Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa z konsorcjum dwóch podmiotów

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-10-09

Zawieram umowę handlową. Drugą stroną umowy jest konsorcjum dwóch podmiotów. W projekcie umowy mam wpisane ich dane itd. Co jeszcze powinniśmy zawrzeć w takiej umowie? Czy mam żądać przedstawienia umowy konsorcjum?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Do umowy powinna zostać załączona umowa konsorcjum, w której wskazano sposób reprezentacji – zgodnie z którym powinna być zawarta umowa z Państwem. Informacja o zawieranej z konsorcjum umowy powinna być bezwzględnie w umowie wskazana.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Umowa konsorcjum należy do grupy tzw. umów nienazwanych. Z tego względu jej treść wyznaczają zasady swobodnego kształtowania umów. Zaś ich granice wskazują bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

Najprościej rzecz ujmując, przez konsorcjum należy rozumieć strukturę zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na ustalony czas w celu realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego. Umowa jest porozumieniem przedsiębiorców, którzy nie byliby w stanie samodzielnie wykonać danego zlecenia. Zaś kumulując własne potencjały, chcą odpowiednio podzielić między sobą zadania, by uzyskać określony rezultat.

Ponieważ jednym z podstawowych powodów zawarcia konsorcjum jest zamiar zwiększenia potencjału (technicznego, finansowego, osobowego itp.), spełnienie warunków stawianych przez zamawiającego powinno dotyczyć konsorcjum jako grupy podmiotów występujących wspólnie a nie każdego podmiotu oddzielnie.

Powyższe potwierdza orzecznictwo KIO. Przykładowo, oceniając zarzut braku złożenia przez wybranego wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie podmiotowego warunku udziału w postępowaniu, należy stwierdzić, że mimo lakoniczności przepisów ustawy, dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy), jest rzeczą naturalną, że doświadczenie wykonawców – uczestników konsorcjum oceniane jest łącznie na podstawie doświadczenia członków konsorcjum. Wynika to z istoty i celu przepisu, który umożliwia podmiotom, które nie są w stanie samodzielnie spełnić warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, skorzystać z możliwości złożenia wspólnej oferty z jednoczesnym legitymowaniem się wiedzą, doświadczeniem oraz dysponowaniem wymaganym potencjałem technicznym i osobowym ocenianym łącznie.

Możliwość tworzenia konsorcjum w celu spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma istotne znaczenie zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te ze względu na ograniczone możliwości (najczęściej techniczne i finansowe) w pojedynkę nie byłyby wstanie samodzielnie ubiegać się o uzyskanie dużych zamówień publicznych. Utworzenie konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić podmioty prowadzące działalność w różnych branżach, znacznie zwiększa ich szansę na uzyskanie zamówienia publicznego.

Proszę o zadanie konkretnych pytań, jeżeli takie będzie Pan miał – pytanie pierwotne jest bardzo ogólne i podsumowując, mogę potwierdzić, iż w umowie należy wskazać wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum oraz zażądać wskazania umowy lub przynajmniej z niej wyciągu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}