Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób oblicza i wykazuje podatek osoba prawna, która zbywa udziały za pośrednictwem osób ją reprezentujących?

Wioleta Biel • Opublikowane: 2015-12-16

Zdarzenie ma mieć miejsce w przyszłości. Spółka z o.o. jest jedynym wspólnikiem udziałów w innym podmiocie prawnym, spółce z o.o. 100% udziałów ma zostać sprzedane osobie fizycznej. Zbyciu podlegają wszystkie udziały o łącznej wartości minimalnego kapitału zakładowego 5000 zł. Jeśli spółka nie prowadziła do tej pory działalności gospodarczej, nie ponosiła strat, nie miała zysków -– to czy można uznać, że nominalna wartość udziałów jest również wartością rynkową? Czy trzeba zlecać komuś oszacowanie wartości rynkowej w takiej sytuacji? W jaki sposób oblicza i wykazuje podatek osoba kupująca udziały? Na gruncie jakich podatków się rozlicza? W jaki sposób oblicza i wykazuje podatek? W jaki sposób oblicza i wykazuje podatek osoba prawna, która zbywa udziały za pośrednictwem osób ją reprezentujących? Na gruncie jakich podatków się rozlicza? Podmiot pośredniczący chce wystawić fakturę – jak opodatkować taką usługę?

Wioleta Biel

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Na wstępie proszę zwrócić uwagę, iż strony umowy sprzedaży udziałów mogą ustalić cenę sprzedaży na dowolnym poziomie, również w kwocie niższej od ich wartości rynkowej. Organ podatkowy może jednak dla celów podatkowych przyjąć inną wartość ceny sprzedaży niż określoną przez strony w umowie. W przypadku nabycia udziałów w spółce kapitałowej za cenę nabycia odbiegającą od wartości rynkowej, może wystąpić ryzyko po stronie nabywcy, u którego może powstać przychód z tytułu otrzymania częściowo odpłatnie praw (art. 12 ust. 5a w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawa o CIT). Nabywca uzyskał korzyść majątkową w postaci nabycia składnika majątku po cenie niższej niż rynkowa. W takiej sytuacji za dodatkowy dochód nabywcy może zostać uznana różnica pomiędzy wartością rynkową a ceną nabycia udziałów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wydatki na zakup udziałów mogą być – co do zasady - zaliczone do kosztów podatkowych, jednak dopiero z chwilą zbycia tych udziałów. Za koszty podatkowe nie uznaje się bowiem wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie udziałów w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego ich zbycia (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawa o CIT).

Jeśli chodzi o kwestię wyceny udziałów, można samemu tego dokonać, nie ma bowiem obowiązku powoływania biegłego do wyceny. Natomiast oczywiście jest to dodatkowe potwierdzenie dla US o prawidłowości dokonanej transakcji.

Spółka z o.o. sprzedająca udziały na rzecz osoby fizycznej powinna włączyć dochód ze sprzedaży do swojego dochodu ogólnego i rozliczać go w ciągu roku podatkowego w formie zaliczek na ten podatek (na zasadach obowiązujących daną osobę prawną). Podkreślam to, bo dochody ze sprzedaży udziałów są bowiem włączane do ogólnego dochodu osoby prawnej, rozliczanego w ramach rocznego zeznania podatkowego CIT-81 . Zeznanie to jest składane w terminie do końca 3. miesiąca roku następnego (podatnicy, u których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, składają zeznanie roczne CIT-8 za 2015 r. do 31.03.2016 r.).

Jeżeli występuje pełnomocnik do zbycia udziałów, który pobiera wynagrodzenie w związku z przeprowadzaną transakcją, to jego wynagrodzenie stanowi koszt podatkowy dla spółki z o.o.

W kwestii opodatkowania nabycia udziałów w spółce zoo, na moment nabycia nie pojawi się obowiązek opodatkowania transakcji. Taki obowiązek został przez ustawodawcę przesunięty na moment zbycia tych udziałów.

Podmiot pośredniczący w omawianej transakcji w ramach prowadzonej działalności, wystawiając fakturę za „obsługę”/wsparcie transakcji, winien wystawić fakturę VAT z 23% stawką podatku. Przychód w związku z wystawioną fakturą zostanie doliczony na zasadach ogólnych do działalności i rozliczony jak pozostałe dochody w jego działalności.

WAŻNE: zgodnie z przepisem art. 180 Kodeksu spółek handlowych zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Czy są przeciwskazania prawne do pośrednictwa jako usługi odpłatnej, jeśli osoba o której mowa, prowadząca działalność - pośrednik, jest również w zarządzie spółki, która jest jedynym udziałowcem w podmiocie gospodarczym przeznaczonym na sprzedaż?

Jeżeli działania takiego pośrednika nie narażają spółki na uszczuplenia finansowe, nie widzę przeciwwskazań prawnych do tego typu działań.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}