Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zarejestrowanie działalności w mieszkaniu i jego wynajem

• Autor: Marcin Sądej

Kilka dni temu na mocy darowizny otrzymałem od babci lokal mieszkalny. W tymże mieszkaniu działalność gospodarczą ma zarejestrowaną mój ojciec (zameldowany w innym miejscu). Jest to firma internetowa niezajmująca w tym mieszkaniu żadnego m2 i aktualnie nieświadcząca zupełnie żadnych usług. Czy w tym przypadku jest konieczna umowa między mną a ojcem (jeśli tak, to jakiego typu)? Jakich jeszcze formalności powinienem dopełnić? Czy z tego tytułu muszę odprowadzać jakieś podatki? Dodam, iż z racji że firma ojca działa wirtualnie (a dodatkowo nie podejmuje teraz żadnych działań gospodarczych jak wspomniałem), całe mieszkanie zamierzam wynajmować najemcom spoza rodziny (w celach mieszkalnych w żaden sposób niezwiązanych z działalnością gospodarczą). Sam również nie jestem w nim zameldowany i nie będę mieszkał.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu problemu wynika, że w mieszkaniu będącym Pana własnością swoją siedzibę ma zarejestrowaną Pana ojciec. W typowych sprawach w takim przypadku strony zawierają umowę użyczenia. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Mówiąc inaczej, użyczenie jest to darmowy najem.

Taka umowa jest również korzystna pod względem podatkowym. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT wolna od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Przez nieodpłatne świadczenie rozumie się m.in. umowę użyczenia. W konsekwencji w przypadku, gdyby zawarł Pan z ojcem umowę użyczenia mieszkania na prowadzenie działalności gospodarczej, to taka umowa byłaby całkowicie zwolniona od podatku.

 

Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdyby chciał Pan wynająć to mieszkanie innym osobom. Po pierwsze nie ma możliwości, aby ten sam lokal w całości oddać jednocześnie w najem i w użyczenie. Po drugie również od strony podatkowej może takie działanie zostać zakwestionowane. Pana ojciec zarejestrował firmę w tym mieszkaniu, co oznacza, że tam jest jego siedziba. Przez siedzibę rozumie się miejsce gdzie podejmowane są czynności zarządcze, gdzie odbierana jest korespondencja, określa ono również właściwość urzędu skarbowego. Wprawdzie prowadzenie wirtualnego biura jest legalne (co potwierdził NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 3549/13), jednak pod warunkiem posiadania zgody wynajmującego na podnajem. Nie ma tu znaczenia, że działalność jest prowadzona przez internet, urząd skarbowy ma zawsze prawo skierować do siedziby firmy pismo czy też udać się na kontrolę. Zatem w tym przypadku widzę trzy możliwe rozwiązania:

  1. część mieszkania użycza Pan ojcu, a część wynajmuje osobie trzeciej (wątpię aby najemca zgodził się na takie warunki);
  2. wynajmuje Pan lokal osobie trzeciej, a ta podnajmuje pomieszczenie ojcu na prowadzenie działalności (z tym że tutaj też musi istnieć jakieś zaplecze wskazujące, że ojciec ma tam swoją siedzibę, ciężko aby najemca podnajął pokój dziecięcy na prowadzenie działalności);
  3. ojciec przenosi swoją siedzibę do innego miejsca (najlepsze i najprostsze rozwiązanie, wystarczy, aby ojciec dokonał zgłoszenia aktualizacyjnego w urzędzie gminy/miasta).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info