność gospodarczą. W tym przypadku jednak istotne znaczenie dla oceny takiej argumentacji ma okres kiedy zezwolenie wydano. Zezwolenie pochodzi z 2017 r., a zatem zachodzi pytanie, kiedy nastąpiło zatrudnienie cudzoziemca w spółce.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »