Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-06-24

W spółce jawnej wspólnikiem jestem ja i mój kolega. Aktualnie chcę przenieść ogół praw i obowiązków na mojego męża. Umowa spółki dopuszcza taką możliwość, a wspólnik wyraził już pisemną zgodę. Czy w przypadku takiego przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce dwuosobowej nie dojdzie do jej rozwiązania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że zamierza Pani wyjść ze spółki poprzez zbycie ogółu praw i obowiązków na rzecz współmałżonka.

Powyższą sytuację reguluje art. 10 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, w tym spółki jawnej na inną osobę jest dopuszczalne pod warunkiem, że takie zbycie dopuszcza sama umowy spółki oraz za zgodą wszystkich dotychczasowych wspólników, chyba że umowa spółki wymaga zgody tylko niektórych wspólników albo wręcz zezwala na wejście nowego wspólnika zamiast dotychczasowego bez zgody pozostałych dotychczasowych wspólników. Zgoda powinna być udzielona w formie pisemnej.

Odnosząc powyższe do przedstawionej przez Panią sytuacji należy stwierdzić, iż nie ma przeszkód, aby w drodze umowy zbyła Pani na męża ogół swych praw i obowiązków wynikających ze spółki. Nie ma ponadto potrzeby, by Pani mąż zawierał jakąś dodatkową umowę z pozostałym wspólnikiem, który wyraził już pisemną zgodę na przedmiotowe zbycie.

Zmiana składu osobowego w ww. trybie nie spowoduje ani zmiany umowy spółki, ani konieczności dokonywania zmian dotyczących wkładu czy jego wartości, ani zmiany nazwy spółki (jeśli nie figuruje w niej nazwisko zbywcy). Jedyne, co należy zrobić w takim przypadku, to zgłosić do rejestru przedsiębiorców nowego wspólnika oraz do urzędu skarbowego.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków w ww. trybie, nie dochodzi do rozwiązania spółki. Spółka zachowa nadal aktualny Numer Identyfikacji Podatkowej. Cesja udziałów w tym trybie nie ma wpływu na byt prawny, podmiotowość spółki jawnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »