Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie siostry do opieki nad mieszkaniem

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-05-08

Przebywam i pracuję w Anglii. W Polsce mam wciąż meldunek i mieszkanie. Chciałabym jako osoba prywatna zatrudnić moją siostrę do opieki nad tym mieszkaniem. Siostra straciła pracę i jest jej ciężko coś znaleźć ze względu na wiek (55 lat). Chciałabym, żeby to zatrudnienie było całkowicie legalne, z umową i składkami ZUS. Czy fakt, że centrum moich interesów życiowych jest poza Polską, nie stoi temu na przeszkodzie? Czy musi to być cały etat, a nie na przykład 1/2? Jak praca na część etatu będzie liczona do stażu pracy (jeśli 1/2 etatu, to będzie liczone tylko jako 6 miesięcy)? Czy lepiej z siostrą zawrzeć umowę-zlecenie? Na jaki okres mogłaby być taka umowa? Jakie obowiązki będą spoczywały na mnie jako potencjalnym pracodawcy?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Pani jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może zatrudnić na podstawie umowy o pracę każdą inną osobę fizyczną. Byłaby Pani w świetle prawa „pracodawcą”. Jak wskazuje bowiem Kodeks pracy (K.p.):

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.”

Kodeks pracy daje możliwość zatrudniania pracowników każdemu, niezależnie od ich formy organizacyjnej lub prawnej, a do tego niezależnie od tego, czy są jednostkami organizacyjnymi, czy osobami fizycznymi, a także niezależnie od celu zatrudniania pracowników, czy jest to cel gospodarczy, czy niegospodarczy (tak jak u Pani).

Natomiast zlecenie jest to umowa cywilna, a nie umowa o pracę. W związku z tym do tzw. „stażu pracy” wliczane jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, tj. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

„Staż pracy”, podlega pod przepisy prawa, co oznacza, że nawet długie zatrudnienie na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie) nie jest wliczane do stażu. Okres pracy na zleceniu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W związku z tym każdy okres pracy na zleceniu, gdy odprowadzane były składki rentowe i emerytalne do ZUS (obowiązkowo i dobrowolnie) wlicza się do emerytury – ustalanej według starych, jak i nowych zasad – jako okres składkowy, ale mimo tego nie wlicza się tego do tzw. „stażu pracy”. W związku z planowanymi zmianami w systemie emerytalnym nie wiadomo jak to będzie wyglądać za 2-3 lata.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę związane jest z:

 

 1. przeprowadzeniem badań pracownika przed zatrudnieniem i uzyskania od lekarza medycyny pracy zaświadczenia o możliwości wykonywania określonej pracy,
 2. przeprowadzeniem dla pracownika szkolenia w zakresie BHP (na początku zatrudnienia oraz w jego trakcie),
 3. zapewnieniem wynagrodzenia na poziomie co najmniej 2000 zł miesięcznie za pełny etat (prawdopodobnie od 01.01.2018 r. to wynagrodzenie będzie wyższe),
 4. ustalenia i odprowadzenia składek do ZUS,
 5. ustalenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy,
 6. ustaleniem wysokości urlopu za rok kalendarzowy oraz za okres zatrudnienia w danym roku, gdy następuje ono w czasie trwania roku kalendarzowego,
 7. sporządzenia odpowiednich dokumentów po zakończeniu danego roku kalendarzowego – dla pracownika i urzędu skarbowego,

Zatrudnienie na umowie o pracę nie musi być na cały etat. Może to być pół etatu, 1/4 a nawet mniej. Stosownie do tego mniejsze byłoby wynagrodzenie minimalne a tym samym składki ZUS.

Zatrudnienie na 1/2 etatu nie oznacza, że do „stażu pracy” zalicza się tylko 6 miesięcy z jednego roku. W przypadku gdy jakieś uprawnienia pracownika zależne są od „stażu pracy”, zalicza się w takim przypadku cały rok.

Nadto jako pracodawca ma Pani:

 

 1. obowiązek zatrudnienia pracownika i potwierdzenia tego zatrudnienia,
 2. obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę,
 3. zaznajamiania pracownika z ich zakresem obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym z zakresem jego obowiązków,
 4. organizowania pracy;
 5. obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy;
 6. obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
 7. obowiązek zaznajamiania pracownika z jego podstawowymi uprawnieniami.

Obowiązki te wypełnia się poprzez stworzenie odpowiednich dokumentów oraz akt osobowych pracownika.

Do tego dochodzą obowiązki związane z ustalaniem i odprowadzaniem składek oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Przy umowie-zleceniu nie miałaby Pani wymienionych wyżej obowiązków.

Tak przy umowie o pracę, jak i przy zleceniu musiałaby Pani zgłosić siostrę do ubezpieczeń w ZUS.

Czas trwania umowy-zlecenia może być dowolny. Jednak należałoby odpowiednio sformułować umowę, by nie została ona uznana za umowę o pracę lub inną umowę.

Fakt, że nie jest Pani rezydentem podatkowym w Polsce, nie stanowi przeszkody do bycia przez Panią pracodawcą dla innej osoby fizycznej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozszerzenie działalności o usługi transportowe

Prowadzę firmę produkcyjną. Mam w leasingu 3 samochody ciężarowe. Czy mogę rozszerzyć działalność o usługi transportowe? Jakich zezwoleń...

Sprzedaż własnej książki w formacie PDF

Mam 18 lat, jeszcze się uczę. Chciałbym móc w legalny sposób sprzedawać książkę swojego autorstwa. Problem w tym, że chciałbym sprzedawać ją...

Zezwolenie na pracę dla obywatela Turcji

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zatrudniłam na umowę-zlecenie obywatela Turcji, który w innej firmie w Polsce jest również...

Reprezentowanie spółki do określonej wysokości

Spółka jawna ma trzech wspólników, w umowie spółki jest zapis o reprezentowaniu spółki przez każdego wspólnika do wysokości 10 tys. zł,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}