Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-06-24

W spółce jawnej wspólnikiem jestem ja i mój kolega. Aktualnie chcę przenieść ogół praw i obowiązków na mojego męża. Umowa spółki dopuszcza taką możliwość, a wspólnik wyraził już pisemną zgodę. Czy w przypadku takiego przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce dwuosobowej nie dojdzie do jej rozwiązania?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Rozumiem, że zamierza Pani wyjść ze spółki poprzez zbycie ogółu praw i obowiązków na rzecz współmałżonka.

Powyższą sytuację reguluje art. 10 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, w tym spółki jawnej na inną osobę jest dopuszczalne pod warunkiem, że takie zbycie dopuszcza sama umowy spółki oraz za zgodą wszystkich dotychczasowych wspólników, chyba że umowa spółki wymaga zgody tylko niektórych wspólników albo wręcz zezwala na wejście nowego wspólnika zamiast dotychczasowego bez zgody pozostałych dotychczasowych wspólników. Zgoda powinna być udzielona w formie pisemnej.

Odnosząc powyższe do przedstawionej przez Panią sytuacji należy stwierdzić, iż nie ma przeszkód, aby w drodze umowy zbyła Pani na męża ogół swych praw i obowiązków wynikających ze spółki. Nie ma ponadto potrzeby, by Pani mąż zawierał jakąś dodatkową umowę z pozostałym wspólnikiem, który wyraził już pisemną zgodę na przedmiotowe zbycie.

Zmiana składu osobowego w ww. trybie nie spowoduje ani zmiany umowy spółki, ani konieczności dokonywania zmian dotyczących wkładu czy jego wartości, ani zmiany nazwy spółki (jeśli nie figuruje w niej nazwisko zbywcy). Jedyne, co należy zrobić w takim przypadku, to zgłosić do rejestru przedsiębiorców nowego wspólnika oraz do urzędu skarbowego.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków w ww. trybie, nie dochodzi do rozwiązania spółki. Spółka zachowa nadal aktualny Numer Identyfikacji Podatkowej. Cesja udziałów w tym trybie nie ma wpływu na byt prawny, podmiotowość spółki jawnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}