Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi podmiotów powiązanych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-27

Posiadam obecnie zwykłą działalność gospodarczą, która opiera się w 100% na branży internetowej. Jedną część z mojej działalności (obarczoną wyższym ryzykiem) chciałbym przepiąć na spółkę z o.o. (mam już takową założoną jakiś czas temu, póki co jednak właściwie nic ona jeszcze nie robi). Spółka z o.o. zajmowałaby się czymś zupełnie innym niż moja zwykła działalność – nie występowałby więc żaden konflikt interesów. Problem polega jednak na tym, że aby serwisy internetowe należące do spółki mogły generować ruch i zarabiać na nim, potrzebna byłaby jej pomoc sieci reklamowych – na początek właśnie mojej, tak jak jest to teraz, gdy wszystko działa pod jedną firmą. Czy jest możliwe, abym swoją zwykłą działalnością gospodarczą świadczył usługi reklamowe spółce z o.o., w której jestem jedynym udziałowcem? Dzięki temu serwisy internetowe spółki generowałyby ruch, który przekładałby się na jej zysk. Na koniec każdego miesiąca spółka miałaby wystawiony raport za usługi reklamowe z sieci, na podstawie którego byłaby wystawiona jej faktura VAT.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest to możliwe i w pełni legalne (tj. nie zabrania tego żaden przepis prawa). Należy jednak mieć na uwadze pewne wrażliwe aspekty takiego modelu biznesowego, głównie:

I Opisane usługi będą świadczone między tzw. podmiotami powiązanymi. Tym samym obowiązany jest Pan stosować ceny rynkowe, czyli, w znacznym uproszczeniu, między Panem a spółką muszą zawsze być ustalone warunki nieróżniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Stosując ceny rynkowe, nie zwiększa Pan ryzyka konfliktu z organami podatkowymi ponad to, jakie ciąży na „normalnie” działających podmiotach, tym samym ewentualna kontrola nie doprowadzi do korekt w kosztach, przychodach czy w zakresie podatku należnego i naliczonego. Ponadto pamiętać należy, że tak dla spółki, jak i dla Pana w Pana „prywatnej” działalności może powodować obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, gdy zostanie w roku przekroczona wartość transakcji 30 000 euro [transakcja lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza ww. równowartość].

II Może Pan jako całościowy udziałowiec i jedyny członek zarządu prowadzić spółkę z o.o., dla której z prowadzonej działalności gospodarczej osoby fizycznej będzie Pan świadczył usługi. Spółka jest osobą prawną zupełnie odrębną od Pana jako osoby fizycznej. Nie pyta Pan o to, ale dodam dla porządku, iż przepisy Kodeksu spółek handlowych stawiają tu pewne dodatkowe wymagania. Zgodnie z art. 173 § 1 w przypadku, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (chyba że ustawa stanowi inaczej). Z przepisem tym koresponduje art. 210 § 2 stanowiący, iż gdy taki wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego i o każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »