Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-05-07

Jedną ze świadczonych dodatkowych usług przez moją firmę jest wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek. Jednemu z klientów została wypowiedziana umowa, gdyż nie płacił za usługi, a także nie ma z nim od dłuższego czasu żadnego kontaktu. Wypowiedzenie umowy zostało wysłane za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby (czyli mojego biura). Pismo uprawomocniło się przeszło 2 miesiące temu. W KRS-ie dalej widnieje mój adres, gdyż zapewne zarząd spółki nie ma zamiaru dokonać jakiejkolwiek zmiany. Czy mogę ja jako wynajmujący oraz w jaki sposób zawiadomić KRS, by nastąpiło wykreślenie tego adresu?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Generalnie zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, konkretnie z art. 22, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Chodzi o każdy wpis – w tym np. wpis związany ze zmianą adresu, pod którym spółka ma zarejestrowaną siedzibę.

Często zdarza się, że podmioty wpisane do KRS tych wpisów nie aktualizują. W Pani przypadku nie musi tak być, bo upłynął zbyt krótki okres. Jest tak dlatego, że wydziały KRS są mocno obarczone pracą i dlatego czasem na wpis do rejestru trzeba czekać wiele miesięcy od daty złożenia wniosku. Może Pani spróbować zadzwonić do sądu i próbować podpytać pracownika, czy taki wniosek wpłynął.

Jeżeli nie wpłynął lub nie uzyska Pani informacji, jest możliwość napisania do sądu pisma, do którego załączy Pani wypowiedzenie wraz z dowodem jego doręczenia. Istnieje bowiem w ustawie przewidziana tzw. procedura przymuszająca do złożenia wniosku o zmianę wpisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych.

Taka grzywna może być ponowiona wielokrotnie, aż do skutku. Powodem wszczęcia tego postępowania jest najczęściej skarga jakiegoś zainteresowanego podmiotu, np. niewykreślonego członka zarządu. Nie ma zatem formalnych przeszkód, żeby Pani jako wynajmujący też poinformowała sąd o nieaktualności adresu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}