Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi podmiotów powiązanych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-27

Posiadam obecnie zwykłą działalność gospodarczą, która opiera się w 100% na branży internetowej. Jedną część z mojej działalności (obarczoną wyższym ryzykiem) chciałbym przepiąć na spółkę z o.o. (mam już takową założoną jakiś czas temu, póki co jednak właściwie nic ona jeszcze nie robi). Spółka z o.o. zajmowałaby się czymś zupełnie innym niż moja zwykła działalność – nie występowałby więc żaden konflikt interesów. Problem polega jednak na tym, że aby serwisy internetowe należące do spółki mogły generować ruch i zarabiać na nim, potrzebna byłaby jej pomoc sieci reklamowych – na początek właśnie mojej, tak jak jest to teraz, gdy wszystko działa pod jedną firmą. Czy jest możliwe, abym swoją zwykłą działalnością gospodarczą świadczył usługi reklamowe spółce z o.o., w której jestem jedynym udziałowcem? Dzięki temu serwisy internetowe spółki generowałyby ruch, który przekładałby się na jej zysk. Na koniec każdego miesiąca spółka miałaby wystawiony raport za usługi reklamowe z sieci, na podstawie którego byłaby wystawiona jej faktura VAT.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Jest to możliwe i w pełni legalne (tj. nie zabrania tego żaden przepis prawa). Należy jednak mieć na uwadze pewne wrażliwe aspekty takiego modelu biznesowego, głównie:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

I Opisane usługi będą świadczone między tzw. podmiotami powiązanymi. Tym samym obowiązany jest Pan stosować ceny rynkowe, czyli, w znacznym uproszczeniu, między Panem a spółką muszą zawsze być ustalone warunki nieróżniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Stosując ceny rynkowe, nie zwiększa Pan ryzyka konfliktu z organami podatkowymi ponad to, jakie ciąży na „normalnie” działających podmiotach, tym samym ewentualna kontrola nie doprowadzi do korekt w kosztach, przychodach czy w zakresie podatku należnego i naliczonego. Ponadto pamiętać należy, że tak dla spółki, jak i dla Pana w Pana „prywatnej” działalności może powodować obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, gdy zostanie w roku przekroczona wartość transakcji 30 000 euro [transakcja lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza ww. równowartość].

II Może Pan jako całościowy udziałowiec i jedyny członek zarządu prowadzić spółkę z o.o., dla której z prowadzonej działalności gospodarczej osoby fizycznej będzie Pan świadczył usługi. Spółka jest osobą prawną zupełnie odrębną od Pana jako osoby fizycznej. Nie pyta Pan o to, ale dodam dla porządku, iż przepisy Kodeksu spółek handlowych stawiają tu pewne dodatkowe wymagania. Zgodnie z art. 173 § 1 w przypadku, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (chyba że ustawa stanowi inaczej). Z przepisem tym koresponduje art. 210 § 2 stanowiący, iż gdy taki wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego i o każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}