Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego

• Autor: Adam Dąbrowski

Jestem przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną (CEIDG), chciałbym na podstawie ustawy zapewnić za życia zachowanie warunków ciągłości funkcjonowania firmy po mojej śmierci poprzez ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Mam żonę i jednego syna. Zarządca chciałbym ustanowić pełnoletniego syna. Czy mogę to zrobić? Jakie działania muszę podjąć, kolejno gdzie się mam zgłosić i w jaki sposób załatwić to formalnie (proszę o podanie kolejnych kroków moich działań)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wskazana przez pana ustawa weszła już w życie w całości. Chcąc, aby w przypadku Pana śmierci Pana firma (przedsiębiorstwo) była zarządzana przez syna jako zarządcę sukcesyjnego, a syn byłby powołany przez Pana (za Pana życia) jeszcze w czasie prowadzenia działalności przez Pana, powinien Pan:

 

  1. powołać zarządcę sukcesyjnego;

  2. uzyskać zgodę osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;

  3. dokonać wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

 

Jako przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że:

 

  1. wskaże Pan określoną osobę( syna) do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo
  2. zastrzeże, że z chwilą Pana śmierci wskazany prokurent (czyli Pana syn) stanie się zarządcą sukcesyjnym.

 

Osoba wskazana jako z zarządca lub zastrzeżona jajko zarządca powinna być w skazana w sposób pozwalający na jej identyfikację: imiona, nazwisko, PESEL, ewentualnie inne numery o ile są właściwe tylko dla tej osoby (np. numer NIP, numer w ZUS-ie).

 

Powołanie powinno przybrać formę pisemną. Tak samo powinna być wyrażona zgoda osoby powoływanej. Niezachowanie formy pisemnej powoduje, że takie powołanie i zgoda nie są ważne.

 

Dodatkowo dla nadania aktowi powołania oraz zgody odpowiedniej rangi można te dokumenty podpisać w obecności notariusza. Wtedy zyskają one przymiot dokumentów z data pewną, co czyni je trudnymi do obalenia.

 

Bez zgody osoby mającej być zarządcą nie ma mowy o jej powołaniu do pełnienia tej funkcji. Biorąc pod uwagę to oraz powyższe punkty, kolejne etapy to:

 

  1. ustalenie z synem, że będzie powołany jako zarządca sukcesyjny oraz w razie wyrażenia zgody w pisany do CEIDG,

  2. przygotowanie pisemnej zgody syna na powołanie jako zarządcy sukcesyjnego oraz wpis do CEIDG,

  3. przygotowanie pisemnego wskazania (powołania) lub syna jako zarządcy sukcesyjnego lub wskazania syna jako prokurenta i zastrzeżenie, iż w razie Pana śmierci to ten prokurent (czyli Pana syn) stanie się zarządcą sukcesyjnym,

  4. jeżeli zdecyduje się Pan na potwierdzenie własnoręczności podpisów (swego oraz syna) – należy ustalić wizytę u notariusza, udać się do niego i w jego obecności podpisać dokument (Pan i drugi – syn).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Adam Dąbrowski

O autorze: Adam Dąbrowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info