Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wprowadzenie elektronicznego głosowania w stowarzyszeniu

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-11-13

Do naszego stowarzyszenia należą osoby, które często pracują poza krajem, w związku z tym chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny system głosowania. Jesteśmy w stanie wypracować system anonimowego zbierania głosów, jednak nie wiemy, w jaki sposób przy składaniu dokumentów do KRS wykazać liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu. Jak więc przy elektronicznym głosowaniu rozwiązać problem obowiązku złożenia listy podpisów osób, które brały udział w głosowaniu, oraz pełnomocnictw?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Aktem prawnym regulującym zasady głosowania na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia jest ustawa o stowarzyszeniach. Zawiera ona jednak niezwykle lakoniczne zapisy, odsyłając do statutu stowarzyszenia. Prawo o stowarzyszeniach jedynie ogranicza się do wskazania obowiązku ustanowienia walnego zebrania członków, które korzysta z domniemania kompetencji i jest najwyższą władzą stowarzyszenia, oraz wskazania obowiązku powołania zarządu i wewnętrznego organu kontroli. Z tych więc względów stosunki między organami, sposób reprezentacji stowarzyszenia, struktura organów, okoliczności związane z wyborami muszą być niezwykle szczegółowo uregulowane w statucie, by uniknąć sporów w tym przedmiocie w przyszłości. Prawo o stowarzyszeniach nie określa procedury regulującej postępowanie w celu zwoływania walnego zebrania członków, stąd musi zostać ona określona w statucie. Najczęściej wskazuje się jako organ uprawniony do zwołania zebrania zarząd, zaś w sytuacji, gdy zarząd nie chce lub nie może tego uczynić – organ kontroli wewnętrznej – jako uprawniony do zwołania zebrania. Prawo o stowarzyszeniach nie określa również zasad działania walnego zebrania członków, dlatego zagadnienia związane z określeniem quorum, większości głosów potrzebnej do podjęcia uchwały oraz innych zasad podejmowania uchwał, częstotliwości posiedzeń etc. wynikać muszą ze statutu stowarzyszenia. Zwraca się uwagę w piśmiennictwie, że prawo o stowarzyszeniach nie wymaga nawet, aby zarówno quorum, jak również większość niezbędna do podjęcia uchwał przekraczały 50% członków stowarzyszenia, względnie 50% obecnych na posiedzeniu danego organu (zob. P. Sarnecki, Prawo..., art. 11, nt 4), choć w odniesieniu do tej drugiej sytuacji pogląd wydaje się dyskusyjny.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oznacza to, że zarówno sposób zwołania walnego zgromadzenia jak też głosowanie może odbyć się w drodze elektronicznej. Oczywiście wymaga to zawarcia szczegółowych zapisów zarówno co do wskazania wypadków zwołania zgromadzenia w drodze elektronicznej jak też sposobu liczenia głosów i wymaganej ważności podjętych uchwał. Sąd rejestrowy bada protokoły z podjętych uchwał i ich zgodność z treścią statutu a głównie sposób zwołania zgromadzenia, kworum i liczenia głosów.

Co do problemu przedłożenia listy podpisów osób, które brały udział w głosowaniu, oraz pełnomocnictw praktyka jest taka, że przepisy odsyłają w tym zakresie do statutu. Zapisy statutu muszą regulować kwestię potwierdzenia podpisu – wydaje się, że zasadnym byłoby tutaj uzyskanie dostępu do podpisu elektronicznego, który potwierdza tożsamość osoby składającej podpis. Wydaje się, że to jest rozwiązanie najkorzystniejsze i niwelujące wszelkie problemy w tym zakresie.

Sądy mają w praktyce problemy z zapisami statutu zezwalającymi na elektroniczne podejmowanie uchwał i częstokroć takie zapisy poddawane są kontroli. Póki co jednak prawo dopuszcza taką możliwość.

Na marginesie, zgodnie z art. 11 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach, statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. Rozwiązanie takie podyktowane jest względami praktycznymi, w dużych stowarzyszeniach zwołanie walnego zebrania członków byłoby często niemożliwe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}