Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie dla żony

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-02-10

Prowadzę jednoosobowa działalność. Chciałbym, żeby żona mi pomagała i dostałem propozycję od firmy, która świadczy usługi pracy tymczasowej, że żona byłaby na umowie-zleceniu i mi pomagała, a ja bym rozliczał się z tą firmą za pomoc żony. Czy wtedy muszę płacić „duży ZUS” też za żonę?

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Zgodnie z prawem ubezpieczeń społecznych osobnym tytułem ubezpieczenia dla członków rodziny zleceniobiorców i osób prowadzących pozarolniczą działalność jest współpraca przy wykonywaniu pracy przez zleceniobiorców i osób prowadzących pozarolniczą działalność (art. 6 pkt 4–5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zwanej dalej „ustawą”). Osoby współpracujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ustawowa definicja osób współpracujących zawarta jest w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – za osobę współpracującą uważa się zgodnie z tą definicją: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia – nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Do uznania osób wymienionych w ust. 11 art. 8 ustawy za osoby współpracujące ze zleceniobiorcami lub osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność niezbędne jest zatem spełnienie przez osoby współpracujące łącznie 2 przesłanek – pozostawania z krewnymi lub powinowatymi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracowania przy prowadzeniu tej działalności albo wykonywaniu umowy agencyjnej lub zlecenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących (art. 8 ust. 11 ustawy), to dla celów ubezpieczenia społecznego traktowany jest jak osoba współpracująca. Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – art. 7 – agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 stycznia 2009 r., sygn. akt II UK 134/08, OSNP 2010, nr 13–14, poz. 170, w którym Sąd ten wskazał na cechy, jakie powinna mieć „współpraca” – są to następujące cechy:

  1. działania współpracownika powinny mieć istotny ciężar gatunkowy, nie mogą mieć charakteru wtórnego,
  2. bezpośredni związek z przedmiotem działalności gospodarczej (np. wystawianie faktur nie pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością, lecz stanowi realizację obowiązku podatkowego),
  3. stabilność i zorganizowanie,
  4. znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót.

Zatem w moim przekonaniu, jeśli „zatrudni” Pan żonę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej na umowę o prace tymczasową, która może trwać maksymalnie 1,5 roku, to faktycznym pracodawcą będzie agencja pracy tymczasowej, a nie Pan. Agencja odprowadzać będzie składki na ZUS. W związku z powyższym dojdzie również to tzw. zbiegu podstaw ubezpieczeń – w myśl bowiem art. 9  ustawy – m. in. osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy (tj. pracownicy), spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy – jeśli ich podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne odpowiada co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (obecnie w 2016 r. wynosi ono 1850 złotych).

Przy łącznym spełnieniu powyższych warunków nie musiał by Pan zatem odprowadzać składek na ZUS z tytułu „zatrudniania” żony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}