Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem krótkoterminowy mieszkania

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-04-15

Chciałbym wynajmować krótkoterminowo (na doby) mieszkanie, podobnie jak wynajmuje się mieszkania nad morzem np. na wakacje. Czy mogę to robić na zasadzie najmu prywatnego bez zakładania działalności gospodarczej? Czy wynajmując mieszkanie na czas krótkoterminowy na cele mieszkalne muszę przekształcić mieszkanie w lokal użytkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o własności lokali:

„Art. 19a. [Definicja najmu okazjonalnego, obligatoryjne i fakultatywne warunki umowy]

1.Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.”

Nowelą wrześniową z 2013 r., która weszła w życie 23 listopada 2013 r., doszło do zmiany dotychczasowego modelu tego najmu – zastrzeżonego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali, dysponujących lokalami na wynajem – na rzecz otwarcia kręgu wynajmujących: zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, oraz bez względu na to, czy jest to działalność gospodarcza, czy też „typowo okazjonalna”. Zmiana ta skorygowała znacząco ten segment rynku mieszkaniowego, zmierzając do włączenia w ten typ udostępniania lokali mieszkalnych najemcom deweloperów oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a także podmioty wyposażone w środki publiczne, z wyjątkiem Skarbu Państwa, gminy, samorządowych i państwowych osób prawnych, których lokale tworzą tzw. publiczny zasób mieszkaniowy.

Ta nowa sytuacja – włączenie większości podmiotów dysponujących lokalami mieszkalnymi na wynajem (z wyjątkiem lokali wchodzących do publicznego zasobu mieszkaniowego) w możliwość skorzystania z „najmu okazjonalnego” – zdaje się wytyczać przejściowy etap funkcjonowania dotychczasowej wizji zapoczątkowanej 14 lat temu wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, przed wypracowaniem nowego modelu najmu mieszkań, który stworzy bardziej spójny i koherentny model zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce, w otoczeniu zdominowanym przez własność lokali w ich postaci klasycznej i spółdzielczej.

Wynika z powyższego to, iż może Pan prowadzić najem okazjonalny zarówno jako osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy.

Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie najmu mieszkań ma sens wtedy, gdy podatnik planuje w dłuższym czasie uzyskiwanie przychodów z najmu, a sama działalność związana jest ze sporymi nakładami, które można zaliczyć do kosztów podatkowych. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie najmu podatnik ma do wyboru kilka form opodatkowania. Może być to ryczałt, zasady ogólne lub podatek liniowy (stawka 19% niezależnie od wysokości dochodu).

Podatnik, który zamierza wynajmować pokoje bez zakładania działalności gospodarczej, do wyboru ma dwa sposoby opodatkowania. Po pierwsze na zasadach ogólnych, czyli płacąc podatek według skali PIT ze stawkami 18 i 32 proc. Drugim sposobem jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z jedną stawką w wysokości 8,5 proc.

Przy opłacaniu ryczałtu nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Jest to równoznaczne z tym, że ponoszone wydatki nie pomniejszą przychodu do opodatkowania. Ryczałt za dany miesiąc powinien być wpłacony do 20. dnia następnego miesiąca.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia zaliczenie do kosztów podatkowych poniesionych przed zawarciem umowy najmu wydatków, które faktycznie związane są z uzyskiwanym przez podatnika przychodem.

Odpowiadając na pytanie – może Pan prowadzić najem jako osoba fizyczna, nie przekształcając lokalu.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.) (dalej „ustawa o własności lokali”)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Kody PKD dla pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług

Chciałbym rozszerzyć działalność gospodarczą o pośrednictwo w sprzedaży towarów i usług. Działalność ta polegałaby na pozyskiwaniu...

 

Firma byłego rolnika

Moi rodzice w 2015 r. przepisali mi całe gospodarstwo rolne, przejęłam również kredyty bankowe związane z działalnością rolniczą oraz dług taty...

 

Świadczenie rehabilitacyjne osoby zatrudnionej i prowadzącej działalność gospodarczą

Co zrobić z działalnością gospodarczą po otrzymaniu zasiłku rehabilitacyjnego? Jestem zatrudniony w firmie na umowę o pracę,...

 

Możliwość rejestracji samochodów w dwóch miastach

Chce założyć firmę – wypożyczalnię samochodów. Będzie mieć siedzibę w mieście A, ale chciałbym mieć też filię w mieście B. Chcę...

 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w wykonywanie działalności poza granicami Polski

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w wykonywanie działalności poza granicami Polski

Sąd wydał wobec mojej firmy prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Jestem tym zaskoczona i proszę o odpowiedź na kilka pytań! Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »