Kategoria: Spółka cywilna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjście ze spółki cywilnej i wejście syna na moje miejsce

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-12-08

Wraz z mężem jesteśmy współwłaścicielami spółki cywilnej. Do tej pory syn nasz był osobą współpracującą. Teraz stara się o kredyt i kupno mieszkania od dewelopera do własnego wykończenia. Proszę określić, w którym momencie przestanie być osobą współpracującą. Ja za 2 miesiące idę na emeryturę. Jak to zrobić, żeby było korzystnie? Ja chciałabym wyjść ze spółki i na moje miejsce wszedł by syn, czy może  dopisać syna jako trzeciego współwłaściciela? Myślę, że zatrudnienie syna jako pracownika jest niekorzystne pod względem chociażby opłat do ZUS-u i US-u.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zgodnie z art. 8 ust 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się m.in. dzieci własne jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak wynika z treści tego przepisu, do uznania za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność konieczne jest, aby osoba ta była m.in. dzieckiem i pozostawała z rodzicami we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracowała przy prowadzeniu tej działalności.

W Pani przypadku decydujące będzie pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym syna. Najpierw odwołam się do definicji tego pojęcia zawartych w orzecznictwie i wydanych interpretacjach. I tak, Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt III AUa 474/2010, stwierdził, że „samo posiadanie tytułu prawnego do tego samego lokalu mieszkalnego i wspólne, nawet stałe w nim zamieszkiwanie nie jest wystarczające do przyjęcia, że małżonkowie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy. Termin ten oznacza bowiem więź o charakterze ekonomicznym realizującą się poprzez wspólny budżet domowy oraz wspólne koszty prowadzenia jednego gospodarstwa domowego dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i osoby z nią współpracującej”. Z kolei w odpowiedzi na interpelację w sprawie kwalifikacji do celów ubezpieczeń społecznych współmałżonka, jako osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, w piśmie z dnia 23 lutego 2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnił, że odnośnie do kwestii prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego brany jest pod uwagę nie tylko adres zameldowania (zamieszkania), lecz także takie okoliczności, jak m.in. prowadzenie wspólnego budżetu domowego oraz współpraca w załatwianiu codziennych spraw życiowych. Decyduje przede wszystkim więź społeczno-gospodarcza między określonymi osobami bliskimi”.

W przypadku Pani syna ,aby nie spełniał on wymogu definicji osoby współpracującej, winien on wyprowadzić ze wspólnego domu i jednocześnie zacząć żyć na swój rachunek.

Co do zasady, nawet mieszkając z Państwem, może nie pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli może go nie obowiązywać wspólny budżet itd. Ale proszę mieć na uwadze, że trudno to będzie udowodnić, a ZUS z oczywistych względów będzie dążył w dalszym ciągu do traktowania syna jako osobę współpracującą. Natomiast w sytuacji, kiedy syn się faktycznie wyprowadzi od Państwa, ZUS nie będzie miał argumentów do twierdzenia, że syn spełnia kryteria osoby współpracującej.

Utratę tego statusu łączyłabym w opisanym przez Panią przypadku z faktycznym zamieszkaniem syna w mieszkaniu zakupionym od dewelopera.

Jeżeli natomiast jest tak, jak Pani sugeruje, że zatrudnienie syna byłoby niekorzystne z uwagi na wysokość składek ZUS – rozumiem, że wynagrodzenie syna byłoby pokaźne i bardziej opłaca się płacić ZUS jak za osobę prowadzącą działalność, czyli 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, to na pewno warto uczynić syna wspólnikiem spółki niezależnie od zarobków. Będzie to w takim układzie korzystniejsze.

Natomiast czy Panią „usunąć” jako wspólnika, czy też nie, to zależy od tego, co będzie się dalej w spółce działo, bo nawet jeśli Pani nie będzie formalnie wspólnikiem, a będzie mężowi w sposób stały pomagać w prowadzeniu spółki, to i tak będzie Pani uznawana za osobę współpracującą. Jeżeli chce się Pani faktycznie wycofać z działalności, to można tę opcję rozważyć.

Natomiast jako osoba, która będzie miała ustalone prawo do emerytury i renty zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pobierająca emeryturę, nie będzie Pani podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu, Może Pani podlegać tylko ubezpieczeniu chorobowemu, więc koszt uczestnictwa Pani w spółce/współpracy przy jej prowadzeniu nie będzie aż taki wysoki.

Myślę, że tu Pani decyzja powinna być uzależniona od tego, jakie ma Pani faktyczne zamiary w stosunku do dalszego działania w spółce.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}