Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki założenia agencji ochrony mienia

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-11-24

Chciałbym założyć agencję ochrony mienia – ochrona zakładów przemysłowych. Podobno trzeba zdobyć koncesję. Czytałem też, że są też wyjątki. Proszę o wskazanie najprostszej drogi, aby taką działalność prowadzić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obecnych czasach bardzo wiele osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej. Wprowadzono bardzo wiele ułatwień, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej jest to zrobić niż kiedyś, jednakże nadal istnieją pewne ograniczenia, m.in. przy otwieraniu agencji ochrony mienia.

Do zadań takiej firmy należeć może:

 • bezpośrednia ochrona osób i mienia,
 • dozór sygnałów, które są wykorzystywane w chronionym mieniu,
 • konwojowanie pieniędzy, rzeczy wartościowych,
 • montaż systemów alarmowych,
 • instalowanie urządzeń zabezpieczenia mechanicznego,

  – o czym stanowi art. 3 ustawy o ochronie osób i mienia, który określa formy ochrony.

Wymagania dotyczące założenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia zostały opisane w art. 15 i następnych ustawy o ochronie osób i mienia (zwanej dalej ustawą). Zgodnie z tym artykułem podjęcie działalności w zakresie usług ochrony mienia i osób wymaga uzyskania koncesji określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. Koncesji nie wymaga działalność polegająca na wyłącznie zabezpieczeniu technicznym, to jest montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych  sygnalizujących zagrożenie oraz montaż środków mechanicznego zabezpieczenia i ich eksploatacja poza obszarami podlegającymi obowiązkowej ochronie.

Organem koncesyjnym jest minister do spraw wewnętrznych. Aby uzyskać koncesję, należy najpierw uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Aby uzyskać taki wpis, należy:

 • mieć przynajmniej 21 lat i zdolność do czynności prawnych,
 • mieć świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum,
 • mieć obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii,
 • być osobą niekaraną za popełnienie przestępstwa umyślnego,
 • mieć nienaganną opinię powiatowego komendanta policji,
 • mieć pozytywne badania lekarskie i psychologiczne,
 • być po kursie lub szkoleniu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Wniosek o wpis należy złożyć do komendanta wojewódzkiego policji, któremu podlega miejscowość, w której Pan mieszka. Jak widać, nie jest to wcale takie proste, a wyjątki dotyczą głównie zakresu świadczonych usług. Jeśli chciałby Pan założyć szybko działalność, musiałby się Pan ograniczyć do montażu urządzeń elektronicznych oraz mechanicznego zabezpieczenia, a w międzyczasie starać się o uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a następnie koncesji. Tak byłoby szybciej, a Pan już pewnie zarabiałby pieniądze. Koncesja prawdopodobnie zostałaby udzielona, jednakże załatwienie wszystkich formalności będzie trwało, trzeba brać to pod uwagę.

Ewentualnie może Pan poszukać kogoś, kto ma już odpowiednie kwalifikacje i jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, co niewątpliwie skróciłoby postępowanie i mógłby założyć z tą osobą działalność, co mogłoby pomóc przyspieszyć sprawę.

Jeśli boi się Pan, ze ta sprawa może trwać zbyt długo, mógłby Pan zdecydować się na któreś z tych dwóch rozwiązań albo na oba. Poza tym trudno znaleźć coś, co mogłoby pomóc i przyspieszyć sprawę, gdyż w tej sferze przepisy są dość konkretne i nie pozwalają na zbyt szerokie pole manewru. Jeśli chciałby Pan świadczyć usługi kompleksowe, musi Pan uzyskać koncesję, jeśli jednak ograniczy Pan (przynajmniej tymczasowo) działalność do dozwolonych sfer, może Pan zaczynać bez koncesji, a  w międzyczasie już bardziej na spokojnie organizować wszystkie niezbędne dokumenty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji

Fundacja ma dwa organy: 2-osobową radę fundacji (organ nadzoru) oraz zarząd fundacji, również 2-osobowy, czyli organ zarządzający. Rok temu rezygnację...

 

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień

Występuję przed sądem (wydział karny) jako prezes oskarżony o spowodowanie szkody majątkowej poprzez przekroczenie uprawnień z art. 296 K.k. Czy na...

 

Usunięcie działalności i spółki z rejestru

Małżonkowie posiadający po własnej działalności tworzą spółkę. Żona zawiesiła swoją firmę, a później jej działalność i spółka...

 

Wprowadzenie elektronicznego głosowania w stowarzyszeniu

Do naszego stowarzyszenia należą osoby, które często  pracują poza krajem, w związku z tym chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny...

 

Pełnomocnictwo w CEIDG dla żony

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniam w niej żonę. Ze względu na koszty nie było dla nas zasadne zakładanie spółki....

 

Rezygnacja wspólnika przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Spółka z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną. Jeden ze wspólników, posiadający 28% udziałów, nie wyraża zgody na wymianę swoich...

 

Ustawa kominowa - zamiast umowy o pracę kontrakt managerski

Czy w związku z nową ustawą kominową z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami obligatoryjne...

 

Czy można w jednym dniu i w jednym aneksie wymienić wspólnika?

Czy w spółce cywilnej 3-osobowej można w jednym dniu i w jednym aneksie wymienić wspólnika przy zachowaniu układu procentowym udziałów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »