Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie siostry do opieki nad mieszkaniem

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-05-08

Przebywam i pracuję w Anglii. W Polsce mam wciąż meldunek i mieszkanie. Chciałabym jako osoba prywatna zatrudnić moją siostrę do opieki nad tym mieszkaniem. Siostra straciła pracę i jest jej ciężko coś znaleźć ze względu na wiek (55 lat). Chciałabym, żeby to zatrudnienie było całkowicie legalne, z umową i składkami ZUS. Czy fakt, że centrum moich interesów życiowych jest poza Polską, nie stoi temu na przeszkodzie? Czy musi to być cały etat, a nie na przykład 1/2? Jak praca na część etatu będzie liczona do stażu pracy (jeśli 1/2 etatu, to będzie liczone tylko jako 6 miesięcy)? Czy lepiej z siostrą zawrzeć umowę-zlecenie? Na jaki okres mogłaby być taka umowa? Jakie obowiązki będą spoczywały na mnie jako potencjalnym pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może zatrudnić na podstawie umowy o pracę każdą inną osobę fizyczną. Byłaby Pani w świetle prawa „pracodawcą”. Jak wskazuje bowiem Kodeks pracy (K.p.):

Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.”

Kodeks pracy daje możliwość zatrudniania pracowników każdemu, niezależnie od ich formy organizacyjnej lub prawnej, a do tego niezależnie od tego, czy są jednostkami organizacyjnymi, czy osobami fizycznymi, a także niezależnie od celu zatrudniania pracowników, czy jest to cel gospodarczy, czy niegospodarczy (tak jak u Pani).

Natomiast zlecenie jest to umowa cywilna, a nie umowa o pracę. W związku z tym do tzw. „stażu pracy” wliczane jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, tj. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

„Staż pracy”, podlega pod przepisy prawa, co oznacza, że nawet długie zatrudnienie na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie) nie jest wliczane do stażu. Okres pracy na zleceniu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W związku z tym każdy okres pracy na zleceniu, gdy odprowadzane były składki rentowe i emerytalne do ZUS (obowiązkowo i dobrowolnie) wlicza się do emerytury – ustalanej według starych, jak i nowych zasad – jako okres składkowy, ale mimo tego nie wlicza się tego do tzw. „stażu pracy”. W związku z planowanymi zmianami w systemie emerytalnym nie wiadomo jak to będzie wyglądać za 2-3 lata.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę związane jest z:

 

 1. przeprowadzeniem badań pracownika przed zatrudnieniem i uzyskania od lekarza medycyny pracy zaświadczenia o możliwości wykonywania określonej pracy,
 2. przeprowadzeniem dla pracownika szkolenia w zakresie BHP (na początku zatrudnienia oraz w jego trakcie),
 3. zapewnieniem wynagrodzenia na poziomie co najmniej 2000 zł miesięcznie za pełny etat (prawdopodobnie od 01.01.2018 r. to wynagrodzenie będzie wyższe),
 4. ustalenia i odprowadzenia składek do ZUS,
 5. ustalenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy,
 6. ustaleniem wysokości urlopu za rok kalendarzowy oraz za okres zatrudnienia w danym roku, gdy następuje ono w czasie trwania roku kalendarzowego,
 7. sporządzenia odpowiednich dokumentów po zakończeniu danego roku kalendarzowego – dla pracownika i urzędu skarbowego,

Zatrudnienie na umowie o pracę nie musi być na cały etat. Może to być pół etatu, 1/4 a nawet mniej. Stosownie do tego mniejsze byłoby wynagrodzenie minimalne a tym samym składki ZUS.

Zatrudnienie na 1/2 etatu nie oznacza, że do „stażu pracy” zalicza się tylko 6 miesięcy z jednego roku. W przypadku gdy jakieś uprawnienia pracownika zależne są od „stażu pracy”, zalicza się w takim przypadku cały rok.

Nadto jako pracodawca ma Pani:

 

 1. obowiązek zatrudnienia pracownika i potwierdzenia tego zatrudnienia,
 2. obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę,
 3. zaznajamiania pracownika z ich zakresem obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym z zakresem jego obowiązków,
 4. organizowania pracy;
 5. obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy;
 6. obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
 7. obowiązek zaznajamiania pracownika z jego podstawowymi uprawnieniami.

Obowiązki te wypełnia się poprzez stworzenie odpowiednich dokumentów oraz akt osobowych pracownika.

Do tego dochodzą obowiązki związane z ustalaniem i odprowadzaniem składek oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Przy umowie-zleceniu nie miałaby Pani wymienionych wyżej obowiązków.

Tak przy umowie o pracę, jak i przy zleceniu musiałaby Pani zgłosić siostrę do ubezpieczeń w ZUS.

Czas trwania umowy-zlecenia może być dowolny. Jednak należałoby odpowiednio sformułować umowę, by nie została ona uznana za umowę o pracę lub inną umowę.

Fakt, że nie jest Pani rezydentem podatkowym w Polsce, nie stanowi przeszkody do bycia przez Panią pracodawcą dla innej osoby fizycznej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »