Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-07-28

Moim klientem jest firma, która unika płacenia za faktury. Ktoś podpowiedział mi, żebym złożył wniosek o ogłoszenie upadłości tej firmy, a wtedy na pewno zapłacą. Czy to dobry pomysł? Co robić?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Stosownie do Prawa upadłościowego i naprawczego:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Art. 10. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Art. 11. 1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje”.

Trzeba mieć na względzie, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Zasad tych nie stosuje się, gdy zostanie uprawdopodobnione, że:

 • obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy albo
 • gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, albo gdy
 • zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania.

Ponadto konieczne jest wniesienie opłaty sądowej od wniosku o upadłość. Według ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

„Art. 74. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od:

1) wniosku o ogłoszenie upadłości”.

Opłata jest uiszczana przez składającego wniosek o ogłoszenie upadłości.

Samo złożenie wniosku o upadłość nie jest niestety gwarancją uzyskania zapłaty. Jest to środek zmierzający do odzyskania pieniędzy, ale w razie faktycznego ich braku po stronie dłużnika może nie przynieść spodziewanego efektu.

Dodatkowo problem może powstać, gdy sąd faktycznie dokona ogłoszenia upadłości. Wtedy odsuwa się termin odzyskania pieniędzy, bowiem procedura upadłościowa nie przewiduje dokonywania spłaty najpierw wnioskodawcy i w całości, a potem reszty wierzycieli. Konieczne staje się oczekiwanie na spieniężenie majątku upadłego, odzyskanie jego wierzytelności oraz podział tych sum pomiędzy wierzycieli. Dopiero po uprawomocnieniu się podziału pieniądze są przekazywane wierzycielom stosownie do ich udziałów matematycznych w całej kwocie długów upadłego.

Istotne byłoby:

 • jaka jest Pana wierzytelność (oraz inne nieuregulowane zobowiązania dłużnika),
 • czy dłużnik ma majątek pozwalający na prowadzenie upadłości,
 • czy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekracza okres trzech miesięcy,
 • czy suma niewykonanych zobowiązań (Pana oraz innych) przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika,
 • czy niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały,
 • czy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.

W zaistniałej sytuacji może Pan:

 • od razu złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu lub
 • sporządzić projekt wniosku i przesłać go dłużnikowi z zagrożeniem, iż w razie braku zapłaty do określonego dnia złoży Pan wniosek w sądzie.

W praktyce spotyka się przesłanie do dłużnika kopii wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Takie działanie doprowadza w wielu przypadkach do uzyskania zapłaty – o ile dłużnik chce działać dalej i upadłość nie jest w jego interesie.

Zaznaczę, że nie zawsze przynosi to efekt, jakiego spodziewa się wierzyciel.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Od 10 lat prowadzę działalność gospodarczą. Od pewnego czasu mam problem z wypłacalnością firmy, a związane jest to z dużą ilością...

Czy można przyspieszyć tryb likwidacji spółki z o.o.?

Spółka z o.o. istnieje od kilku lat, ale nigdy nie prowadziła faktycznej działalności, choć ponosiła pewne koszty. Zarząd chce ją zlikwidować. Czy...

Akcje firmy w upadłości likwidacyjnej

Posiadam akcje spółki w upadłości likwidacyjnej, kończy się właśnie obrót akcjami, gdyż mija 6 miesięcy od ogłoszenia wyroku. Zgłosiłam...

Szansę na upadłość zadłużonej spółki z o.o.

Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. działającej od 15 lat. Spółka nie generuje przychodów, ma zadłużenie ok. 700 tys. zł (majątek spółki to...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}