Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonanie usługi przez firmę u dwóch zleceniodawców w tym samym czasie

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-12-17

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy będąc jednoosobową firmą mogę zawrzeć umowę na wykonanie pewnej usługi u dwóch zleceniodawców w tym samym czasie, mimo że miejsca wykonania zlecania będą od siebie znacząco oddalone (300 km)?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą jednocześnie wykonywać umowy-zlecenia:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • w ramach działalności, rozliczając je jako przychód z działalności;
  • osobno, rozliczając je poza działalnością.

Jeśli czynności świadczone w ramach umowy-zlecenia mają taki sam charakter jak te, które Pan wykonuje w ramach działalności gospodarczej (kody PKD), to przychód z tego zlecenia należy uznać jako przychód z działalności gospodarczej i wystawić fakturę dla kontrahenta.

Jeśli jednak charakter czynności świadczonych w ramach umowy-zlecenia nie pokrywa się z charakterem działalności gospodarczej, to przychód z umowy-zlecenia należy rozliczyć jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, czyli poza działalnością gospodarczą.

Argumenty przemawiające za wyłączeniem przychodów osiągniętych ze zlecenia z przychodów uzyskanych w ramach działalności:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający,
  • czynności wykonywane są pod kierownictwem, w miejscu i czasie ustalonym przez zlecającego,
  • osoba wykonująca dane zlecenie nie ponosi ryzyka gospodarczego.

Są to warunki konieczne do opodatkowania przedmiotu danej umowy jak przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

Niemniej w obu przypadkach może Pan zawrzeć umowy na świadczenie usług w dwóch różnych miejscach w tym samym terminie, o ile oczywiście jest Pan w stanie wywiązać się z tych usług. W przypadku umowy-zlecenia świadczonej osobiście może być z tym niejaki kłopot, jeżeli umowa-zlecenia zobowiązuje Pana do obecności z miejscu wykonywania usługi. Zatem umowy należy tak sformułować, aby świadczenie usług w tym samym terminie dla dwóch różnych podmiotów było możliwe. Powinno się w tym zakresie kierować zasadą swobody w kształtowaniu treści umów zawartą w art. 353 (1) Kodeksu cywilnego.

To oznacza, że strony zawierające umowę mogą jej treść kształtować wedle własnego uznania, tak aby wykonanie zobowiązania odpowiadało ich interesom. Strony zatem mogą zdecydować, czy zawrzeć umowę regulowaną w K.c. jako umowa nazwana (np. umowę najmu, sprzedaży, użyczenia, zlecenia), czy do danego typu umowy dodać postanowienia modyfikujące ją zgodnie z wolą stron, czy wyłączyć stosowanie poszczególnych przepisów dotyczących danej umowy, wreszcie mogą stworzyć umowę mieszaną – swoistą „hybrydę” dwóch lub więcej typów umów. Najbardziej radykalnym posunięciem jest jednak całkowite odejście od regulacji kodeksowych i stworzenie umowy nienazwanej, treściowo ukształtowanej zgodnie z uznaniem stron, stosownie do ich potrzeb. Jednakże treść lub cel umowy nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zatem, jak widać, może Pan takie umowy w ramach działalności zawrzeć, byle nie sprzeciwiało się to właściwości tej umowy (tutaj: zlecenia), jako umowy starannego działania wymagającego w większości przypadków obecności w miejscu wykonywania usługi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}