Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonanie usługi przez firmę u dwóch zleceniodawców w tym samym czasie

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-12-17

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy będąc jednoosobową firmą mogę zawrzeć umowę na wykonanie pewnej usługi u dwóch zleceniodawców w tym samym czasie, mimo że miejsca wykonania zlecania będą od siebie znacząco oddalone (300 km)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą jednocześnie wykonywać umowy-zlecenia:

  • w ramach działalności, rozliczając je jako przychód z działalności;
  • osobno, rozliczając je poza działalnością.

Jeśli czynności świadczone w ramach umowy-zlecenia mają taki sam charakter jak te, które Pan wykonuje w ramach działalności gospodarczej (kody PKD), to przychód z tego zlecenia należy uznać jako przychód z działalności gospodarczej i wystawić fakturę dla kontrahenta.

Jeśli jednak charakter czynności świadczonych w ramach umowy-zlecenia nie pokrywa się z charakterem działalności gospodarczej, to przychód z umowy-zlecenia należy rozliczyć jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, czyli poza działalnością gospodarczą.

Argumenty przemawiające za wyłączeniem przychodów osiągniętych ze zlecenia z przychodów uzyskanych w ramach działalności:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający,
  • czynności wykonywane są pod kierownictwem, w miejscu i czasie ustalonym przez zlecającego,
  • osoba wykonująca dane zlecenie nie ponosi ryzyka gospodarczego.

Są to warunki konieczne do opodatkowania przedmiotu danej umowy jak przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

Niemniej w obu przypadkach może Pan zawrzeć umowy na świadczenie usług w dwóch różnych miejscach w tym samym terminie, o ile oczywiście jest Pan w stanie wywiązać się z tych usług. W przypadku umowy-zlecenia świadczonej osobiście może być z tym niejaki kłopot, jeżeli umowa-zlecenia zobowiązuje Pana do obecności z miejscu wykonywania usługi. Zatem umowy należy tak sformułować, aby świadczenie usług w tym samym terminie dla dwóch różnych podmiotów było możliwe. Powinno się w tym zakresie kierować zasadą swobody w kształtowaniu treści umów zawartą w art. 353 (1) Kodeksu cywilnego.

To oznacza, że strony zawierające umowę mogą jej treść kształtować wedle własnego uznania, tak aby wykonanie zobowiązania odpowiadało ich interesom. Strony zatem mogą zdecydować, czy zawrzeć umowę regulowaną w K.c. jako umowa nazwana (np. umowę najmu, sprzedaży, użyczenia, zlecenia), czy do danego typu umowy dodać postanowienia modyfikujące ją zgodnie z wolą stron, czy wyłączyć stosowanie poszczególnych przepisów dotyczących danej umowy, wreszcie mogą stworzyć umowę mieszaną – swoistą „hybrydę” dwóch lub więcej typów umów. Najbardziej radykalnym posunięciem jest jednak całkowite odejście od regulacji kodeksowych i stworzenie umowy nienazwanej, treściowo ukształtowanej zgodnie z uznaniem stron, stosownie do ich potrzeb. Jednakże treść lub cel umowy nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zatem, jak widać, może Pan takie umowy w ramach działalności zawrzeć, byle nie sprzeciwiało się to właściwości tej umowy (tutaj: zlecenia), jako umowy starannego działania wymagającego w większości przypadków obecności w miejscu wykonywania usługi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy szkolenia są obowiązkowe dla osób prowadzących działalność?

Prowadzę jednoosobowa działalność i chciałbym wiedzieć, czy wymagane są szkolenia prowadzone przez prywatną firmę, która od jakiegoś czasu wydzwania...

 

Zakup mieszkania na działalność gospodarczą i późniejsza sprzedaż - podatki

Prowadzę działalność gospodarczą 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana....

 

Pracownia protetyki stomatologicznej a zgłoszenie w Sanepidzie

Czy prowadzenie jednoosobowej pracowni protetyki stomatologicznej wymaga zgłoszenia w Sanepidzie?

 

Pieczenie ciast na umowę o dzieło bez zakładania działalności

Czy moja żona, pracując na umowę o pracę w branży niezwiązanej z cukrowniczą, może dla własnego hobby po pracy piec ciasta na umowę...

 

Wynajem auta na śluby - jak legalnie wykonać taką usługę?

Mam pytanie odnośnie wynajmu auta do ślubu. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (jestem lekarzem), ale chciałbym okazjonalnie wynajmować swoje...

 

Powody wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG

Przypadkowo dowiedziałam się, że w CEIDG widnieje zapis dotyczący moje firmy: „status – wykreślony”; podstawa prawna art. 34 ust. 5...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »