Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem mieszkania bez zmiany sposobu jego użytkowania

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2016-08-29

Od kilku lat wynajmuję mieszkanie firmie na działalność biurową. Odprowadzam podatki (ryczałt 8,5%), ale nie zmieniłam sposobu użytkowania mieszkania. Czy jest to działanie zgodne z prawem? Czy wspólnota może tego ode mnie żądać? Czy może podnieść mi czynsz?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Określenie „działalność biurowa” ma szerokie znaczenie, a więc jest niejednoznaczne. Może się w tym mieścić zarówno praktyka prawnicza lub niewielkie biuro rachunkowe (całkiem sporo prawników i księgowych prowadzi działalność gospodarczą ze wskazaniem lokali mieszkalnych), jak również niezbyt duża powielarnia (np. popularne w okolicach uczelni punkty usług kserograficznych, często połączone ze sprzedażą materiałów piśmiennych).

Niejednoznaczne jest także określenie „zgodność prawem”. Bardzo wiele rodzajów ludzkiej aktywności jest zgodnych z przepisami należącymi do jednej gałęzi (dziedziny) prawa, zaś może pojawić się problem w zakresie innej gałęzi prawa. Chodzi, przede wszystkim, o rozbudowanie prawa, o obejmowanie prawną regulacją (niekiedy bardzo skomplikowaną) różnych aspektów rzeczywistości. Pani wynajmuje swe mieszkanie w ramach korzystania ze swych uprawnień właścicielskich – wskazanych ogólnie w art. 140 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.), czyli w ustawowym określeniu własności: W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Prawdopodobnie nie ma nic do zarzucenia w zakresie prawa karnego. Pani słowa wskazują na to, że opodatkowanie podatkiem dochodowym jest realizowane. Podatki są różne, więc w grę może wchodzić opodatkowanie wyższą stawką podatku od nieruchomości (wyższe są zazwyczaj stawki od lokali używanych na cele działalności gospodarczej – zwłaszcza w całości, ponieważ w praktyce na ogół nie mierzy się powierzchni biurowej (np. związanej z pracą księgowego w domu) w celu ustalenia podatku od nieruchomości od części mieszkania używanej na cele takiej działalności.

W dodatku bardzo wiele aspektów funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych zalicza się do prawa prywatnego. Jedną z jego szczególnie ważnych praktycznie cech jest to, że swych uprawnień dochodzi ten, kto ma taką wolę. Np. jeden człowiek całymi latami znosi rzępolenie na instrumencie przez sąsiada „zza ściany”, a inny będzie wytaczał powództwo z zakresu „prawa sąsiedzkiego” (art. 144 K.c.) w przypadku rozbijania mięsa na kotlety schabowe (z czym wiąże się jakiś hałas).

Proszę zwrócić uwagę na treść artykułu 12 ust. 3 ustawy o własności lokali: „uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali”. Pani mieszkanie nie jest (jak wynika z opisu sytuacji) formalnie lokalem użytkowym, więc – biorąc pod uwagę dosłowne znaczenie zacytowanego przepisu – trudno byłoby znaleźć uzasadnienie dla uchwały wspólnoty mieszkaniowej, na podstawie której z odnośnym mieszkaniem wiązałyby się wyższe wpłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (np. na: „bieżące utrzymanie nieruchomości wspólnej” lub „fundusz remontowy”). Proponuję zastanowić się nad istotą jakiegoś konfliktu, z którym wiąże się Pani pytanie. Być może – jak wielu sytuacjach (nie tylko w kapitalizmie) – chodzi o pieniądze; tytułem przykładu: związane z wydatkami na sprzątanie, wywóz śmieci, korzystanie i naprawianie windy. Skoro dotychczas nie powiadamiano „nadzoru budowlanego” lub „wydziału podatkowego” o faktycznej zmianie sposobu korzystania z tegoż mieszkania, to być może trzeba będzie rozważyć nowy sposób rozliczania się z Najemcą (prowadzącym działalność gospodarczą) – z uwzględnieniem zasadnych (a nie wymyślonych) oczekiwań właścicieli lokali lub zarządu (albo zarządcy formalnego) danej wspólnoty mieszkaniowej.

Jeżeli w związku z Pani mieszkaniem z nieruchomości wspólnej korzysta wiele osób postronnych (z perspektywy wspólnoty mieszkaniowej), to mogą się z tym wiązać wyższe koszty sprzątania, napraw, użycia energii elektrycznej (np. oświetlenie korytarza lub funkcjonowanie windy). Z jakiej przyczyny inni właściciele lokali mieliby ponosić takie koszty w związku z osiąganiem przez Panią dochodu? Stawiam to pytanie, by zachęcić Panią do zastanowienia się nad sensownością oraz granicami ewentualnej ugody (art. 917 i art. 918 K.c.). Oczywiście nie musiałaby to być formalna ugoda, bo zapewne podstawowe znaczenie ma aspekt finansowy. Ryczałtowe opodatkowanie ma (bez wchodzenia w szczegóły) to do siebie, że (niemalże) nie da się odliczać kosztów – prostota opodatkowania w sposób ryczałtowy ma swe zalety, ale także może mieć wady. W takim stanie rzeczy mogłoby okazać się dla Pani niekorzystne ponoszenie przez Panią dodatkowych kosztów. Dlatego proszę wszystko dokładnie policzyć i następnie spokojnie omówić z najemcą. Być może najemca – zapewne w związku z jakąś obniżką płaconego przez niego czynszu – zgodziłby się ponosić wprost określone obciążenia na rzecz danej wspólnoty mieszkaniowej (np. płacić za energię elektryczną lub za dodatkowe sprzątanie części nieruchomości wspólnej). Wspominam o najemcy, bo być może jego sposób opodatkowania umożliwia wliczanie takich okoliczności w kosztach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zarabianie w Internecie a samozatrudnienie

Przejęłam stronę WWW, na której chciałabym zarabiać m.in. na sprzedaży rozrywkowych aplikacji na komórki na zasadzie umowy o dzierżawę praw, jako...

 

Działająca firma mimo zawieszenia działalności

Mam następujący problem. Dwa lata temu zawiesiłem działalność gospodarczą. Jednak od pół roku do chwili obecnej prowadziłem tę działalność, ale...

 

Działalność pod adresem mieszkania kupionego w programie dopłat

Wraz z żoną mamy kredyt na mieszkanie, który jest współfinansowany z programu „Rodzina na swoim”. Niedawno otworzyłem działalność...

 

Nieodpłatna umowa-zlecenie

Chciałabym zatrudnić zięcia na nieodpłatną umowę-zlecenie w mojej firmie (byłby kierowcą, czas nienormowany i w zależności od potrzeb). Nie...

 

Budowa domu na sprzedaż, aspekty podatkowe

Chciałbym wspólnie z bratem zbudować dom w celu sprzedaży. Zastanawiam się, czy korzystniejsze jest założenie spółki z o.o. (jako...

 

Zakup kilku rowerów i otwarcie wypożyczalni

Chciałbym kupić kilka rowerów i je wynajmować. Czy muszę zakładać działalność gospodarczą? Czy istnieje inna możliwość legalnego wynajmu?

 

Problemy z terminowością spłat rat leasingowych

Od niecałych dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą. Na potrzeby działalności wziąłem w leasing samochód. Po około roku czasu zaczęły się...

 

Umowa o dzieło między dwoma osobami fizycznymi

Mam teoretyczną możliwość otrzymania zlecenia na wykonanie projektu architektonicznego. Czy architekt bez prowadzonej działalności gospodarczej może jako...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »