Wysokość emerytury po zostaniu wspólnikiem spółki z o.o.

• Autor: Adam Dąbrowski

Jestem na emeryturze i pobieram świadczenie emerytalne. Będąc już na emeryturze, zostałam wspólnikiem w spółce z o.o. (nie członkiem zarządu, w skład zarządu została powołana inna osoba). Mam takie pytania:
Czy w związku z działalnością w spółce z o.o. mogę pobierać emeryturę w pełnym wymiarze, czy zostanie ona ograniczona po przekroczeniu jakiegoś progu dochodowego np. związanego z wypłatą dywidendy? Czy w związku z powyższym i w świetle Polskiego Ładu będę musiała dokonać jakichś czynności w ZUS-ie? Czy w związku z przychodem z dywidendy będę musiała dokonać jakichś rocznych rozliczeń? Czy zostanie członkiem zarządu spółki zmieniłoby odpowiedź na powyższe pytania? Jeżeli tak, proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysokość emerytury po zostaniu wspólnikiem spółki z o.o.

Emeryt w zarządzie spółki

Samo pełnienie funkcji w zarządzie nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, jeżeli nie towarzyszy mu żadna inna umowa skutkująca obowiązkiem ubezpieczeniowym. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Należy mieć na uwadze, że ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS–ie podlega obowiązkowo osoba, która ma tytuł do ubezpieczeń. Wśród nich nie ma członkostwa w zarządach spółek kapitałowych.

Jeżeli będzie Pan wykonywał swoje obowiązki wyłącznie na podstawie powołania, spółka nie zgłasza wówczas członka czy prezesa zarządu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma znaczenia, czy za pełnienie swej funkcji otrzymuje Pan wynagrodzenie, czy też sprawuje funkcję nieodpłatnie. Od przychodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółka, jako płatnik składek, nie będzie opłacała za Pana żadnych składek.

Brak umowy ze spółką

By to się nie zmieniło, nie może Pan zawrzeć żadnej umowy. Powołując się na art. 103 i 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawieszenie wypłaty emerytur – w razie osiągania przychodów z tytułu pracy lub innej działalności zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz w razie osiągania uposażenia z tytułu służby. W Pana przypadku, co wyjaśnia powyższe, nie ma takiej zależności.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak składek i brak wpływu na emeryturę

Pana sytuacje nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, dlatego też emerytura nie będzie podlegała ani zmniejszeniu, ani zawieszeniu. I co równie ważne nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu wypłacane emerytury osobom, które mają ukończony wiek: kobieta 60 lat i mężczyzna 65 lat, niezależnie od tego, w jakiej wysokości osiągają przychody i niezależnie od tego, z jakiego tytułu uzyskują przychody. Jeśli ma Pan ukończone 65 lat również to unormowanie Pana dotyczy. Kwestia dotycząca podatku. Od dywidendy będzie pobierany podatek. Pobrany podatek należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki wypłacającej dywidendę do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany. Ponadto płatnik podatku powinien przesłać do urzędu skarbowego deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Płatnik nie ma obowiązku przesyłania deklaracji podatnikowi.

Wynagrodzenie pobierane bezpośrednio na podstawie aktu powołania członka zarządu nie podlega obowiązkowym składkom ZUS, a dochód uzyskiwany z tytułu powołania nie powoduje ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia prawa do emerytury.

Reasumując: w związku z działalnością w spółce z o.o. wciąż może Pan pobierać emeryturę w pełnym wymiarze, nie zostanie więc ona w żaden sposób ograniczona, jeśli tak, jak wyżej wspomniano, nie towarzyszy Pana „obecności” w spółce żadna umowa skutkująca obowiązkiem ubezpieczeniowym. Nie musi Pan dokonywać żadnych czynności w ZUS-ie. Rozliczeń dokona za Pana spółka, składając odpowiednie deklaracje do właściwego urzędu skarbowego.

Jeśli zostanie Pan członkiem zarządu spółki bez tworzenia umowy skutkującej obowiązkiem ubezpieczeniowym, nic w Pana sytuacji się nie zmieni. Wszystkie powyżej powołane informacje w takim przypadku również będą miały zastosowanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Adam Dąbrowski

O autorze: Adam Dąbrowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »