Zapłata za usługę spółce i nie wywiązanie się ze zlecenia - jak odzyskać pieniądze?

• Autor: Michał Berliński

Firma X sp. z o.o. wystawiła fakturę, za którą firma Y sp. z o.o. zapłaciła. Po zapłacie faktury firma X miała przekazać wykonaną dokumentację. Faktura została wystawiona, przelew na koncie w tej firmie pojawił się w terminie. Przez cały czas firma odpowiadała, że temat będzie załatwiony jutro, pojutrze itd. Po dwóch tygodniach człowiek, który załatwiał temat trafił do szpitala, dlatego nie było kontaktu i możliwości załatwienia z nim tematu do końca. Minęły 3 miesiące i nadal nie mamy dokumentacji ani kontaktu z tą firmą. Co można z tym zrobić – czy najpierw wystawić im wezwanie do zwrotu pieniędzy, czy od razu doniesienie do prokuratury o oszustwie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapłata za usługę spółce i nie wywiązanie się ze zlecenia - jak odzyskać pieniądze?

Wezwanie do zapłaty dla drugiej firmy

Oczywiście może Pan skorzystać z obu opcji i taką drogę też Panu doradzam. Najpierw jednak kierowałbym wezwanie do zapłaty, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, bezpodstawnego wzbogacenia, a dopiero dalej po odmowie lub braku zapłaty – kierowałbym zawiadomienie do prokuratury.

Wyłudzenie jako oszustwo między firmami

Wyłudzenie jest przestępstwem, o czym stanowi art. 286 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Przywołam Panu kilka orzeczeń Sądu Najwyższego i innych sądów.

Wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt III KK 689/18, Istota przestępstwa oszustwa, z dnia 26 lutego 2020 r.:

„Przestępstwo oszustwa polega na działaniu, którego istotą jest wprowadzenie w błąd innej osoby albo wyzyskanie jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego takiego działania sprawcy”.

Tutaj bardzo ważne orzeczenie z Pańskiego punktu widzenia:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt II AKa 159/19, Nieostrożność pokrzywdzonych jako okoliczność nieistotna dla przypisania oszustwa, z dnia 20 stycznia 2020 r., teza aktualna:

„Nie ma znaczenia dla bytu przestępstwa oszustwa, czy pokrzywdzony mógł skontrolować wiarygodność sprawcy i wykryć podstępny charakter jego zabiegów, dokładając choćby tylko znikomej staranności, wszak nawet łatwowierność pokrzywdzonego nie wyłącza karygodności wprowadzenia go w błąd”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Droga postępowania

W tym miejscu należy wskazać, że na dzień dzisiejszy nie możemy jednoznacznie wykazać, że został Pan oszukany, dlatego należy zacząć od wezwania do zapłaty. Takie pismo należy wysłać listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru –  żółta zwrotka. Dalej należy wystąpić do sądu o zwrot tych kwot – taką ścieżkę obrałbym w tej sytuacji. Dopiero po braku odpowiedzi na wezwanie skierowałbym zawiadomienie do prokuratury.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »