Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa między fundacją a gminą na użyczenie działki gminnej nieodpłatnie pod budowę obiektu sportowego

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-01-21

Fundacja dokonała zawarcia umowy użyczenia działki gminnej nieodpłatnie pod budowę obiektu sportowego, ale nie ma dostępu do działki żadną drogą gminną. W tej sytuacji znalazły się jeszcze 4 działki gminne przeznaczone na sport i rekreację. Władze obiecały szybką pomoc w tej sprawie. Po rocznych staraniach i negocjacjach z sąsiadami oraz z władzą gminy nic się nie zmieniło. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma zysku z najmu działki, a gmina chce teraz obciążyć fundację podatkiem gruntowym. Czy przysługuje fundacji zwolnienie z podatku w braku możliwości zarobkowych lub umorzenie podatku przez radę gminy? Czy fundacja ma zrezygnować z dalszego najmu bez realizacji budowy?

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr
Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata

Zacznę od tego, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oprócz gruntów przedmiotem opodatkowania są także budynki i ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie natomiast z art. 2 ust 2 ustawy „opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odpowiadając na Pana pytanie, należy wskazać, że płatnikiem podatku od nieruchomości jest ten, kto dysponuje przedmiotem opodatkowania, czyli gruntem lub budynkiem lub jego częścią. Niniejsze dysponowanie, zgodnie z definicją ustawodawcy, oznacza, że organizacja płaci podatek od danej nieruchomości, jeśli jest jej właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym gruntów albo użytkownikiem przedmiotowej nieruchomości zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa lub daną jednostką samorządu terytorialnego – umowa najmu, użyczenia od gminy, powiatu itp.

Niniejsze wyliczenie jest oczywiście przykładowe, a szczegółowa lista znajduje się w przedmiotowej ustawie. Jednak mimo to, jak Pan widzi, w przedstawionym stanie faktycznym dysponują Państwo nieruchomością na podstawie zawartej umowy użyczenia. Zgodnie z tym, ustawodawca nałożył na Państwa obowiązek uiszczenia należnego podatku. Marginalnie także wskazuję, iż nawet brak ujęcia tej kwestii w umowie użyczenia czy też najmu nie zwalnia organizacji z obowiązku podatkowego.

Nadmieniam jednak, iż ustawodawca przewidział w tym zakresie pewne zwolnienia. Nie wiem niestety, jaką działalność Państwo prowadzą, jednak zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14 przedmiotowej ustawy „zwalnia się od podatku od nieruchomości: (…) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży (…) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”.

Zwolnienie to (art. 7 ust. 2 pkt 14) dotyczy nieruchomości lub ich części tylko w takim zakresie, w jakim zajęte zostały na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację ze statusem organizacji pożytku publicznego. Musi więc dojść do okoliczności faktycznego prowadzenia tam działalności.

Jeżeli nie spełniają Państwo powyższych przesłanek, zgodnie z treścią ust. 3 powyższego przepisu rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Z uwagi na to warto w Państwa sytuacji wystąpić do gminy o uchwalenie dodatkowego zwolnienia, które objęłoby również Państwa organizację. Marginalnie jednak podkreślam, iż jeżeli zajęta przez Państwa nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej, to zgodnie z art. 145 Kodeksu cywilnego są Państwo uprawnieni do wystąpieniu z roszczeniem o ustanowienie drogi koniecznej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niedopilnowanie zmian w KRS-ie

Z dniem 30.03 zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu w sp z o.o. i w związku sytuacją, która zmusiła mnie do wyjazdu, wziąłem...

Dystrybucja polskich produktów w Irlandii

Mieszkam w Irlandii i chciałbym rozpocząć współpracę z polską firmy. Dokładnie chodzi o dystrybucję ich produktów w Irlandii....

Zarejestrowanie działalności w mieszkaniu i jego wynajem

Kilka dni temu na mocy darowizny otrzymałem od babci lokal mieszkalny. W tymże mieszkaniu działalność gospodarczą ma zarejestrowaną mój ojciec...

Sprzedaż gruntu pod zabudowę spółce z o.o. - jak się zabezpieczyć?

Planuję transakcję sprzedaży gruntu pod zabudowę. W MPZP działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Sprzedaję ten grunt...

Kontrola spółki przez burmistrza

Jestem prezesem spółki z o.o., gdzie wspólnik to w 100% gmina. Burmistrz na spotkaniu poinformował mnie, że rozpoczyna kontrolę natychmiast...

Jak zamknąć fundację?

Kilka lat temu żona razem ze mną założyła fundację, którą teraz chcielibyśmy formalnie zamknąć. Fundacja nie prowadziła działalności finansowej...

Cofnięcie wykreślenia spółki z KRS

Nie otrzymałam postanowienia sądu, ale spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS. Czy można zaskarżyć postanowienie sądu, starając...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}