Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla kobiety prowadzącej działalność gospodarczą

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2014-10-22

ZUS nie przyznał mi wysokiego zasiłku macierzyńskiego, pomimo opłacenia najwyższej składki do ZUS w marcu 2014 roku z tytułu działalności gospodarczej. Organ uzasadnia, że brak jest pełnego miesiąca opłacenia składki chorobowej. Zgłosiłam się do ubezpieczenia chorobowego 03.03.2014, a dziecko urodziłam 30.04.2014. ZUS podważa opłacane składki chorobowe za marzec i kwiecień, gdyż nie ma pełnego miesiąca opłacanych składek. Czy mają rację co do wysokości zasiłku, czy powinnam się odwoływać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że niestety ZUS ma tu rację.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) określa zasady przyznawania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz sposób ich obliczania i zasady dokumentowania prawa do tychże zasiłków.

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą i podlegającej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek macierzyński otrzyma przedsiębiorca pod warunkiem, że oprócz podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu złoży dodatkowo wniosek w ZUS o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (stanowiącym podstawę wypłaty zasiłku macierzyńskiego). Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Wysokość zasiłków macierzyńskich jest ściśle uzależniona od dwóch czynników: od wysokości składek, które się opłaciło, oraz czasu, za który się je płaciło.

Generalną zasadą jest, że w przypadku przedsiębiorcy zasiłek oblicza się od kwoty przychodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od czasu upływającego od chwili rozpoczęcia działalności do chwili zaistnienia ryzyka ubezpieczenia (w tym przypadku urodzenia dziecka) i powstania prawa do świadczeń – za podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się albo przychód za okres z 12 miesięcy, albo przychód osiągnięty w krótszym okresie, jeżeli są ustawowe przesłanki do świadczeń z ubezpieczenia. Niemniej jednak w każdym z tych przypadków podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód osiągnięty za pełne miesiące kalendarzowe.

Odnosząc powyższe do Pani przypadku, oznacza to, że aby uznać przynajmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy opłacania przez Panią składki chorobowej, należałoby ją zgłosić od 1 marca, albo gdyby Pani urodziła np. 1 maja (nie w kwietniu). Tymczasem wobec tego, że do składki zgłosiła się Pani 3 marca, zatem w marcu brak jest pełnego miesiąca, jak również w kwietniu, ponieważ zdarzenie objęte ubezpieczeniem nastąpiło 30 kwietnia. W obu przypadkach brakuje pełnego miesiąca.

Wyrok Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 2012 r., sygn. akt. II UK 34/12 wskazuje, że w sytuacji gdy brak jest pełnego miesiąca ubezpieczenia, to jako podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, do którego prawo powstało w pierwszym miesiącu kalendarzowym niepoprzedzonym innym ubezpieczeniem, należy przyjąć najniższą podstawę wymiaru składek na to ubezpieczenie po dodatkowych odliczeniach bez względu na wysokość kwoty zadeklarowanej przez ubezpieczoną.

Niemniej jednak istnieje inna uchwała Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UZP 1/10), gdzie SN stwierdził, iż ZUS nie może zakwestionować kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. ZUS jest uprawniony jedynie do kwestionowania istnienia tytułu objęcia ubezpieczeniami, w przypadku kiedy działalność gospodarcza została założona dla pozoru.

To by oznaczało, iż wysokość zasiłków macierzyńskich jest zależna od wysokości składek, które się opłaciło. Zatem oczywiście może Pani odwołać się od tej decyzji ZUS i udać się z tym do sądu, powołując powyższą uchwałę SN, bo jak widać, orzecznictwo jest tu niejednolite.

Być może, zważywszy na Pani szczególny wypadek, akurat uda się Pani wywalczyć wyższy zasiłek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przekazanie firmy dzieciom

Jestem osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i chciałabym przekazać całą firmę dzieciom ...

 

Koszty zamknięcie działalności gospodarczej

Prowadzę działalność gospodarczą – hotel. Zatrudniam 7 pracowników. Jakie koszty będę musiał ponieść w związku z tym i czy będę...

 

Zmiana właściciela sklepu – darowizna w rodzinie

Jakie czynności trzeba wykonać, by przekazać sklep zielarski żonie? Czy taka zmiana właściciela sklepu może nastąpić w formie darowizny? Czy mogę...

 

Założenie firmy przez osobę z zajęciem komorniczym

Mam zajęcie komornicze, spłacam długi. Zastanawiam się nad założeniem działalności. Czy gdybym otwarła gabinet oraz świadczyła usługi w domu...

 

Zawieszenie działalności a wykonywanie usług

Jeśli mam zawieszoną działalność gospodarczą, to czy mogłabym podpisać z klientem umowę o dzieło albo umowę-zlecenie na wykonanie usługi? Przy...

 

Czy bardziej korzystna jest umowa-zlecenie czy założenie działalności?

Co jest bardziej korzystne (umowa-zlecenie czy działalność gospodarcza), jeśli pracodawca z UE nie ma siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce?...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »