Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup i sprzedaż domen przez osobę prywatną

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-04-28

Zakupiłam kilka miesięcy temu kilkadziesiąt domen z zamiarem zagospodarowania części pod stronę internetową firmy, którą będę zakładać, prowadzenie bloga, ale również w celu sprzedaży i/lub zaparkowania około połowy z nich. Zrobiłam to jako osoba prywana, tzn. nie posiadając działalności gospodarczej. Przez cały ten okres nie czerpałam z nich żadnych zysków. Teraz chciałabym wystawić część z nich na sprzedaż. Czy sprzedaż kilkunastu domen w przeciągu np. 6 i więcej miesięcy, bez zakupu kolejnych celem sprzedaży, będzie uznana jako prowadzenie działalności? Czy domeny mogę wystawić na sprzedaż poprzez aukcje i inne ogłoszenia, ale założyć działalność gospodarczą dopiero w momencie znalezienia klienta, czyli np. dzień przed dokonaniem transakcji? Liczę się z tym, że mogę nie znaleźć chętnych na kupno przez kilka miesięcy, a nie chciałabym ponosić przez ten czas kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Justyna Gęgotek

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zdania na temat, czy takie działanie wypełnia definicję działalności gospodarczej w opisanej sytuacji zawsze będą podzielone, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że czym innym jest działalność gospodarcza na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, czym innym na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a czym innym w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, m.in. wytwórcza, handlowa i usługowa, ale również „polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych” (art. 5a pkt 6 ww. ustawy), prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Kwestia sporna opierać się tu będzie na tym, czy ewentualnie przychody te nie mogą być zaliczone np. do źródła prawa majątkowe. Tu należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy planowana działalność ma mieć charakter zarobkowy, jest działalnością, którą będzie Pani prowadzić w sposób zorganizowany i z założenia ciągły? Jeśli tak, to zdecydowanie możemy mieć do czynienia z działalnością gospodarczą w podatku dochodowym, aczkolwiek na ogół przychód ze sprzedaży domen internetowych uzyskany przez osobę fizyczną opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych.

 

W podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą; zaś działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Jak zauważył WSA w Gdańsku (wyrok z dnia 18 października 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 945/16) „działalność gospodarczą należy oceniać na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych wypełniających lub nie znamiona tej działalności. Wszelkie działania cechujące się fachowością (stałym, nieokazjonalnym, nieamatorskim charakterem), podporządkowaniem regułom opłacalności i zysku lub zasadzie racjonalnego gospodarowania, działaniem na własny rachunek, powtarzalnością działań (np. seryjnością produkcji, stypizowaniem działań, ciągłością współpracy) i uczestnictwem w obrocie gospodarczym, są pozarolniczą działalnością gospodarczą”.

 

Na gruncie podatku VAT jednak prowadzenie działalności i posiadanie statusu podatnika nie oznacza automatycznie opodatkowania i konieczności rozliczania podatku, bowiem ustawodawca zwalnia od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej powyżej.

 

Natomiast ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, ze działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Reasumując, osoba fizyczna sprzedając kilka domem nabytych w celu dalszej odsprzedaży, niezamierzająca z takich transakcji czynić stałego źródła dochodu i wykonywać ich w sposób zorganizowany i ciągły, nie zostanie uznana za osobę prowadzi działalności na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jeśli domeny jednak nabyto z zamiarem odsprzedaży i sprzedając, podejmuje się działania podobne do podmiotów profesjonalnie zajmujących się obrotem, to na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest się podatnikiem jako prowadzący działalność gospodarczą (nie ma to przełożenia na PIT czy ZUS).

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy bardziej korzystna jest umowa-zlecenie czy założenie działalności?

Co jest bardziej korzystne (umowa-zlecenie czy działalność gospodarcza), jeśli pracodawca z UE nie ma siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce?...

 

Umowa-zlecenie dla żony

Prowadzę jednoosobowa działalność. Chciałbym, żeby żona mi pomagała i dostałem propozycję od firmy, która świadczy usługi pracy tymczasowej, że...

 

Przekazanie firmy żonie

Chciałbym przekazać (np. w formie darowizny) firmę mojej żonie, która już prowadzi działalność gospodarczą o tym samym charakterze. Co...

 

Rozpoczęcie działalności a obowiązek zawiadomienia Sanepidu

Otwieramy gabinet manicure i pedicure. Nasze zapytanie dotyczy odbioru i kontroli Sanepid. Według pozyskanych informacji ustawa to regulująca...

 

Zyski wspólnika spółki cichej

Zawiązałam ustną umowę ze znajomą prowadzącą działalność gospodarczą (ja nie prowadzę DG) na takich zasadach, że ja daję wkład 50% i pobieram...

 

Dochodowa strona internetowa niepełnoletniej osoby

Prowadzę własną stronę internetową, która przynosi dość ciekawe przychody, jednak nie jest zarejestrowana jako działalność, gdyż nie jestem jeszcze...

 

Prowadzenie kursów językowych i tłumaczeń a VAT

Założyłam działalność gospodarczą i chce prowadzić kursy językowe, korepetycje. Te usługi są zwolnione z VAT. Jednak chciałabym też...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »