Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wybór członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-03-26

Mam pytanie odnośnie wyboru członka rady nadzorczej. Jest spółka z o.o. (spółka pracownicza, w której pracownicy i zarząd mają udziały), która posiada dwuosobowy zarząd i trzyosobową radę nadzorczą. Jeden z członków rady nadzorczej złożył rezygnację. Czy w wyborze nowego członka rady mogą brać udział członkowie zarządu? Przecież to jest organ, który go kontroluje, więc zarząd będzie wybierał osobę najbardziej im sprzyjającą.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Napisał Pan, że spółka pracownicza ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to co do zasady, że jej członkowie są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, najczęściej odbywa się to na zgromadzeniu wspólników.

Wszyscy wspólnicy spółki mogą brać udział w posiedzeniu osobiście bądź przez pełnomocników. Art. 243 § 3 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że „członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników”. Takie są tylko ograniczenia, jeżeli chodzi o członka zarządu.

Członek zarządu będący wspólnikiem na zgromadzeniu winien być traktowany jako wspólnik. Wszelkie ograniczenia w głosowaniu przez wspólnika wynikają z treści art. 244 Kodeksu spółek handlowych, który to przepis stanowi, że „wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką”.

Potwierdza to też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2007 r., sygn. akt V CSK 285/07, w którym stwierdzono, że „przepis art. 244 k.s.h. ma charakter wyjątku i jako taki nie powinien być wykładany w sposób rozszerzający”. To oznacza, że wspólnik nie może głosować tylko i wyłącznie w wymienionych w przepisie sprawach.

Odpowiadając stricte na Pana pytanie, członek zarządu, który jest wspólnikiem, może głosować nad wyborem członka rady nadzorczej, pomimo że rada jest organem kontrolującym zarząd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wynagrodzenie stałe i procent od sprzedaży dla prezesa zarządu spółki z o.o.

Czy w spółce z o.o., gdzie jest dwóch udziałowców (75% i 25% udziałów), drugi z udziałowców może zostać powołany na prezesa zarządu...

 

Likwidacja funduszu mieszkaniowego w spółce z o.o.

Spółka z o.o. przejęła w 2008 r. (w ramach zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zakładowy fundusz mieszkaniowy. Fundusz...

 

Połączenie spółek - jak to najlepiej zrobić?

Posiadamy dwie spółki – spółkę cywilną i spółkę z o.o. Chcemy je połączyć i dlatego obecnie przekształcamy spółkę cywilną...

 

Czy US może zgłosić wniosek o upadłość spółki?

Jestem księgową w spółce z o.o. Kondycja spółki jest bardzo zła. Dwa lata temu wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości. Obecnie tracimy...

 

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji prezesa spółki z o.o.?

Jestem prezesem zarządu spółki z o.o. zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Zarząd spółki jest jednoosobowy...

 

Kadencja prezesa zarządu spółki z o.o. na 5 lat obrotowych

Spółka z o.o. ma dwóch wspólników – mają po 88 i 12 udziałów. Kadencja prezesa zarządu, który jest równocześnie głównym udziałowcem,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »