Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-06-24

W spółce jawnej wspólnikiem jestem ja i mój kolega. Aktualnie chcę przenieść ogół praw i obowiązków na mojego męża. Umowa spółki dopuszcza taką możliwość, a wspólnik wyraził już pisemną zgodę. Czy w przypadku takiego przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce dwuosobowej nie dojdzie do jej rozwiązania?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Rozumiem, że zamierza Pani wyjść ze spółki poprzez zbycie ogółu praw i obowiązków na rzecz współmałżonka.

Powyższą sytuację reguluje art. 10 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, w tym spółki jawnej na inną osobę jest dopuszczalne pod warunkiem, że takie zbycie dopuszcza sama umowy spółki oraz za zgodą wszystkich dotychczasowych wspólników, chyba że umowa spółki wymaga zgody tylko niektórych wspólników albo wręcz zezwala na wejście nowego wspólnika zamiast dotychczasowego bez zgody pozostałych dotychczasowych wspólników. Zgoda powinna być udzielona w formie pisemnej.

Odnosząc powyższe do przedstawionej przez Panią sytuacji należy stwierdzić, iż nie ma przeszkód, aby w drodze umowy zbyła Pani na męża ogół swych praw i obowiązków wynikających ze spółki. Nie ma ponadto potrzeby, by Pani mąż zawierał jakąś dodatkową umowę z pozostałym wspólnikiem, który wyraził już pisemną zgodę na przedmiotowe zbycie.

Zmiana składu osobowego w ww. trybie nie spowoduje ani zmiany umowy spółki, ani konieczności dokonywania zmian dotyczących wkładu czy jego wartości, ani zmiany nazwy spółki (jeśli nie figuruje w niej nazwisko zbywcy). Jedyne, co należy zrobić w takim przypadku, to zgłosić do rejestru przedsiębiorców nowego wspólnika oraz do urzędu skarbowego.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków w ww. trybie, nie dochodzi do rozwiązania spółki. Spółka zachowa nadal aktualny Numer Identyfikacji Podatkowej. Cesja udziałów w tym trybie nie ma wpływu na byt prawny, podmiotowość spółki jawnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Następcy prawni zmarłego wspólnika spółki jawnej

Zmarł wspólnik naszej spółki jawnej, zostałem sam. W umowie zapisaliśmy, że w przypadku śmierci jednego ze wspólników na jego miejsce do...

Przejęcie majątku rozwiązywanej spółki jawnej przez wspólnika

Jestem współwłaścicielem spółki jawnej (po 50%) z synem. Ze względu na wiek chcę wycofać się ze spółki i przekazać cały majątek synowi. Syn...

Rozwiązanie spółki jawnej celowej bez likwidacji

Spółka jawna celowa zakończyła budowę osiedla, dokonała sprzedaży wszystkich mieszkań. Wspólnicy planują zakończyć jej działalność (rozwiązanie...

Udziały wspólnika w spółce jawnej

Czy jeśli jestem wspólnikiem w spółce jawnej, moja była żona ma prawo do udziałów w niej po rozwodzie?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}