Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie działalności i spółki z rejestru

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-10-16

Małżonkowie posiadający po własnej działalności tworzą spółkę. Żona zawiesiła swoją firmę, a później jej działalność i spółka została po 24 miesiącach wykreślona z rejestru, mimo że żona nadal współpracowała w spółce z mężem. Ministerstwo wszczyna postępowanie administracyjne i żąda dokumentów z urzędu skarbowego potwierdzających istnienie działalności spółki i wszelkich opłat. Co teraz ma zrobić kobieta? Czy spółka cywilna może istnieć, gdy tylko jeden ze wspólników (współmałżonek) ma działalność, a żona już jej nie ma, ale wciąż pracuje w spółce? Czy kobieta powinna czekać teraz na decyzję ministerstwa po odesłaniu im wszystkich wymaganych przez nich dokumentów? Czy kobieta jest wciąż prawnie wspólnikiem?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Poniżej odpowiem na zadane przez Panią pytania, ale wcześniej wyjaśnię, że zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Ust. 2 tego przepisu mówi jednak, że w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Aby zatem zawiesić działalność spółki cywilnej dwuosobowej, obaj wspólnicy muszą wystąpić o zawieszenie działalności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W Pani przypadku, jak rozumiem, tylko Pani działalność indywidualna została zawieszona, a nie działalność spółki. Zgodnie z art. 34 ustawy CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Najgorsze jest to, że w tej chwili nie następuje już w formie decyzji administracyjnej, więc nie można wykreślenia zaskarżyć.

Niestety przepisy ustawy nie przewidują też możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu odwieszenia wykonywania bądź zwolnienia od obowiązku złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej(tak wyrok WSA w Warszawie w sprawie VI SA/WA 2127/14). Nie ma wniosku więc nie da się jak gdyby reaktywować sytuacji do jego złożenia.

Jeżeli zatem okres 24 miesięcy upłynął już, to raczej nie da się tez już ratować spółki poprzez nawet antydatowany aneks do umowy z jakimś innym przystępującym do spółki wspólnikiem – choć i w ten sposób zawsze można próbować.

W poprzednim stanie wykreślenie odbywało się decyzją, w związku z czym była przynajmniej możliwość jej zaskarżenia, obecnie nie jest to już możliwe, jak wyżej wspomniałam. Teraz przejdę do odpowiedzi na konkretne Pani pytania.

Spółka obecnie nie może istnieć. Zgodnie bowiem z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Tak więc wspólników musi być co najmniej 2, przy czym każdy z nich musi być przedsiębiorcą.

Tak jak wspomniałam, jeśli wykreślenie nastąpiło w nowym stanie prawnym, decyzja nie powinna być wydana, a wykreślnie nastąpiło w drodze czynności technicznej – decyzji bowiem Pani nie otrzymała. Dodam jeszcze, że jak podkreślono w treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn.akt VI SA/Wa 987/16, ustawodawca w przedmiocie obowiązku złożenia wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w określonym ustawowo terminie nie przewidział żadnych wyjątków. Każdy przedsiębiorca, którego wolą jest kontynuowanie wykonywania działalności gospodarczej zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, przed upływem tego terminu.

Osobiście uważam, że wykreślenie spółki z CEDiG nie powoduje rozwiązania tej spółki. Spółka to stosunek cywilny, a nie administracyjny stąd to nie urzędnik powinien decydować o jej istnieniu. Rozwiązanie spółki następuje przez wypowiedzeniu udziału przez wspólnika, przez śmierć jednego z nich lub orzeczenie sądu a nie przez samą czynność administracyjną.

Kodeks cywilny nie przewiduje takiej podstawy rozwiązania spółki ale będzie Panu musiała ponownie zarejestrować się jako przedsiębiorca, bo przedsiębiorcą być Pani musi. Ale to w przyszłości – na razie proszę czekać na to, co zrobi Ministerstwo, bo jeśli jednak wyrejestrowano Panią decyzją, której Pani np. nie dostała – a więc na podstawie dotychczasowych przepisów, to według komentatorów powinna zostać też Pani wezwana do ewentualnego złożenia wniosku o wznowienie działalności. W tej chwili chyba najlepiej jest rzeczywiście wykazywać, że Pani faktycznie działanie w spółce jednak prowadziła.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dochodzenie wierzytelności na drodze cywilnej mimo upadłości spółki

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, którą prowadziłem z kuzynem. W 2011 roku spółka zaczęła mieć kłopoty finansowe. Zaczęły pojawiać się...

Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki

Czy uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 210 Kodeksu spółek handlowych (tj....

Niedopilnowanie zmian w KRS-ie

Z dniem 30.03 zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu w sp z o.o. i w związku sytuacją, która zmusiła mnie do wyjazdu, wziąłem...

Spowodowanie szkody majątkowej przez przekroczenie uprawnień

Występuję przed sądem (wydział karny) jako prezes oskarżony o spowodowanie szkody majątkowej poprzez przekroczenie uprawnień z art. 296 K.k. Czy na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}