Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wybór członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-03-26

Mam pytanie odnośnie wyboru członka rady nadzorczej. Jest spółka z o.o. (spółka pracownicza, w której pracownicy i zarząd mają udziały), która posiada dwuosobowy zarząd i trzyosobową radę nadzorczą. Jeden z członków rady nadzorczej złożył rezygnację. Czy w wyborze nowego członka rady mogą brać udział członkowie zarządu? Przecież to jest organ, który go kontroluje, więc zarząd będzie wybierał osobę najbardziej im sprzyjającą.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Napisał Pan, że spółka pracownicza ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to co do zasady, że jej członkowie są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, najczęściej odbywa się to na zgromadzeniu wspólników.

Wszyscy wspólnicy spółki mogą brać udział w posiedzeniu osobiście bądź przez pełnomocników. Art. 243 § 3 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że „członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników”. Takie są tylko ograniczenia, jeżeli chodzi o członka zarządu.

Członek zarządu będący wspólnikiem na zgromadzeniu winien być traktowany jako wspólnik. Wszelkie ograniczenia w głosowaniu przez wspólnika wynikają z treści art. 244 Kodeksu spółek handlowych, który to przepis stanowi, że „wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką”.

Potwierdza to też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2007 r., sygn. akt V CSK 285/07, w którym stwierdzono, że „przepis art. 244 k.s.h. ma charakter wyjątku i jako taki nie powinien być wykładany w sposób rozszerzający”. To oznacza, że wspólnik nie może głosować tylko i wyłącznie w wymienionych w przepisie sprawach.

Odpowiadając stricte na Pana pytanie, członek zarządu, który jest wspólnikiem, może głosować nad wyborem członka rady nadzorczej, pomimo że rada jest organem kontrolującym zarząd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}