Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-05-07

Jedną ze świadczonych dodatkowych usług przez moją firmę jest wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek. Jednemu z klientów została wypowiedziana umowa, gdyż nie płacił za usługi, a także nie ma z nim od dłuższego czasu żadnego kontaktu. Wypowiedzenie umowy zostało wysłane za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby (czyli mojego biura). Pismo uprawomocniło się przeszło 2 miesiące temu. W KRS-ie dalej widnieje mój adres, gdyż zapewne zarząd spółki nie ma zamiaru dokonać jakiejkolwiek zmiany. Czy mogę ja jako wynajmujący oraz w jaki sposób zawiadomić KRS, by nastąpiło wykreślenie tego adresu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, konkretnie z art. 22, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Chodzi o każdy wpis – w tym np. wpis związany ze zmianą adresu, pod którym spółka ma zarejestrowaną siedzibę.

Często zdarza się, że podmioty wpisane do KRS tych wpisów nie aktualizują. W Pani przypadku nie musi tak być, bo upłynął zbyt krótki okres. Jest tak dlatego, że wydziały KRS są mocno obarczone pracą i dlatego czasem na wpis do rejestru trzeba czekać wiele miesięcy od daty złożenia wniosku. Może Pani spróbować zadzwonić do sądu i próbować podpytać pracownika, czy taki wniosek wpłynął.

Jeżeli nie wpłynął lub nie uzyska Pani informacji, jest możliwość napisania do sądu pisma, do którego załączy Pani wypowiedzenie wraz z dowodem jego doręczenia. Istnieje bowiem w ustawie przewidziana tzw. procedura przymuszająca do złożenia wniosku o zmianę wpisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych.

Taka grzywna może być ponowiona wielokrotnie, aż do skutku. Powodem wszczęcia tego postępowania jest najczęściej skarga jakiegoś zainteresowanego podmiotu, np. niewykreślonego członka zarządu. Nie ma zatem formalnych przeszkód, żeby Pani jako wynajmujący też poinformowała sąd o nieaktualności adresu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Niedopełnienie obowiązku aktualizacji w KRS przez nowego udziałowca, co robić?

Rok temu sprzedałam udziały w spółce z o.o. U notariusza złożono podpisy, jednak tylko na jednym egzemplarzu umowy notarialnie poświadczonej,...

 

Zatrudnienie przez osobę nieprowadzącą działalności

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z planowanym dłuższym wyjazdem chciałabym zatrudnić na czas mojej...

 

Co zrobić, aby nie płacić dwóch pełnych składek ZUS?

Moja żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (salon kosmetyczny). Chciałbym założyć działalność gospodarczą , która prowadziłaby usługi...

 

Odpowiedzialność zarządu gminnej spółdzielni SCh za długi

Dostałem propozycję objęcia stanowiska prezesa zarządu w gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Poprzedni prezes odchodzi na emeryturę....

 

Rezygnacja z pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Po roku pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nabawiłam się ciężkiej nerwicy. Jak dyplomatycznie uzasadnić swoją rezygnację? Nie chcę...

 

Podpisanie umowy ze spółką z o.o. a odwołanie prezesa

Podpisałam umowę ze spółką z o.o. o usługowe prowadzenie ksiąg, ale osoba podpisująca z ramienia spółki została w dniu kilka dni...

 

Nieuczciwa konkurencja i odszkodowanie

Prowadzę ze wspólnikiem spółkę cywilną. Wspólnik chce likwidacji naszej spółki. Ostatnio dowiedziałam się, że wspólnik założył spółkę z o.o....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »