Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa-zlecenie dla żony

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-02-10

Prowadzę jednoosobowa działalność. Chciałbym, żeby żona mi pomagała i dostałem propozycję od firmy, która świadczy usługi pracy tymczasowej, że żona byłaby na umowie-zleceniu i mi pomagała, a ja bym rozliczał się z tą firmą za pomoc żony. Czy wtedy muszę płacić „duży ZUS” też za żonę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z prawem ubezpieczeń społecznych osobnym tytułem ubezpieczenia dla członków rodziny zleceniobiorców i osób prowadzących pozarolniczą działalność jest współpraca przy wykonywaniu pracy przez zleceniobiorców i osób prowadzących pozarolniczą działalność (art. 6 pkt 4–5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zwanej dalej „ustawą”). Osoby współpracujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ustawowa definicja osób współpracujących zawarta jest w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – za osobę współpracującą uważa się zgodnie z tą definicją: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia – nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Do uznania osób wymienionych w ust. 11 art. 8 ustawy za osoby współpracujące ze zleceniobiorcami lub osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność niezbędne jest zatem spełnienie przez osoby współpracujące łącznie 2 przesłanek – pozostawania z krewnymi lub powinowatymi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracowania przy prowadzeniu tej działalności albo wykonywaniu umowy agencyjnej lub zlecenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących (art. 8 ust. 11 ustawy), to dla celów ubezpieczenia społecznego traktowany jest jak osoba współpracująca. Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – art. 7 – agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 stycznia 2009 r., sygn. akt II UK 134/08, OSNP 2010, nr 13–14, poz. 170, w którym Sąd ten wskazał na cechy, jakie powinna mieć „współpraca” – są to następujące cechy:

  1. działania współpracownika powinny mieć istotny ciężar gatunkowy, nie mogą mieć charakteru wtórnego,
  2. bezpośredni związek z przedmiotem działalności gospodarczej (np. wystawianie faktur nie pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością, lecz stanowi realizację obowiązku podatkowego),
  3. stabilność i zorganizowanie,
  4. znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót.

Zatem w moim przekonaniu, jeśli „zatrudni” Pan żonę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej na umowę o prace tymczasową, która może trwać maksymalnie 1,5 roku, to faktycznym pracodawcą będzie agencja pracy tymczasowej, a nie Pan. Agencja odprowadzać będzie składki na ZUS. W związku z powyższym dojdzie również to tzw. zbiegu podstaw ubezpieczeń – w myśl bowiem art. 9  ustawy – m. in. osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy (tj. pracownicy), spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy – jeśli ich podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne odpowiada co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (obecnie w 2016 r. wynosi ono 1850 złotych).

Przy łącznym spełnieniu powyższych warunków nie musiał by Pan zatem odprowadzać składek na ZUS z tytułu „zatrudniania” żony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »